Formularze i wnioski

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości pobrania formularzy i wniosków, przedstawiamy skrót do najczęściej pobieranych wniosków w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim.

W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i zanieść do skrzynki podawczej urzędu, przesłać pocztą lub wysłać elektronicznie:


Wnioski dot. zameldowania, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego Poradnik interesanta - https://urzadstanucywilnego.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Podatki i opłaty (deklaracje podatkowe, umorzenie zaległości, zwrot opłaty skarbowej)
podatki i opłaty Poradnik interesanta - https://podatkiioplaty.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Ochrona środowiska (wycinka drzew, wymiana pieca, zwrot kosztów sterylizacji/kastracji zwierząt)
ochrona środowiska Poradnik interesanta - https://ochronasrodowiska.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Odbiór odpadów
Harmonogram wywozu śmieci Wzór deklaracji odbioru odpadów (plik PDF - 1,55 MB)
Harmonogram wywozu śmieci

Gospodarka nieruchomościami (sprzedaż lokalu mieszkalnego, wydzierżawienie gruntu, podział nieruchomości, ustalenie numeru porządkowego budynku)
gospodarka nieruchomościami Poradnik interesanta - https://nieruchomosci.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Planowanie przestrzenne (wypis i wyrys, zaświadczenie o rewitalizacji, warunki zabudowy)
planowanie przestrzenne Poradnik interesanta - https://planowanieprzestrzenne.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Działalność gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje taxi, wniosek CEIDG-1)
CEIDG Poradnik interesanta - https://dzialalnoscgospodarcza.grodzisk.pl/poradnik-interesanta/

Grodziska Karta Dużej Rodziny
Grodziska Karta Dużej Rodziny Wniosek o wydanie karty (plik PDF - 82,6 KB)
Firmy udzielające zniżek w ramach Grodziskiego programu Karta Dużej Rodziny (plik PDF - 4,15 MB)

Profil zaufany (tymczasowy profil zaufany)
Profil zaufany Założenie profilu (również tymczasowego) - https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

WIĘCEJ:

eUrząd

Na górę