Tytuł projektu: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego A,B wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Traugutta w Grodzisku Mazowieckim”

Program wsparcia: Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat – Bank Gospodarstwa Krajowego

Dane finansowe:

Całkowita wartość projektu: 11.438.667,84 zł

w tym:

Kwota dofinansowania: 3.431.600,35 zł

Środki własne gminy: 8.007.067,49 zł

Termin realizacji:

07.2014r- 06.2016r

Opis projektu:

Projekt polega na budowie dwóch budynków wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych z 64 lokalami socjalnymi przy ul. Traugutta na działkach ewidencyjnych nr 52/2, 54/1, 55/3 obręb 12 w Grodzisku Mazowieckim. Lokale będą posiadać powierzchnię od 32,5m2 do 49,6 m2 – jedno lub dwupokojowe.

Realizacja projektu (aktualności):

Dnia 9.07.2014 r Gmina Grodzisk Maz. podpisała umowę o dofinansowanie nr BS14-00983 na realizację projektu.

Metryczka projektu

Program:

Tematyka projektu:

Realizator:

 

Program krajowy dot. wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat

Infrastruktura mieszkaniowa - lokale socjalne.

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

Na górę