Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, spójności komunikacyjnej, ekonomicznej, społecznej i przestrzennej gminy Grodzisk Mazowiecki. Poprzez podniesienie dostępności infrastruktury komunikacyjnej poprawi pozycję i znaczenie wsi Odrano Wola, Szczęsne i Radonie w układzie wewnątrz gminnym. Inwestycja ma znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników korzystających
z dróg, w tym pieszych. Należy dodać, iż powyższa inwestycja jest komplementarna
z projektami realizowanymi przez Gminę oraz jej Partnerów w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2013, i ma duży wpływ
na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowy  nawierzchni ulic:  Radońskiej, Lazurowej Orlej i Widokowej,
 • wykonanie skrzyżowania w formie ronda,
 • wykonanie parkingu dla samochodów osobowych,
 • przebudowy chodnika o długości 4 169,50 m,
 • wykonanie trzech przejść dla pieszych,
 • wykonanie zatoki autobusowej,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całej długości odcinka,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • Usunięcie kolizji-sieć wodociągowa,
 • Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

Dofinansowanie z budżetu państwa  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku wynosi 2 870 937,85 zł brutto, Gmina na realizacje zadania przeznaczyła kwotę w wysokości 2 883 068,86zł brutto wkładu własnego, oraz  środków  partnerów zadania o łącznej kwocie 110 000,00 zł brutto. Partnerami  gminy w realizacji inwestycji są Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola oraz Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

Termin rozpoczęcia inwestycji Marzec 2014

Termin zakończenia inwestycji Listopad 2014

Rozliczenie końcowe inwestycji Listopad 2014

Dofinansowanie  dla gminy Grodzisk Mazowiecki zadania inwestycyjnego  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku.

 • Do Grodziska Mazowieckiego napłyną  środki finansowe  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność - Rozwój w 2014 roku. Dnia 30 czerwca 2014 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przekazaną 26 czerwca 2014 roku przez wojewodę mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego Listę zmienioną Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - RozwójGmina Grodzisk Mazowiecki z ilością 29,0 pkt. znajduje się na 22 miejscu kwalifikując się do dofinansowania.
 • W ramach przetargu nieograniczonego Gmina Grodzisk Mazowiecki wyłoniła  Wykonawcę firmę Mabau Polska Sp. z o.o., ul. Alternatywy 9, Szymanów, 05-532 Baniocha. W dniu 5 marca 2014 roku zostaje  podpisana umowa z Wykonawcą.
 • W dniu 5 maja 2014 r. Wykonawca zostaje wprowadzony na   plac budowy.
 • Postęp prac czerwiec 2014 ( folder nr 1 ze zdjęciami)
 • W połowie lipca 2014 r. Władze gminy podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki” z trasą krajową nr 8 Warszawa – Katowice”.
Na górę