RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „ Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza

Wartość projektu – 1 528 150, 00 zł

Dofinansowanie 80 % 1 222 520, 00 zł

Wkład własny – 305 630, 00 zł.

Termin realizacji: 01.10.2015 – 31.12.2017

Data podpisania umowy: 27.07.2016 r.

Opis projektu:

  1. Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
  2. Utworzenie punktów dostępowych Hot Spot
  3. Zakup podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu
  4. Utworzenie portalu „ Wirtualny Grodzisk „ w ramach którego powstanie min.

- wirtualny urząd

- portal GIS

- portal konsultacji społecznych

- aplikacja do zgłaszania zdarzeń mających miejsce na terenie gminy

- platforma szkoleniowa dla mieszkańców

- portal dla przedsiębiorcy

- 33 strony sołeckie

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości usług świadczonych przez urząd.

Na górę