Herb CarrosNazwa: Carros
Kraj: Francja
Liczba mieszkańców: 12 489 tys.
Powierzchnia: 15,11 km²
Burmistrz: Yannick Bernard
 strona www: ville-carros.fr

Stare Miasto w Carros

INFORMACJE O CARROS

Carros to miejscowość i gmina we Francji (region: Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, departament Alpy Nadmorskie).

Informacje ogólne

Miejscowość, wznosi się na szczycie i dominuje nad doliną rzeki Var. Położona jest 20 km na północny zachód od Nicei.
W 2015 r. Gmina liczyła ponad 12 000 mieszkańców. Od połowy lat 90. Carros był częścią Les Coteaux d'Azur z gminami Gattières i Le Broc. Obecnie jest częścią metropolii Nice Côte d'Azur (Nicea/ Laurowe Wybrzeże).
Carros jest bramą do południowo-wschodniej części Regionalnego Parku Przyrodniczego Préalpes d'Azur. O ponad 2000-letniej historii miasta Carros świadczą znajdujące się w jego starej części antyczne ruiny.

Ekonomia

Od 1968 r. na prawym brzegu Var tworzono strefę przemysłową. Obecnie strefa ta zajmuje powierzchnię 188 hektarów. Zlokalizowanych w niej 550 firm zatrudnia nie mniej niż 7500 pracowników i ma obrót w wysokości 1 miliarda euro. Wśród wiodących firm strefy znajdują się, m.in: Arkopharma, CARI, Eiffage Public Works, Dispano, Elis, Fly, Fraikin, GEFCO, Ineo, La Poste, Griesser, Malongo, Miko, Barral, Primagaz, Rica Lewis, Schneider Electric, Ubaldi, Virbac, Veolia Environnement, Exhibit Group, Garnero (zakład przemysłowy) oraz fabryka Unic (producent profesjonalnych ekspresów do kawy). Od czerwca 2013 r. na terenie strefy działa Projekt Nice Grid, eksperymentujący z "inteligentną" siecią elektryczną.

Współpraca Carros-Grodzisk Mazowiecki

Współpraca pomiędzy naszymi miastami została zainicjowana przez Honorowego Konsula RP w Nicei Wiesława Forkasiewicza. Na przestrzeni lat mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki wielokrotnie odwiedzali Niceę, głównie w związku z projektami realizowanymi z młodzieżą. Pan Wiesław Forkasiewicz, wraz z małżonką Jolantą Forkasiewicz (prezes Stowarzyszenia Azur Club France – Pologne) od 2009 roku współpracują z Zespołem Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w zakresie realizacji projektów zagranicznych, dotyczących staży zawodowych dla uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1. To dzięki ich inicjatywie udało się znaleźć stałego partnera w projektach mobilności – Union Patronale des Cafetiers Restaurateurs et Metiers de la nuit Côte d'Azur (Stowarzyszenie Restauratorów w Nicei), a tym samym miejsca odbywania praktyki zawodowej dla uczniów z naszej gminy i powiatu.
Nicea również jest zapisana w naszych księgach historycznych. August Mokronoski (1844-1911), ostatni z rodu Mokronoskich, syn Ewarysta Mokronoskiego i Marii z Radwanów, dziedzica Grodziska i Jordanowic, zmarł w Nicei. Prawdopodobnie przebywał w tym mieście na kuracji lub rekonwalescencji.

Z uwagi na szeroką działalność przemysłową w mieście Carros, a także szczególne związki pomiędzy naszymi gminami, współpraca obu miast może przynieść obopólne wymierne korzyści i stać się szansą oraz okazją do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami obu gmin. Oficialna umowa została podpisana 10 listopada 2018 roku w Carros.

Miasto Carros ma doskonałe połączenie lotnicze (ok. 15 minut) i jest położone w pobliżu autostrady.

Nazwa: Weiz
Kraj: Austria
Liczba mieszkańców: 9,3tys.
Powierzchnia: 5,07km2
Burmistrz: Erwin Eggenreich
  www: http://www.weiz.at

Weiz z góry

O gminie

Miasteczko Weiz położone jest pomiędzy Almenland – największym w Europie połączonym terenem pastwisk górskich, Apfelland i stolicą kulturalną Graz. Historia tego miasta sięga czasów rzymskich, kiedy miały tam miejsce pierwsze osiedlenia. Informacje o miejscowości pojawiły się już w 1188 roku. Natomiast w roku 1850 Weiz stało się stolicą okręgu. W 1932 roku uzyskało prawa miejskie. Na początku dwudziestego wieku przeistoczyło się w centrum przemysłu elektrycznego, rozprowadzającego swoje produkty na cały świat. W chwili obecnej również jest ważnym centrum gospodarczym, które dynamicznie i prężnie się rozwija. W Weiz znajduje się dom jednorodzinny – Geminihaus, który wytwarza więcej energii niż zużywa, dlatego też miasto to określa się mianem miasta – energii. W 2005 r. powstało Kunhaus (Muzeum Sztuki Współczesnej). Ponadto funkcjonuje tam Weizer Innovationszencentrum (Centrum Inowacji Weiz), które jest nie tylko najwyższą budowlą drewnianą w Austrii, ale równocześnie pierwszym „pasywnym biurowcem”.

Współpraca:

Pierwsze kontakty z austriacką gminą Weiz rozpoczęły się w 2003 roku, kiedy to delegacja z Grodziska Mazowieckiego gościła w Austrii. Głównym celem tamtej wizyty był udział w konferencji poświęconej tworzeniu parków przemysłowych. Bardzo gościnne przyjęcie przez władze samorządowe Weiz, a szczególnie przez burmistrza tego miasta, który grodziskiej delegacji z wielką pasją i zaangażowaniem prezentował swoją „małą ojczyznę”, a także udzielił wielu rad i wskazówek, uświadomiło władzom Grodziska, że warto byłoby mieć takiego partnera, który posiada doświadczenie w funkcjonowaniu we wspólnocie europejskiej, szczególnie, że Polska w tym okresie „raczkowała” w Unii Europejskiej.

3 czerwca 2005 r. w Grodzisku Mazowieckim na terenie Dworku Skarbków została podpisana umowa partnerska pomiędzy austriacką gminą Weiz a gminą Grodzisk Mazowiecki. Umowa ta była ukoronowaniem dwuletniej współpracy, podczas którego gminy miały możliwość bliższego poznania się na różnych spotkaniach i wymianach. Na uroczystość podpisania umowy w Grodzisku gościła 40-osobowa delegacja, na czele z burmistrzem Weiz – Helmutem Kienreichem. W umowie tej jako główne cele partnerstwa określono m.in.: „pielęgnowanie obustronnych kontaktów w dziedzinach wymiany młodzieży, kultury, szkolnictwa, sportu, gospodarki, środowiska i administracji lokalnej. Zgodnie z podpisaną umową, założenia te są konsekwentnie realizowane. Współpraca z gminą Weiz jest bardzo dynamiczna i ciągle się rozwija, czego wynikiem są liczne spotkania.

W 2005 roku delegacja Grodziszczan gościła w „Weiz-owskich Dniach Swojskich Wyrobów”, na których zaprezentowała polską kulturę i lokalne wyroby. Przejawem silnej współpracy obu gmin był zorganizowany w Grodzisku Mazowieckiem w 2006 r. „Dzień Weiz”, który miał na celu przybliżyć mieszkańcom gminy kulturę i tradycję partnerskiego miasteczka.

Umowa partnerska

 

 

Nazwa: Šiauliai
Kraj: Litwa
Liczba mieszkańców: 51 tys.
Powierzchnia: 1 807 km2
Burmistrz: 
Antanas Bezaras
www: http://www.siauliai.lt

O gminie

Siauliai to liczący ponad 51 tysięcy mieszkańców rejon, położony w północnej części Litwy, który składa się z 11 miejscowości. Swą popularność zawdzięcza jednej z największych atrakcji turystycznych kraju, Górze Krzyży, która jest jedynym na świecie sanktuarium pod gołym niebem i miejscem licznych pielgrzymek. To właśnie w tym miejscu, w 1993 roku, podczas pielgrzymki papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą i pobłogosławił naród litewski. Malowniczy krajobraz poprzecinany dolinami rzek: Venta i Dubysa oraz jezior sprawia, że rejon jest wymarzonym miejscem do uprawiania turystki i sportu. Władze lokalne troszczą się również o rozwój kultury.

Współpraca

Kontakty z litewskim rejonem Szawle należą do najmłodszych, rozpoczęły się pod koniec roku 2006, kiedy to delegacja z Grodziska Mazowieckiego gościła na Litwie, gdzie został podpisany list intencyjny o współpracy. Pierwszym efektem rozpoczętej współpracy był udział litewskiej młodzieży w Międzynarodowym Turnieju Futsal w Grodzisku Mazowieckim, który obył się w lutym 2007 r.

12 marca 2007 r. w Grodzisku Mazowieckim została podpisana umowa partnerska. Dokument sygnowali, ze strony Grodziska Mazowieckiego: Burmistrz - Grzegorz Benedykciński i Przewodnicząca Rady Miejskiej - Alicja Pytlińska, ze strony Siauliai: Burmistrz - Raimundas Jakutis. Głównym celem podpisanej umowy są możliwości pozyskiwania środków unijnych, dostępnych tylko dla gmin partnerskich, nawiązanie kontaktów między organizacjami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju sportu, kultury, ekologii, rolnictwa oraz oświaty.

W ramach współpracy w maju 2007 r. delegacja grodziskich służ mundurowych gościła w Siauliai, a w listopadzie przedstawiciele urzędu reprezentowali naszą gminę na Międzynarodowych Targach Gospodarczych.

Umowa partnerska

 

 

Nazwa: Radviliskis
Kraj: Litwa
Liczba mieszkańców: 20 tys.
Powierzchnia: 17,32 km2
Burmistrz: Vytautas Simelis
www: http://www.radviliskis.lt

O gminie

Litewska gmina Radviliskis (Radziwiliszki) – miasto położone w obwodzie Siauliai (Szawelskim). Miejscowość tą w XVI w. założył Wojewoda Wileński – Krzysztof Radziwiłł. Do 1775 r. miasto to znajdowała się w granicach Rzeczpospolitej w województwie trockim. Od 1918 pozostaje w granicach Litwy.

Współpraca:

Początek współpracy z litewską gminą Radziwiliszki datuję się na rok 1998. Przez długi okres czasu, współpraca ta, choć intensywna, nie była w żaden sposób sformalizowana. Podczas jednej z wizyt grodziskiej delegacji w litewskim mieście, w którym w tym samym czasie gościli przedstawiciele szwedzkiej gminy Skara, również zaprzyjaźnionej z Radwiliszkami, zrodził się pomysł współpracy trójstronnej. W ten sposób została podpisana umowa trójstronna pomiędzy gminami: Radziwiliszkami, Skarą i Grodziskiem Mazowieckim 10 września 2005 r. w miejscowości Skara z inicjatywy tej gminy. W lipcu 2007 r. delegacja Grodziszczan wzięła udział w uroczystościach organizowanych w Radziwiliszkach z okazji 440 rocznicy nadania temu miastu praw miejskich.

 

 

Herb GiżyckaNazwa: Giżycko
Kraj: Polska
Liczba mieszkańców: 30tys.
Powierzchnia: 14 km2
Burmistrz: Wojciech Karol Iwaszkiewicz
ww
w: http://www.gizycko.pl

 

O gminie

Giżycko znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i jest nazywane stolicą żeglarstwa w Polsce. Jest ono położone w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich na Pojezierzu Mazurskim. Miasto leży na północnym – wschodzie od Olsztyna. Giżycko otaczają cztery połączone ze sobą kanałami jeziora: Kisajno, Niegocin, Tajty oraz Wojsak. Dzięki czemu miasto stało się znaną miejscowością turystyczną i wypoczynkową.
W Giżycku mieszka ok. 30 tysięcy osób.

W Giżycku warto zobaczyć:
-Twierdzę Boyen – pruski obiekt fortyfikacyjny wybudowany w latach 1843 – 1855;
-Wieżę Ciśnień wybudowana w 1900r.;
-Most obrotowy na kanale Giżyckim ;
-Sanktuarium świętego Brunona z pierwszej połowy XX wieku.

Warto też odwiedzić Giżycko, aby wziąć udział w następujących imprezach:
-Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej Szanty w lipcu;
-Dni Giżycka w maju;
-Mazury Hip-Hop Festiwal w lipcu;
-Koncerty Organowe organizowane przez całe lato.

 

7 kwietnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej Grodziska Mazowieckiego z Giżyckiem. Jest to oficjalne przypieczętowanie kilkuletniej współpracy obu miast.

Umowa partnerska

Nazwa: Danilovgrad
Kraj: Czarnogóra
Liczba mieszkańców: 18 tys.
Powierzchnia: 160 km2
Burmistrz: Zorica Kavačević
ww
w: http://www.danilovgrad.me

O gminie

Gmina Danilovgrad znajduje się w centralnej części Czarnogóry. Zajmuje powierzchnię 501 km2 . W skład Gminy wchodzą: Podgorica, Nikšić, Cetinje i Kolašin, które połączone są dobrą komunikacją.
Bjelopavlićka równina zajmuje powierzchnię około 160 km2 .Przez równinę przepływa rzeka Zeta, co daje okazję do intensywnego rozwoju rolnictwa.
W południowo-zachodniej części rozciągają się góry Garač, z najwyższym szczytem 1436 m, a na północny wschód wznosi się góry Prekornica, które wznoszą się na 1927 metrów.
Góry porastają gęste lasy. Teren nadaje się do rozwoju turystyki, zwłaszcza w obszarach Vukotice, Studenog, Ponikvice, Borovog Dola, Ivanj Uba i Topolova.
Według ostatniego spisu ludności, gmina ma 18 ,472 mieszkańców.

 

 

Na górę