Inwestycje gminne

Grodzisk liderem inwestycji

Nasza gmina znalazła się na 1 miejscu na Mazowszu w opublikowanym przez pismo „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016-2018 – Liderzy inwestycji. W zestawieniu ogólnopolskim zajęła 5 lokatę.

Więcej..

CoWork w Grodzisku Mazowieckim

Uroczyście otwarto nowe miejsce dla biznesu. CoWork Grodzisk Mazowiecki to pierwsza w okolicy przestrzeń biznesowa, z której od dzisiaj można skorzystać bezpłatnie.

Więcej..

Mediateka i Stawy Walczewskiego zwyciężyły!

5 września 2019 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Grodziskie obiekty: Mediateka i Stawy Walczewskiego

Więcej..

Parkingi przy ul. Żydowskiej

W ramach projektu partnerskiego z miastem Żyrardów w Grodzisku Mazowieckim powstają parking wielopoziomowy przy ul. Żydowskiej i parking naziemny przy ul. Piaskowej. Wartość projektu to ok. 19 mln zł, z czego prawie 16,7 mln zł przypada na gminę Grodzisk Mazowiecki.

W bliskiej odległości dworca kolejowego, przy ul. Żydowskiej wielopoziomowy parking pomieści ok. 300 samochodów i 100 rowerów. Parking ten ma być udostępniany bezpłatnie użytkownikom publicznego transportu zbiorowego, a tym samym stanowić zachętę do pozostawienia samochodu bądź roweru i przesiadkę na pociąg. Obecnie trwają pracę przy konstrukcji budynku na poziomie pierwszej kondygnacji.

Jednocześnie trwają prace przy budowie naziemnego parkingu typu „Parkuj i Jedź” przy ulicy Piaskowej, obok stacji WKD. Parking będzie posiadał ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów i 10 miejsc dla rowerów.

Zakończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania obu parkingów planowane jest na czerwiec 2018 roku.

Projekt partnerski gminy Grodzisk Mazowiecki i miasta Żyrardów pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Dofinansowanie wyniesie ok. 14,7 mln zł, w tym ponad 13 mln zł otrzyma gmina Grodzisk Mazowiecki.

Ścieżki rowerowe

W latach 2018-2019 w gminie Grodzisk Mazowiecki powstanie ok 6 km ścieżek rowerowych w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 5 gminami : Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków oraz Żyrardów.

Zakres realizowany na terenie gminy Grodzisk Maz obejmuje następujące odcinki:

 1. Odcinek wzdłuż dw 719 od ul. Chełmońskiego do ul. Garbarskiej
 2. Odcinek wzdłuż dw 719 od ul. Teligi do granicy z Milanówkiem)
 3. Odcinek ul. Bałtycka od tunelu PKP do Pl. Wolności/11 Listopada
 4. Odcinek ul. 1 Maja od ul. 11 Kościuszki do ul. Bartniaka
 5. Odcinek ul Bartniaka od ul. 1 Maja do parku Skarbków
 6. Odcinek ul. 3 Maja - od parku Skarbków /Okulickiego do ul. Teligi)
 7. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 od ul. Orzeszkowej do ul. Teligi
 8. Odcinek ul. Świeża i ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej do ul. Langiewicza
 9. Odcinek ul. Narutowicza od Bałtyckiej do ul. Bankowej
 10. Odcinek ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki
 11. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 od ul. Żydowskiej do ul Transportowej

Do tej pory wykonany został odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Narutowicza. Trwają prace budowlane związane ze ścieżką rowerową przy ul. Świeżej i Poniatowskiego, 1 Maja i Bartniaka, ul. Królewskiej (odcinek ul. Orzeszkowa – Teligi oraz ul. Teligi – do granicy z Milanówkiem) oraz ul. 3 Maja.

Wartość projektu w części realizowanej przez Grodzisk Maz to ok 12 mln zł, z czego ok 7 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Załącznik 1. Inwentaryzacja, mapa

Załącznik 2. Uzgodnienia

Załącznik 3. Mapa inwestycyjna, odcinki, mapa docelowa, etap 1, etap 2etap 3etap 4etap 5

Załącznik 4. Mapy szczegółowe wybranych odcinków (mapa orientacyjna, realizacja, odcinki, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5, mapa 6, mapa 7, mapa 8, mapa 9, mapa 10, mapa 11, mapa 12, mapa 13, mapa 14, mapa 15, mapa 16, mapa 17, mapa 18, mapa 19, mapa 20, mapa 21, mapa 22, mapa 23, mapa 24, mapa 25, mapa 26, mapa 27, mapa 28, mapa 29, mapa 30)

Załącznik 5. Mapy pomiarów ruchu rowerowego (część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7)

Załącznik 6. Przekroje konstrukcyjne (rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3, rysunek 4, rysunek 5)

Załącznik 7. Koszty realizacji

Oświata w trakcie reformy

Obecny rok szkolny rozpoczął się w nowej rzeczywistości, bez gimnazjów. Wiemy już, że samorządowi oraz szkołom udało się przeprowadzić kluczowe zmiany w sposób sprawny a uczniowie kontynuują naukę w lepszych warunkach.

Reforma oświaty wprowadziła konieczność likwidacji gimnazjów. W tym celu trzeba było przygotować nowe obwody szkół i utworzyć nowe – ośmioletnie – szkoły podstawowe. Obecnie w naszej Gminie funkcjonuje ich osiem. Po 18 latach w miejsce Gimnazjum nr 3 na ulicę Zondka powróciła Szkoła Podstawowa nr 5, a gimnazja nr 1 oraz nr 2 uległy przekształceniu i uczniowie z oddziałów gimnazjalnych kontynuują naukę w szkołach podstawowych. Budynki szkół przeszły remonty w związku z koniecznością wyposażenia sal dydaktycznych dla dzieci starszych, a także dostosowania części pomieszczeń dla młodszych uczniów (np. w SP nr 5 w okresie ostatnich wakacji odbył się remont 2 sal dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, sali przeznaczonej na świetlicę szkolną oraz pomieszczenia pod szatnię dla oddziału przedszkolnego i uczniów I etapu edukacyjnego, dostosowano sanitariaty do potrzeb dzieci młodszych). W naszej gminie żaden nauczyciel nie stracił pracy, a wszystkie placówki zyskały dzięki remontom i inwestycjom.

W latach 2016-2017 w obiektach oświatowych zrealizowano szereg inwestycji. Na początku 2016 roku oddano do użytku dobudowane piętro oraz aneks administracyjno-sportowy w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie. Zmodernizowano oświetlenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkach oraz popularnej „Dwójce”, a także dostosowano obiekty Przedszkoli nr 1 i nr 7 pod kątem przepisów przeciwpożarowych. Szkoła w Izdebnie Kościelnym przeszła gruntowną modernizację instalacji cieplnej, a przy Szkole Podstawowej nr 5 wykonano plac zabaw dla małych dzieci.

Obecnie finalizowany jest I etap modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Inwestycja polega m.in. na budowie klatki schodowej wraz z windą, wymianie drzwi wewnętrznych, a także zdjęcia łatwopalnych boazerii na korytarzach. Wszystko to w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych – a więc zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Planowana jest rozbudowa obiektu w II etapie w celu dalszej poprawy warunków nauki, przywrócenia przedszkola, a także zmniejszenia zmianowości.

Celem na najbliższe miesiące jest również budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 oraz budowa sali gimnastycznej przy placówce w Izdebnie Kościelnym. Na nadchodzące wakacje szykuje się duży remont Szkoły Podstawowej nr 6. Gmina widzi konieczność budowy nowej Szkoły Podstawowej dla około 500 dzieci w związku z postępującym wzrostem liczby mieszkańców w Gminie. Obecnie poszukiwana jest lokalizacja w południowej części Gminy.

Gmina chcąc zwiększyć liczbę miejsc dla przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019, w listopadzie br. ogłosiła postępowanie na wynajem lokali znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na prowadzenie w nich publicznych placówek przedszkolnych. Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem dla 250 dzieci na działce gminnej przy ul. Okrężnej (w pobliżu ul. Królewskiej). Jednocześnie analizowane są możliwości techniczne rozbudowy istniejących przedszkoli np. Przedszkola nr 7. Gmina dokłada starań, aby sprostać oczekiwaniom i zapewnić miejsca wszystkim zainteresowanym.

Świetlice gminne

Gmina Grodzisk Mazowiecki buduje i projektuje świetlice, by integrować lokalne społeczności i poprawić dostęp do zasobów kultury głównie na obszarach wiejskich. 3 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Chlebni.

W Chlebni powstał parterowy wolnostojący budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 99,7 m2. W ramach zagospodarowania terenu działki wybudowano parking na 4 miejsca parkingowe wraz z placem manewrowym. Wykonano ogrodzenie, wybudowano wiatę śmietnikową, przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz instalację oświetlenia zewnętrznego.

Na potrzeby świetlicy w Izdebnie Kościelnym zostanie przebudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostosowanie obiektu o powierzchni użytkowej 255,7 m2 polega na robotach budowlanych (np. roboty termomodernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne), robotach instalacyjnych i wyposażeniu m.in. w systemy nagłośnienia stacjonarnego, mobilnego i multimedialnego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zakończenie zaplanowano do połowy kwietnia 2018 r.

Pod koniec sierpnia 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację świetlicy wiejskiej w Kraśniczej Woli. W ramach inwestycji powstanie budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 143 m2, chodniki, parking, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinności. Budowa ruszyła 6 września 2017 r. Planowane zakończenie – czerwiec 2018 r.

Z początkiem października 2017 roku podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Szczęsnem przy ul. Orlej. W ramach umowy zostanie wykonany budynek o powierzchni użytkowej ok. 143 m2, parking, plac zabaw na nawierzchni syntetycznej, siłownia zewnętrzna, altana, iluminacja świetlna i oświetlenie parkowe, elementy małej architektury oraz liczne nasadzenia roślinności. Wprowadzenia wykonawcy na budowę dokonano 3 listopada 2017 r. Zakończenie robót planowane jest na sierpień 2018.

Na świetlicę w Łąkach obecnie zlecono adaptację projektu dostosowując do nowej lokalizacji przy ul. Ordona. W ramach inwestycji zaplanowano budynek o powierzchni użytkowej 180 m2. Planowane przystąpienie do robót to II kwartał 2018 r., a zakończenie przewiduje się do końca 2018.

Wykonanie świetlicy w Opypach przewidziano na lata 2018-2019. Budowa świetlic dla wsi Mościska i Czarny Las planowana jest na lata 2018-2020. Oba budynki mają mieć powierzchnię użytkową ok. 143 m2. Dodatkowo projektowane jest oświetlenie terenu, parkingi, chodniki, elementy małej architektury.

Zielone płuca grodziska

Gmina rozpoczęła realizację dwóch projektów, które zwiększą powierzchnię terenów zielonych w mieście Grodzisk Mazowiecki o ponad 10 ha.  W ten sposób powstaną nowe tereny rekreacyjne oraz poprawi się jakość powietrza.

Wśród nowych terenów znajdzie się np. ogródek seniora przy ul. Bairda – miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa, owoce i kwiaty oraz park przy Bałtyckiej z siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci. W parku przy ul. Ordona znajdzie się m.in. amfiteatr ziemny. Natomiast na skwerze przy ul. Teligi i 3 Maja powstanie np. ścieżka zdrowia dla mieszkańców. Na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 od strony ul. Dalekiej zainstalowany zostanie m.in. tor rowerowo-rolkowy typu pumptrack. Park nad rzeką Mrowną będzie wyposażony w ścieżkę tematyczną związaną z ekosystemem rzeki oraz miejsca zabaw sensorycznych dla dzieci. To tylko kilka przykładów propozycji, które dla Państwa są przygotowane w trakcie realizacji projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

„Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”

I etap:

Wartość projektu: 6 705 891,08 zł
Wartość dofinansowania: 5 700 007,41 zł
Termin realizacji do 31.10.2018 r.

Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park nad Rzeką Mrowną, teren przy ul. Dalekiej, zieleń przyuliczna - ul. Graniczna, teren przy ul. Żeromskiego, teren skweru na wydłużeniu al. Armii Krajowej, skwer przy ul. Warszawskiej, zieleń nad rzeką Mrowną przy ul. Bałtyckiej, zieleń przy ul. Nadarzyńskiej, zieleń przy ul. Warszawskiej, teren przy ul. Szczęsnej, teren przy ul. Dąbrowskiego, teren przy ul. Wieluńskiej, teren przy ul. Robotniczej, teren przy ul. Kleeberga, zieleń przy ul. Bałtyckiej, teren przy ul. Narutowicza, teren przy ul. Traugutta, teren przy ul. Sienkiewicza, teren przy ul. 1 Maja, teren przy ul. 3 Maja, teren Parku przy ul. Jaśminowej, teren Parku przy ul. Górnej, teren skweru przy ul. Traugutta, teren skweru przy ul. Bocianiej i teren przy ul. Królewskiej

II etap:

Wartość projektu: 5 452 382,81 zł
Wartość dofinansowania: 4 634 525,38 zł
Termin realizacji do 31.05.2019 r.

Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park przy ul. Bałtyckiej/Piłsudskiego, park przy ul. Ordona/Chlewińskiej, ogródek seniora przy ul. Bairda, skwer Teligi, skwer Sadowa, zieleń przyuliczna – 9 ulic (ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka, skarpa przy tunelu – ul. Bałtycka, skarpa przy wiadukcie – ul. Okulickiego), zieleń wokół grodziskiej oczyszczalni ścieków.

Stawy Walczewskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29.

Środki z Unii Europejskiej umożliwią refundację części prac dotychczas wykonanych oraz wzbogacą stawy o kolejne elementy. Warto dodać, że w ramach rewitalizacji nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej.

Przedsięwzięcie obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego: nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, mała architektura, toalety, place zabaw i siłownia plenerowa, zieleń i nasadzenia, parking, oświetlenie, pomosty, plaża, altany. Kolejny zakres działań to termomodernizacja obiektu do obsługi terenu znajdującego się w pobliżu Stawów: wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych. Celem głównym projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów wokół Stawów Walczewskiego poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Stawy Walczewskiego zajmujące 9 ha były obszarem zdegradowanym, praktycznie nieużytkowanym. Proces rewitalizacji otworzył nowe szanse dla tego miejsca: mieszkańcy zyskali kolejne hektary na rekreację i wypoczynek, miasto perspektywę dalszego rozwoju, a biznes możliwość stworzenia restauracji i sezonowych punktów gastronomicznych.

Centrum Seniora i Biblioteka

W obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Bartniaka będą wydzielone dwie strefy. Jedna z nich ma służyć integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Druga – to nowoczesna strefa usług bibliotecznych, tak zwana mediateka.

Budowa Centrum Seniora i Biblioteki rozpoczęła się w lipcu 2017 roku. Obecnie roboty są na etapie konstrukcyjnym, wykonywane są główne konstrukcje żelbetowe budynku. Do końca roku planowane jest wykonanie zadaszenia, aby w przyszłym roku możliwe było wykonanie instalacji wewnętrznych. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2018 roku.

Projekt architektoniczny obiektu jest współczesną formą spojrzenia na zadanie budowy kubatury związanej z kulturą i edukacją wielopokoleniową. Jego modernistyczna i minimalistyczna forma odpowiada znakomicie funkcji publicznej jaka się w nim będzie mieściła i może stać się symbolem miejsca i punktem kluczowym dla rozwoju kultury i sztuki w obszarze miasta.

W obiekcie przewiduje się organizowanie zajęć i turniejów integrujących pokolenia osób starszych, młodzieży i dzieci oraz warsztatów rozwijających różnorodne umiejętności. W specjalnej sali do ćwiczeń dla seniorów, wyposażonej w nowoczesne przyrządy, prowadzone będą zajęcia ruchowe umożliwiające poprawę kondycji fizycznej. W strefie bibliotecznej znajdzie się biblioteka dziecięca, ogólna i naukowa, które będą oferowały zbiory multimedialne – m.in.: audiobooki, muzykę, filmy, gry edukacyjne, e-booki. Mieszkańcy będą też mogli skorzystać z konsoli do gier i stanowisk komputerowych dla czytelników. Nowością będą spotkania dyskusyjnych klubów książki, zajęcia teatralne, muzyczne, zajęcia logopedyczne dla dzieci, kursy komputerowe dla osób starszych oraz zajęcia przybliżające wiedzę, jak wykorzystywać współczesne techniki w poszukiwaniu informacji.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - podstawowe informacje

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierające rozwój terytorialny, które będzie uruchomione w ramach funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W ramach ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentu ZIT jest ustanowienie partnerstwa samorządów i przygotowanie wspólnej strategii obszaru funkcjonalnego. Dlatego też, Gmina Grodzisk Mazowiecki  podpisała w dniu 21.02.2014 r porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczące współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ zawiera - obok części strategiczno- diagnostycznej, głównych celów i kierunków działań,  propozycję projektów przeznaczonych do realizacji w ramach ZIT na obszarze WOF.

Dokumentem, który wskazuje na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, dostępna na stronie: http://omw.um.warszawa.pl/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-metropolii-warszawskiej-zalozenia-do-strategii/

Inwestycje realizowane w ramach ZIT przez gminę Grodzisk Mazowiecki

 1. Budowa parkingów wielopoziomowych typu "parkuj i jedź", projekt: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"" (Lider: Miasto Żyrardów)

  • Projekt obejmuje budowę 2 parkingów typu "parkuj i jedź" w następujących lokalizacjach: ul. Piaskowa (parking naziemny), ul. Żydowska (parking wielopoziomowy) w Grodzisku Mazowieckim. Koszty ponoszone w ramach projektu dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. Realizacja inwestycji ma na celu ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji zbiorowej.

  • Termin realizacji: 2016 - 2018 r.

 2. Budowa ścieżek rowerowych pełniących rolę połączeń komunikacyjnych pomiędzy Gminą Grodzisk Maz. a gminami sąsiadującymi, projekt: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I" (Lider: Gmina Grodzisk Mazowiecki, projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów)

  • Projekt obejmuje wykonanie dróg rowerowych, które tworzyć będą system komunikacji pomiędzy Grodziskiem Maz. a miejscowościami z sąsiadujących gmin. W sumie powstanie ok 32 km nowych ścieżek rowerowych, z czego ok 6 km w samej gminie Grodzisk Maz. Koszty ponoszone w ramach projektu dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, budowy systemu ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

  • Termin realizacji: 2016 – 2020 r.

 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, projekt: Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF (Lider: Miasto Stołeczne Warszawa).

  • Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 3 szkoły na terenie Grodziska Mazowieckiego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 4), Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy również szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.

  • Termin realizacji: do 31.12.2018r.

 4. Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli, projekt: "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" (Lider: Centrum Nauki Kopernik)

  • Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zostanie przeprowadzony cykl zajęć dla uczniów z wykorzystaniem przestrzeni CNK (laboratoria, wystawy stałe i czasowe). Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych i informatycznych. Wezmą również udział w zajęciach terenowych i zrealizują projekty edukacyjno-badawcze. Dzięki udziałowi w programie uczniowie poznają nowe metody pracy, nauczą się rozwiązywać problemy z wykorzystaniem metody badawczej, samodzielnie wykonają eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Integralną częścią projektu jest kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczących m.in. roli nauki w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele będą potrafili wspierać uczniów w twórczym rozwiązaniu problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich kreatywności. W gminie Grodzisk Mazowiecki realizacją projektu zostały objęte: SP nr 1 , SP nr 2, SP nr 5 w Grodzisku Maz oraz SP w Adamowiźnie.

 5. Usługi opiekuńcze, projekt: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (E-Opieka) (Lider Miasto Stołeczne Warszawa)

  • Celem Projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:
  1) Zarządzanie Projektem;
  2) Promocja Projektu;
  3) Budowa centrum wsparcia 24/7 świadczącego e-usługi oraz teleopiekę;
  4) Dostarczenie urządzeń typu smart monitorujących wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia;
  5) Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości;
  6) Budowę platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi społecznych;
  7) Budowa systemu informatycznego usprawniająca zarządzanie danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców;
  8) Zapewnienie narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) monitorujących stan zdrowia i parametry życiowe mieszkańców domów pomocy społecznej tzw. kioski diagnostyczne.

Na górę