Inwestycje gminne

Budynki Willi Niespodzianka oraz Ratusza

Powstał Nowy Ratusz

Po raz pierwszy, w trwającej blisko 500 lat historii miasta, Grodzisk Mazowiecki doczekał się ratusza. Nowa siedziba władz miejskich, zaprojektowana zgodnie ze standardami XXI w., zastąpiła dawny urząd, zlokalizowany w budynku pamiętającym lata międzywojenne.

Więcej..

Budowa szkoły w Szczęsnem

Nowa Szkoła w Szczęsnem

Budowa szkoły podstawowej w Szczęsnem  jest już na zaawansowanym etapie. Docelowo placówka edukacyjna będzie funkcjonować dla blisko 600 uczniów szkoły podstawowej oraz dla 200 dzieci z oddziału przedszkolnego. Na terenie szkoły powstanie boisko o trawiastej nawierzchni, chodniki, drogi wewnętrzne, zjazdy, parkingi i plac apelowy.

Nowa hala w budowie

Hala Widowiskowo-Sportowa

Przy ul. Sportowej powstaje nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt- Centrum Aktywacji i Integracji Społecznej, który pomieści ponad 3000 osób. Zakończenie budowy planowane jest na połowę 2022 roku.

Parkingi przy ul. Żydowskiej

W ramach projektu partnerskiego z miastem Żyrardów w Grodzisku Mazowieckim powstały parking wielopoziomowy przy ul. Żydowskiej i parking naziemny przy ul. Piaskowej. Wartość projektu to ok. 19 mln zł, z czego prawie 16,7 mln zł przypada na gminę Grodzisk Mazowiecki.

W bliskiej odległości dworca kolejowego, przy ul. Żydowskiej, 14 października 2018 roku, został oddany do użytku wielopoziomowy parking mieszczący ok. 300 samochodów i 100 rowerów. Parking ten jest udostępniany bezpłatnie użytkownikom publicznego transportu zbiorowego, a tym samym stanowi zachętę do pozostawienia samochodu bądź roweru i przesiadkę na pociąg.

Naziemny parking typu „Parkuj i Jedź” przy ulicy Piaskowej, obok stacji WKD, posiada ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów i 10 miejsc dla rowerów.

Projekt partnerski gminy Grodzisk Mazowiecki i miasta Żyrardów pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Dofinansowanie wyniesie ok. 14,7 mln zł, w tym ponad 13 mln zł otrzyma gmina Grodzisk Mazowiecki.

Ścieżki rowerowe

W latach 2018-2019 w gminie Grodzisk Mazowiecki powstanie ok 6 km ścieżek rowerowych w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 5 gminami : Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków oraz Żyrardów.

Zakres realizowany na terenie gminy Grodzisk Maz obejmuje następujące odcinki:

 1. Odcinek wzdłuż dw 719 od ul. Chełmońskiego do ul. Garbarskiej
 2. Odcinek wzdłuż dw 719 od ul. Teligi do granicy z Milanówkiem)
 3. Odcinek ul. Bałtycka od tunelu PKP do Pl. Wolności/11 Listopada
 4. Odcinek ul. 1 Maja od ul. 11 Kościuszki do ul. Bartniaka
 5. Odcinek ul Bartniaka od ul. 1 Maja do parku Skarbków
 6. Odcinek ul. 3 Maja - od parku Skarbków /Okulickiego do ul. Teligi)
 7. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 od ul. Orzeszkowej do ul. Teligi
 8. Odcinek ul. Świeża i ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej do ul. Langiewicza
 9. Odcinek ul. Narutowicza od Bałtyckiej do ul. Bankowej
 10. Odcinek ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki
 11. Odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 od ul. Żydowskiej do ul Transportowej

W mijającym roku na terenie gminy, powstało 6 km nowych ścieżek rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą: punktami samoobsługi serwisowej, stojakami na rowery oraz wiatami. Nowe trasy ułatwiają bezpieczną podróż rowerem do wielu punktów użyteczności publicznej, węzłów komunikacyjnych PKP i PKS oraz poprawiają komunikację z najbliższymi gminami.

Ścieżki powstały, m.in.:
- wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 (od ul. Garbarskiej do ul. Chełmońskiego oraz od ul. Orzeszkowej do granicy z Milanówkiem),
- w ul. Bałtyckiej (od Pl. Wolności/11 Listopada do tunelu PKP),
- w ul. 1 Maja (od ul. Kościuszki do ul. Bratniaka i dalej wydłuż ul. Bratniaka do Parku Skarbków)
- w ul. 3 Maja ( od Parku Skarbków/ul. Okulickiego do ul. Teligi),
- w odcinku ul. Świeżej i ul. Poniatowskiego (od ul. Świeżej do Langiewicza),
- w ul. Narutowicza (od ul. Bałtyckiej do ul. Bankowej),
- w ul. Traugutta (od ul. Towarowej do ul. Matejki),
- wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 (od ul. Żydowskiej do ul. Transportowej)

Wybudowano także ścieżki rowerowe przy okazji budowy dróg: wzdłuż ul. Króliczej, ul. Drozda, ul. Łagodnej i Kijowskiej ( Adamowizna, Odrano Wola, Szczęsne). Powstają ścieżki wzdłuż ul. Akwarelowej (Odrano Wola) i ul. Żwirowej (Grodzisk Mazowiecki). Ścieżkę rowerową przewidziano także wzdłuż ul. Marylskiego w Książenicach.

Wartość projektu w części realizowanej przez Grodzisk Maz to ok 12 mln zł, z czego ok 7 mln zł stanowi dofinansowanie UE.

Koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Załącznik 1. Inwentaryzacja, mapa

Załącznik 2. Uzgodnienia

Załącznik 3. Mapa inwestycyjna, odcinki, mapa docelowa, etap 1, etap 2etap 3etap 4etap 5

Załącznik 4. Mapy szczegółowe wybranych odcinków (mapa orientacyjna, realizacja, odcinki, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5, mapa 6, mapa 7, mapa 8, mapa 9, mapa 10, mapa 11, mapa 12, mapa 13, mapa 14, mapa 15, mapa 16, mapa 17, mapa 18, mapa 19, mapa 20, mapa 21, mapa 22, mapa 23, mapa 24, mapa 25, mapa 26, mapa 27, mapa 28, mapa 29, mapa 30)

Załącznik 5. Mapy pomiarów ruchu rowerowego (część 1, część 2, część 3, część 4, część 5, część 6, część 7)

Załącznik 6. Przekroje konstrukcyjne (rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3, rysunek 4, rysunek 5)

Załącznik 7. Koszty realizacji

Budowa Obwodnicy

27 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. Jej wartość to prawie 150 mln zł.
Wykonawca – firma Strabag Polska – ekspresowo ruszył z pracami, których zakończenie przewiduje się na 2022 rok. Obok obwodnicy wykonawca zbuduje drogi dojazdowe, wykona systemy odwodnieniowe i ciągi piesze i pieszo-rowerowe.

Projekt przewiduje powstanie trzech rond: w ciągu ul. Logistycznej w strefie przemysłowej, na przecięciu ul. Orlicz-Dreszera w Kozerach oraz na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 579 będzie miała niespełna 7,5 kilometra i przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową, w Chlebni, droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

Obwodnica będzie miała 7,5 kilometra długości. Jej przebieg można zobaczyć:

https://youtu.be/Ckeabn5bZKo

Pozostałe inwestycje drogowe

Od początku 2019r. trwają największe roboty drogowe w historii miasta, których wartość wynosi ok. 100 mln zł, z czego 50 mln to środki Gminy przeznaczone na drogi gminne.

W 2020r. otwarto drogę wojewódzką 579, której rozbudowa na odcinku Grodzisk Mazowiecki- Radziejowice trwała od listopada 2018r. Łącznie przebudowano 11,5 km a inwestycja, m.in. objęła: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej drogi, budowę nowych oraz rozbudowę zatok autobusowych i ścieżek rowerowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, a także budowę dwóch zbiorników retencyjnych. Rozbudowa drogi nr 579 to kolejna inwestycja MZDW, która poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a także wpłynie korzystnie na warunki życia mieszkańców, m.in. poprzez redukcję hałasu i emisji spalin.

Gmina zakończyła przebudowę jednego z ważniejszych grodziskich skrzyżowań: ul. Chełmońskiego z Żyrardowską oraz budowę spowalniającego ruch ronda przy zbiegu ulic Teligi i 3 Maja.

Powstało prawie 3 km drogi gminnej w ciągu ulic: Króliczej, Drozda, Łagodnej i Kijowskiej w miejscowościach Adamowizna, Odrano Wola, Szczęsne i Grodzisk Mazowiecki.

Wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, oświetlenie, dwukierunkowe ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz odwodnienie. Droga łączy miasto z Adamowizną oraz z działką, na której jest budowana szkoła we wsi Szczęsne, co częściowo rozładuje ruch oraz zwiększy bezpieczeństwo.

Przebudowano Aleję Sadową w Książenicach wykonując nakładkę asfaltową oraz utwardzając pobocze kruszywem kamiennym. Wykonano ulice: Bartniczą, Krasińskiego, Myśliwską, Łowczą i Sowińskiego w Grodzisku Mazowieckim. Rozbudowano ulice: Wronią i Kruczą we wsi Mościska.

Oświata w trakcie reformy

Obecnie w naszej Gminie funkcjonuje ich osiem szkół podstawowych, których budynki przeszły szereg remontów, by zwiększyć komfort pracy uczniów i nauczycieli. 

Na początku 2016 roku oddano do użytku dobudowane piętro oraz aneks administracyjno-sportowy w Szkole Podstawowej w Adamowiźnie. Zmodernizowano oświetlenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkach oraz popularnej „Dwójce”, a także dostosowano obiekty Przedszkoli nr 1 i nr 7 pod kątem przepisów przeciwpożarowych. Szkoła w Izdebnie Kościelnym przeszła gruntowną modernizację instalacji cieplnej, a przy Szkole Podstawowej nr 5 wykonano plac zabaw dla małych dzieci.

W stycznia 2020 roku otwarto nowe skrzydło budynku Szkoły Podstawowej nr 2 , wybudowano nową halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym.

Gmina chcąc zwiększyć liczbę miejsc dla przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019,  ogłosiła postępowanie na wynajem lokali znajdujących się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na prowadzenie w nich publicznych placówek przedszkolnych. Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem dla 250 dzieci na działce gminnej przy ul. Okrężnej (w pobliżu ul. Królewskiej). Jednocześnie analizowane są możliwości techniczne rozbudowy istniejących przedszkoli np. Przedszkola nr 7. Gmina dokłada starań, aby sprostać oczekiwaniom i zapewnić miejsca wszystkim zainteresowanym.

Ponadto ruszyła budowa szkoły podstawowej w Szczęsnem. Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy obejmuje powstanie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, mogącej pomieścić ok.200 uczniów.  W kolejnym przewidywane jest ogłoszenie przetargu na budowę dalszej części placówki, tak by w tym miejscu docelowo funkcjonowała szkoła dla blisko 600 uczniów z oddziałami przedszkolnymi dla ok.200 dzieci. W początkowy etapie zostanie wybudowany dwukondygnacyjny budynek wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowany teren na działce przy ul. Orlej. Wykonawca wykona także boisko o trawiastej nawierzchni, chodniki, drogi wewnętrzne, zjazdy, parkingi i plac apelowy. Zakończenie obecnego etapu przewidziano do końca 2021r.

Ponadto w planach mamy rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Bartniaka. Budynenek szkoły zostanie rozbudowany, m.in. o cztery dodatkowe sale lekcyjne. Zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem, powiększone szatnie oraz stołówka. Poprawi się komunikacja w budynku: zaprojektowano windę, planuje się przebudowę istniejącej lub budowę nowej klatki schodowej. W pozostałych pomieszczeniach zostanie przeprowadzony remont. Wykonano już dokumentację projektowo-kosztorysową.

Świetlice gminne

Gmina Grodzisk Mazowiecki buduje i projektuje świetlice, by integrować lokalne społeczności i poprawić dostęp do zasobów kultury głównie na obszarach wiejskich. 

W Chlebni powstał parterowy wolnostojący budynek świetlicy o powierzchni użytkowej 99,7 m2. W ramach zagospodarowania terenu działki wybudowano parking na 4 miejsca parkingowe wraz z placem manewrowym. Wykonano ogrodzenie, wybudowano wiatę śmietnikową, przyłącza wodociągowe i energetyczne oraz instalację oświetlenia zewnętrznego.

Na potrzeby świetlicy w Izdebnie Kościelnym przebudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostosowanie obiektu o powierzchni użytkowej 255,7 m2 polegało na robotach budowlanych (np. roboty termomodernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne), robotach instalacyjnych i wyposażeniu m.in. w systemy nagłośnienia stacjonarnego, mobilnego i multimedialnego. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pod koniec sierpnia 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację świetlicy wiejskiej w Kraśniczej Woli. W ramach inwestycji powstał budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 143 m2, chodniki, parking, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinności. Budowa ruszyła 6 września 2017 r. i zakończyła się 14 sierpnia 2018 r.

Z początkiem października 2017 roku podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Szczęsnem przy ul. Orlej. W ramach umowy został wykonany budynek o powierzchni użytkowej ok. 143 m2, parking, plac zabaw na nawierzchni syntetycznej, siłownia zewnętrzna, altana, iluminacja świetlna i oświetlenie parkowe, elementy małej architektury oraz liczne nasadzenia roślinności. Wprowadzenia wykonawcy na budowę dokonano 3 listopada 2017 r. Zakończenie robót nastąpiło w sierpniu 2018 r.

W Łąkach zlecono adaptację projektu dostosowując do nowej lokalizacji przy ul. Ordona. W ramach inwestycji zaplanowano budynek o powierzchni użytkowej 180 m2, który został oficjalnie oddany do użytku w październiku 2018r.

Świetlica w Opypach rozpoczęła swoją działalność w marcu 2019, a we wsiach Mościska i Czarny Las w 2020r. Oba budynki mają powierzchnię użytkową ok. 143 m2. Dodatkowo projektowane jest oświetlenie terenu, parkingi, chodniki, elementy małej architektury.

Zielone płuca grodziska

Gmina rozpoczęła realizację dwóch projektów, które zwiększą powierzchnię terenów zielonych w mieście Grodzisk Mazowiecki o ponad 10 ha.  W ten sposób powstaną nowe tereny rekreacyjne oraz poprawi się jakość powietrza.

Wśród nowych terenów znajdzie się np. ogródek seniora przy ul. Bairda – miejsce, w którym okoliczni mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa, owoce i kwiaty oraz park przy Bałtyckiej z siłownią plenerową i placem zabaw dla dzieci. W parku przy ul. Ordona znajdzie się m.in. amfiteatr ziemny. Natomiast na skwerze przy ul. Teligi i 3 Maja powstanie np. ścieżka zdrowia dla mieszkańców. Na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 od strony ul. Dalekiej zainstalowany zostanie m.in. tor rowerowo-rolkowy typu pumptrack. Park nad rzeką Mrowną będzie wyposażony w ścieżkę tematyczną związaną z ekosystemem rzeki oraz miejsca zabaw sensorycznych dla dzieci. To tylko kilka przykładów propozycji, które dla Państwa są przygotowane w trakcie realizacji projektów, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych.

„Podniesienie standardów życia poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”

I etap:

Wartość projektu: 6 705 891,08 zł
Wartość dofinansowania: 5 700 007,41 zł
Termin realizacji do 31.10.2018 r.

Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park nad Rzeką Mrowną, teren przy ul. Dalekiej, zieleń przyuliczna - ul. Graniczna, teren przy ul. Żeromskiego, teren skweru na wydłużeniu al. Armii Krajowej, skwer przy ul. Warszawskiej, zieleń nad rzeką Mrowną przy ul. Bałtyckiej, zieleń przy ul. Nadarzyńskiej, zieleń przy ul. Warszawskiej, teren przy ul. Szczęsnej, teren przy ul. Dąbrowskiego, teren przy ul. Wieluńskiej, teren przy ul. Robotniczej, teren przy ul. Kleeberga, zieleń przy ul. Bałtyckiej, teren przy ul. Narutowicza, teren przy ul. Traugutta, teren przy ul. Sienkiewicza, teren przy ul. 1 Maja, teren przy ul. 3 Maja, teren Parku przy ul. Jaśminowej, teren Parku przy ul. Górnej, teren skweru przy ul. Traugutta, teren skweru przy ul. Bocianiej i teren przy ul. Królewskiej

II etap:

Wartość projektu: 5 452 382,81 zł
Wartość dofinansowania: 4 634 525,38 zł
Termin realizacji do 31.05.2019 r.

Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park przy ul. Bałtyckiej/Piłsudskiego, park przy ul. Ordona/Chlewińskiej, ogródek seniora przy ul. Bairda, skwer Teligi, skwer Sadowa, zieleń przyuliczna – 9 ulic (ul. Armii Krajowej, ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka, ul. Średnia, ul. Szeroka, skarpa przy tunelu – ul. Bałtycka, skarpa przy wiadukcie – ul. Okulickiego), zieleń wokół grodziskiej oczyszczalni ścieków.

Efekty:

 • ponad 6 ha nowych terenów zielenie służących rekreacji i poprawie jakości powietrza;
 • trzy parki, m.in.: przy ulicy Bałtyckiej z siłownią plenerową i placem zabaw, przy ulicy Ordona- z siłownią i amfiteatrem;
 • dwa skwery: z siłownią przy ul. Teligi i "Ogródek Seniora" ze skrzynkami do upraw warzyw przy ul. Bairda;
 • posadzono 350 szt. drzew oraz ponad 50 tys. krzewów, roślin wieloletnich oraz traw ozdobnych;
 • roślinność izolacyjna przy 9 ulicach wychwytująca zanieczyszczenia drogowe.

Stawy Walczewskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29.

Środki z Unii Europejskiej umożliwią refundację części prac dotychczas wykonanych oraz wzbogacą stawy o kolejne elementy. Warto dodać, że w ramach rewitalizacji nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście rankingowej.

Przedsięwzięcie obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego: nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, mała architektura, toalety, place zabaw i siłownia plenerowa, zieleń i nasadzenia, parking, oświetlenie, pomosty, plaża, altany. Kolejny zakres działań to termomodernizacja obiektu do obsługi terenu znajdującego się w pobliżu Stawów: wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych. Celem głównym projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów wokół Stawów Walczewskiego poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Stawy Walczewskiego zajmujące 9 ha były obszarem zdegradowanym, praktycznie nieużytkowanym. Proces rewitalizacji otworzył nowe szanse dla tego miejsca: mieszkańcy zyskali kolejne hektary na rekreację i wypoczynek, miasto perspektywę dalszego rozwoju, a biznes możliwość stworzenia restauracji i sezonowych punktów gastronomicznych.

Dworek Chełmońskich

Przywrócono do stanu świetności historyczny Dworek Rodziny Chełmońskich. Zrewitalizowany został również otacząjący posiadłość park. Właścicielem i twórcą założenia parkowego był lekarz Adam Chełmoński- brat malarza.

Sam budynek został tu przeniesiony z pobliskiej Kuklówki, z majątku Józefa Chełmońskiego. Słynny artysta uwiecznił to miejsce na jednym ze swoich obrazów. Od majątku pochodzi nazwa wsi Adamowizna. Obecnie właścicielem jest gmina Grodzisk Mazowiecki, która odkupiła go od spadkobierców. Następnie dokonano rewaloryzacji budynku i terenu okalającego. Odnowiony zabytkowy  dworek będzie wykorzystywany na działania kulturalno-edukacyjne i turystyczne.

Mediateka ( wstępna nazwa-Centrum Seniora i Biblioteka)

W obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Bartniaka zostały wydzielone dwie strefy. Jedna z nich służy integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Druga – to nowoczesna strefa usług bibliotecznych, tak zwana mediateka.

Budowa Mediateki (Centrum Seniora i Biblioteki) rozpoczęła się w lipcu 2017 roku, i zakończyła się rok później.

Projekt architektoniczny obiektu jest współczesną formą spojrzenia na zadanie budowy kubatury związanej z kulturą i edukacją wielopokoleniową. Jego modernistyczna i minimalistyczna forma odpowiada znakomicie funkcji publicznej jaka się w nim mieści i stała się symbolem miejsca i punktem kluczowym dla rozwoju kultury i sztuki w obszarze miasta.

W obiekcie organizowane są zajęcia i turnieje integrujące pokolenia osób starszych, młodzieży i dzieci oraz warsztaty rozwijające różnorodne umiejętności. W specjalnej sali do ćwiczeń dla seniorów, wyposażonej w nowoczesne przyrządy, prowadzone są zajęcia ruchowe umożliwiające poprawę kondycji fizycznej.

W strefie bibliotecznej znajduje się biblioteka dziecięca, ogólna i naukowa, które oferowują zbiory multimedialne – m.in.: audiobooki, muzykę, filmy, gry edukacyjne, e-booki.

Mieszkańcy mogą skorzystać z konsoli do gier i stanowisk komputerowych dla czytelników. Nowością są spotkania dyskusyjnych klubów książki, zajęcia teatralne, muzyczne, zajęcia logopedyczne dla dzieci, kursy komputerowe dla osób starszych oraz zajęcia przybliżające wiedzę, jak wykorzystywać współczesne techniki w poszukiwaniu informacji.

Hala Widowiskowo-Sportowa

Przy ul. Sportowej powstaje nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt- Centrum Aktywacji i Integracji Społecznej, który pomieści ponad 3000 osób. Na powierzchni ok. 2000 m2 znajdą się boiska do siatkówki, koszykówki, piłki recznej oraz nożnej, dzięki czemu hala stanie się profesjonalnym zapleczem treningowym dla grodziskich klubów i będzie służyć realizacji pasji dzieci i młodzieży. W obiekcie przystosowanym do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych będą prowadone zajęcia dydaktyczne i lekcje wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, z którą hala zostanie połączona łącznikiem.

Zakończenie budowy planowane jest na połowę 2022 roku.

 

 

 

Nowy Ratusz

 

Na placu obok Willi Niespodzianka powstaje nowy ratusz. W nowoczesnym, przeszklonym budynku o powierzchni prawie 2 tys. m2, będzie mieściła się siedziba Urzędu Miejskiego.

Nowy Plac Wolności

Mamy już projekt rewitalizacji Placu Wolności. To początek zmiany grodziskiego deptaka, który rozłożony jest na etapy. Projekt zakłada adaptację istniejącego drzewostanu, stworzenie nowego parku z miejscami do odpoczynku i fontanną posadzkową oraz wyeksponowanie miejsc pamięci. Latarnie zostaną wymienione na hybrydowe, będą nowe kamienne nawierzchnie oraz nawiązujące do historii miejsca tablice edukacyjne.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - podstawowe informacje

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierające rozwój terytorialny, które będzie uruchomione w ramach funduszy unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W ramach ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentu ZIT jest ustanowienie partnerstwa samorządów i przygotowanie wspólnej strategii obszaru funkcjonalnego. Dlatego też, Gmina Grodzisk Mazowiecki  podpisała w dniu 21.02.2014 r porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego dotyczące współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ zawiera - obok części strategiczno- diagnostycznej, głównych celów i kierunków działań,  propozycję projektów przeznaczonych do realizacji w ramach ZIT na obszarze WOF.

Dokumentem, który wskazuje na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia komplementarne jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, dostępna na stronie: http://omw.um.warszawa.pl/zintegrowane-inwestycje-terytorialne/zit-metropolii-warszawskiej-zalozenia-do-strategii/

Inwestycje realizowane w ramach ZIT przez gminę Grodzisk Mazowiecki

 1. Budowa parkingów wielopoziomowych typu "parkuj i jedź", projekt: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"" (Lider: Miasto Żyrardów)

  • Projekt obejmuje budowę 2 parkingów typu "parkuj i jedź" w następujących lokalizacjach: ul. Piaskowa (parking naziemny), ul. Żydowska (parking wielopoziomowy) w Grodzisku Mazowieckim. Koszty ponoszone w ramach projektu dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. Realizacja inwestycji ma na celu ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie udziału komunikacji indywidualnej na rzecz komunikacji zbiorowej.

  • Termin realizacji: 2016 - 2018 r.

 2. Budowa ścieżek rowerowych pełniących rolę połączeń komunikacyjnych pomiędzy Gminą Grodzisk Maz. a gminami sąsiadującymi, projekt: "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I" (Lider: Gmina Grodzisk Mazowiecki, projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrardów)

  • Projekt obejmuje wykonanie dróg rowerowych, które tworzyć będą system komunikacji pomiędzy Grodziskiem Maz. a miejscowościami z sąsiadujących gmin. W sumie powstanie ok 32 km nowych ścieżek rowerowych, z czego ok 6 km w samej gminie Grodzisk Maz. Koszty ponoszone w ramach projektu dotyczą wykonania dokumentacji projektowej, budowy systemu ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

  • Termin realizacji: 2016 – 2020 r.

 3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, projekt: Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF (Lider: Miasto Stołeczne Warszawa).

  • Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 3 szkoły na terenie Grodziska Mazowieckiego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 4), Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy również szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka, Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.

  • Termin realizacji: do 31.12.2018r.

 4. Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli, projekt: "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" (Lider: Centrum Nauki Kopernik)

  • Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki oraz kształtowanie postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Zostanie przeprowadzony cykl zajęć dla uczniów z wykorzystaniem przestrzeni CNK (laboratoria, wystawy stałe i czasowe). Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem nowych narzędzi edukacyjnych i informatycznych. Wezmą również udział w zajęciach terenowych i zrealizują projekty edukacyjno-badawcze. Dzięki udziałowi w programie uczniowie poznają nowe metody pracy, nauczą się rozwiązywać problemy z wykorzystaniem metody badawczej, samodzielnie wykonają eksperymenty oraz zaplanują i przeprowadzą projekty naukowe. Integralną częścią projektu jest kompleksowy program warsztatów dla nauczycieli przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, matematyki i informatyki. Obejmuje on cykl zajęć, dotyczących m.in. roli nauki w edukacji, sposobów wykorzystania technik i narzędzi wspierających uczenie się, organizacji czasu i przestrzeni edukacyjnych. Dzięki warsztatom nauczyciele będą potrafili wspierać uczniów w twórczym rozwiązaniu problemów i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi ich kreatywności. W gminie Grodzisk Mazowiecki realizacją projektu zostały objęte: SP nr 1 , SP nr 2, SP nr 5 w Grodzisku Maz oraz SP w Adamowiźnie.

 5. Usługi opiekuńcze, projekt: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" (E-Opieka) (Lider Miasto Stołeczne Warszawa)

  • Celem Projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:
  1) Zarządzanie Projektem;
  2) Promocja Projektu;
  3) Budowa centrum wsparcia 24/7 świadczącego e-usługi oraz teleopiekę;
  4) Dostarczenie urządzeń typu smart monitorujących wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia;
  5) Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości;
  6) Budowę platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi społecznych;
  7) Budowa systemu informatycznego usprawniająca zarządzanie danymi gromadzonymi w domach pomocy społecznej dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców;
  8) Zapewnienie narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) monitorujących stan zdrowia i parametry życiowe mieszkańców domów pomocy społecznej tzw. kioski diagnostyczne.

TOP