Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie”
fundacja - BRAK AKTUALNYCH DANYCH O DZIAŁALNOŚCI
Prezes Stanisław Kostrzewa
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000150312
Działalność Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Budujemy w Odrano Woli dom opiekuńczo-rehabilitacyjny z całodobową opieką socjalno-lekarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w większości po urazach kręgosłupa oraz z porażeniem mózgowym.
Kontakt z organizacją tel.: 601 538 632
strona www: godne.zycie
e-mail: godnezycie@grodzisk.pl
Grodziski Klub Sportowy „Pogoń”
stowarzyszenie kultury fizycznej
Prezes Marek Finkowski
Ilość członków 350 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 6
Działalność Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Al. Mokronoskich 4
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 22 7555 653
e-mail: sekretariat@pogongrodzisk.pl
strona www: pogongrodzisk.pl
strona FB: facebook.com/PogonGrodziskMazowiecki/
Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA"
Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia kultury fizycznej
Prezes Paweł Pieniążek
Ilość członków 320
Zarejestrowana w Zarejestrowany w Księdze Ewidencyjnej dla Uczniowski Klubów Sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 19
Działalność Klub posiada trzy sekcje: Piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, pływanie chłopców i dziewcząt, karate shinkyokushin chłopców i dziewcząt. W sumie 18 grup treningowych (12 siatkówka, 4 pływanie, 2 karate) Upowszechnianie siatkówki, pływania i karate wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kontakt z organizacją Siedziba: ul. Zondka 6
05-825 Grodzisk Maz.
tel. 600-239-719, fax. 227555526
e-mail: ukssparta@wp.pl
strona internetowa: spartiaci.pl
strona FB: facebook.com/UKSSparta
Klub Sportowy „Bogoria”
stowarzyszenie kultury fizycznej
Prezes Dariusz Szumacher
Ilość członków 50 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000262066
Działalność Upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Grodzisk Mazowiecki
ul. Westfala 3a
tel.: 507 011 077
e-mail: edyta.skoczen@bogoriagrodzisk.pl
strona www: bogoriagrodzisk.pl
strony FB: facebook.com/BogoriaGrodzisk
Grodziski Klub Żeglarski „Czysty Wiatr”
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Mirosław Łyszkowski
Ilość członków 39 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 24
Działalność Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Spółdzielcza 9
tel.: 512 116 767
e-mail: czystywiatr@czystywiatr.pl
strona www: www.czystywiatr.pl
strona FB: facebook.com/CzystyWiatr/
Grodziski Klub Koszykarski
stowarzyszenie kultury fizycznej – organizacja pożytku publicznego
Prezes Sebastian Jędrzejewski
Ilość członków 41 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000072178
Działalność Upowszechnianie piłki koszykowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Westfala 3a
tel.: 664 761 485
e-mail: gkkonline@wp.pl
strona www: gkk-online.pl
strona FB: facebook.com/gkkgrajwkoszagrodziskmaz
Uczniowski Klub Sportowy „Piranie”
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Marek Kowalski
Ilość członków 15 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 21
Działalność Upowszechnianie judo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Bartniaka 13a
tel.: 604 580 418
e-mail: trener@piranie.pl
strona www: piranie.pl
strona FB: facebook.com/UKSPiranie/
Klub Sportowy „Polish Soft Tennis Association”
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Tomasz Matuszelański
Ilość członków 34 osób
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 33
Działalność Upowszechnianie soft tenisa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Batorego 17a
tel.: 505 268 698
e-mail: tomasz-matuszelanski@wp.pl
strona www: softtennis-poland.pl
strona FB: softtennis-poland
Stowarzyszenie Miłośników Szachów i Rozrywek Umysłowych „Edyp”
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Adam Biniszewski
Ilość członków 20 osób
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego (doc 2016)
Działalność Upowszechnianie rozrywek umysłowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją  ul. Montwiłła 71/70
Grodzisk Maz.
tel.: 601 377 069
e-mail: tpokzsib96c@wp.pl
Stowarzyszenie 04-O
stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
Prezes Jerzy Orzeł
Ilość członków 93 osoby
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000730557
Działalność Prowadzenie działalności: kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i rekreacyjnej na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Rehabilitacja społeczna i zawodowa, wyrównywanie szans w dostępie do informacji, edukacji, kultury i sztuki, promowanie aktywności społecznej, wspieranie i promocja zatrudnienia, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością wzroku.
Kontakt z organizacją Grodzisk Mazowiecki
ul. Spółdzielcza 9
tel.: 22 734 79 17 lub 502 768 160
strona www: stowarzyszenie04-o.pl
e-mail: stowarzyszenie04.o@gmail.com
Facebook: Stowarzyszenie 04-o
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Grodzisku Mazowieckim

stowarzyszenie
Prezes Bogdan Kossakowski
Ilość członków 1.154 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000109984
Działalność Organizowanie życia kulturalnego i społecznego emerytów, rencistów i inwalidów.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Spółdzielcza 9
tel.: 22 734 79 48
strona www: emeryci.grodzisk.pl
e-mail: zwiazek.grodzisk@gmail.com
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec Grodzisk Mazowiecki

stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
Prezes Piotr Skuba
Ilość członków 300 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000268913
Działalność Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i rekreacyjnej na rzecz zuchów i harcerzy
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Sowińskiego 11
tel.: 22 755 63 85
e-mail: piotr.skuba@zhp.net.pl
strona FB: facebook.com/HufiecGrodziskMaz/
Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto i Gmina” - DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA
stowarzyszenie
Prezes Dariusz Świderski
Ilość członków 120 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000153865
Działalność Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły. Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Żwirki i Wigury 4
tel.: 22 724 17 56
e-mail: bmiggm@poczta.onet.pl
strona www: www.bmig.eu.interia.pl
Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Familia” stowarzyszenie
Prezes Rafał Braniewicz
Ilość członków 47 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000228810
Działalność Prowadzenie działalności na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Kilińskiego 8
tel.: 604 785 364
e-mail:kontakt.abstynenci@gmail.com
strona FB: facebook.com/abstynencia/
Związek Dużych Rodzin „Trzy plus”
stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
Prezes Joanna Krupska
Ilość członków 5000 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000279928
Działalność Działanie na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, a w szczególności dużych rodzin.
Kontakt z organizacją ul. Solec 81b/73a, Warszawa
tel.: 510 614 345;  888 855 374 (Koło w Grodzisku Maz.)
strona www: grodzisk.3plus.pl
e-mail: grodziskmaz@3plus.pl
Liga Kobiet Polskich, Koło w Grodzisku Mazowieckim
stowarzyszenie
Prezes Elżbieta Łyszkowska
Ilość członków 58 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000136440
Działalność Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej i rekreacyjnej na rzecz społeczności lokalnych.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Sienkiewicza 45
tel.: 606 763 169
e-mail: elzbietalyszkowska63@gmail.com 
Polski Związek Katolicko-Społeczny, Oddział Grodzisk Maz.
stowarzyszenie- organizacja pożytku publicznego
Prezes Wiesława Sadoch
Ilość członków 55 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000117879
Działalność Stowarzyszenie katolików świeckich, prowadzące działalność na rzecz społeczności lokalnych.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. Gimnazjalna 16a
tel.: 604 797 145
e-mail: w-sadoch@wp.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Grodzisku Mazowieckim
stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
Prezes Elżbieta Kwiatkowska
Ilość członków 320 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000134684
Działalność Prowadzenie działalności na rzecz pomocy dzieciom.
Kontakt z
organizacją
Grodzisk Maz.
ul. Sienkiewicza 45
tel.: 22 755 62 34
e-mail: tpd-grodzisk@go2.pl
strona www: tpd-maz.org.pl
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie- organizacja pożytku publicznego
Prezes Maria Hardt
Ilość członków 78 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000311609
Działalność Niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych.
Kontakt z organizacją Grodzisk Maz.
ul. 11 Listopada 3,
tel.: 22 755 56 44, 608072078
e-mail: hardt.maria@neostrada.pl
Fundacja Miasto-Ogród Książenice
fundacja
Prezes Jacek Szczygielski
Ilość członków ----
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000380545
Działalność Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kontakt z organizacją Al. Marylskiego 96,
05-825 Książenice
tel.: 506 189 733
e-mail: fundacja@fundacjaksiazenice.org
strona www: fundacjaksiazenice.org
Uczniowski Klub Sportowy „Mazovia”

klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia

Prezes Jacek Olasek
Ilość członków 20osób
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 34
Działalność Upowszechnianie piłki nożnej dziewcząt wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Kilińskiego 8A
Grodzisk Maz.
tel. 501 014 543 Marcin Malinowski
email kontakt@uksmazovia.pl
strona www www.mazoviagrodzisk.pl

Fundacja Ochrony Prawnej – Inicjatyw Społecznych OPIS
Prezes Edyta Żyła
Ilość członków 10
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000392986
Działalność Podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa. Świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.
Kontakt z organizacją ul. Pułaskiego 19/1,
Grodzisk Maz.
tel.: 509 411 225
e-mail: edyta_zyla@o2.pl

Polski Czerwony Krzyż,
Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
Stowarzyszenie – organizacja pożytku publicznego
Prezes Elżbieta Wierzbicka
Ilość członków 250 osób
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000225587
Działalność Zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Kontakt z organizacją ul. Kościuszki 32,
Grodzisk Maz.
tel.: 22 755 52 76
strona FB: facebook.com/PCKGrodzisk
Grodziski Klub Kolarski „Opty-Mazowsze”

klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia

Prezes Ryszard Karpul
Ilość członków 41
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 10
Działalność Upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Królewska 6,
Grodzisk Maz.
kargas@kargas.pl , tel. 608-402-317 (prezes)
tel.: 602 785 595 (Janusz Zieliński – Skarbnik)
e-mail: gkkopty@gmail.com
Polski Związek Wędkarski, Okręg Mazowiecki- stowarzyszenie  organizacja pożytku publicznego
Prezes Włodzimierz Gołębiowski
Ilość członków 1300
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000102184
Działalność Upowszechnianie wędkarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją Koło Nr 11
ul. Kościuszki 21,
Grodzisk Maz.
tel.: 22 755 56 12
strona www: kolonr11.ompzw.pl
strona FB: facebook.com/PZWKolo11GrodziskMazowiecki

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „SEPTYMA 9”-
stowarzyszenie
Prezes Łukasz Zawodnik
Ilość członków 3
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 65
Działalność Wspieranie edukacji artystycznej. Organizacja wieczorów poetyckich, warsztatów muzycznych, imprez artystycznych dla dzieci.
Kontakt z organizacją ul. 11 Listopada 4 m 13
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 506 231 497 Łukasz Zawodnik, Michał Redel
e-mail: info@septyma9.eu
Ludowy Klub Sportowy „Chlebnia”- klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Sławomir Jackowski
Ilość członków 170
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 8
Działalność Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją wieś Chlebnia 59
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki
tel.:  661 782 414
e-mail: grzegorz.mamla@op.pl
strona www: lkschlebnia.pl 
strona FB: facebook.com/profile.php?id=100057570313072

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 
Fundacja dr Bogusława Federa
fundacja – organizacja pożytku publicznego
Prezes Katarzyna Tokarska
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000318482
Działalność Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości. Wspieranie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych. Pomoc w tworzeniu nowych firm (start-up).
Kontakt z organizacją ul. Orzeszkowej 2,
Grodzisk Maz.
tel.: 22 734 34 81
e-mail: biuro@wiedza3g.pl
strona www: wiedza3g.pl
Stowarzyszenie Edukacji i Terapii Homo et Animal 

Stowarzyszenie W LIKWIDACJI

Prezes Elżbieta Milczarek
Ilość członków 16
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000375738
Działalność Propagowanie wiedzy na temat zwierząt, ich dobrostanie i wpływie na zdrowie człowieka
Kontakt z organizacją ul. Na Laski 23
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 503 874 799
e-mail: milczarekela@gmail.com
Grodziskie Stowarzyszenie Aikido-Sohei i Miłośników Dalekiego Wschodu -klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Teimuraz Maglakelidze
Ilość członków 14
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 41
Działalność Upowszechnianie aikido-sohei wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Westfala 3a
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 661 624 786
e-mail: giom@go2.pl
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Obiektyw”- stowarzyszenie
Prezes Zbigniew Bohdan
Ilość członków 20
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000154344
Działalność Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami i organizacjami. Prowadzenie portalu internetowego. Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
Kontakt z organizacją ul. Tylna 16
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 609 811 302
e-mail: stowarzyszenie@obiektyw.info
Kartingowy Klub Sportowy - klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Mateusz Dajnowski
Ilość członków 15
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 43
Działalność Upowszechnianie sportu kartingowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Szeroka 20A
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 604 854 906
e-mail: m.dajnowski@gmail.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej „Skrzydła”

Stowarzyszenie

Prezes Grzegorz Krawczykowski
Ilość członków 32
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000398910
Działalność Wspieranie działalności Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim. Promowanie rodziny. Pomoc dzieciom osieroconym, rodzinom żyjącym w ubóstwie.
Kontakt z organizacją Grodzisk Mazowiecki
ul. Okrężna 33
tel.: 698 266 643 siostra Kasjana
e-mail: akonim@op.pl
strona www: providentia.pl

Akademia Profil -
fundacja
Prezes Magdalena Masewicz-Kierzkowska
Ilość członków 6
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000423698
Działalność Upowszechnianie edukacji i kultury. Propagowanie dialogu międzykulturowego. Wspomaganie rozwoju demokracji. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
Kontakt z organizacją ul. Siedliskowa 44, wieś Marynin
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 501 211 335
e-mail: akademiaprofil@gmail.com
strona www: akademiaprofil.org
strona FB: facebook.com/akademiaprofil

Stowarzyszenie Europa i My-
stowarzyszenie organizacja pożytku publicznego
Prezes Daniel Prędkopowicz
Ilość członków 20 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000119073
Działalność Wspieranie lokalnych społeczności, promocja wolontariatu i wzmacnianie trzeciego sektora, a także wspieranie współpracy międzypokoleniowej (UTW) oraz rozwój aktywności młodzieży (UD).
Kontakt z organizacją ul. Spółdzielcza 9,
Grodzisk Maz.
tel.: 606 131 593
e-mail: stowarzyszenie@europaimy.org
strona www: europaimy.org
strona FB: facebook.com/europaimy

Uczniowski Klub Sportowy Offensywa Szkółka Piłkarska Włoska-
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Maurycy Deske
Ilość członków 50 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 31
Działalność Upowszechnianie piłki nożnej chłopców i dziewcząt.
Kontakt z organizacją Al. E Marylskiego 8
wieś Książenice
05 – 825 Grodzisk Maz.
tel.: 511 396 354
e-mail: uks.offensywa@gmail.com
strona www: offensywa.futbolowo.pl
strona FB: facebook.com/OFFensywaKsiazenice

Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki AVANGARDA-
stowarzyszenie
Prezes Dominik Rutkowski
Ilość członków 28 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000272294
Działalność Promowanie działań związanych z fantastyką, rozwojem wyobraźni, alternatywnymi formami edukacji. Organizowanie spotkań z grami planszowymi i fabularnymi.
Kontakt z organizacją Grodzisk Mazowiecki
ul. Armii Krajowej 5 m 42
tel.: 667 682 666 (Paweł Dąbrowski)
e-mail: kontakt@ava.waw.pl
strona www: klub.ava.waw.pl
strona FB: facebook.com/Stowarzyszenie.Avangarda

Stowarzyszenie Sportowe Grodziski Klub Karate „TORA”-
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Maciej Walo
Ilość członków 40 osób
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 34
Działalność Upowszechnianie karate fudonak wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją (ul. Armii Krajowej 9 m 31), Sienkiewicza 49b lok. 36
Grodzisk Maz.
tel.: 724 946 444
e-mail: tazeyvalo@wp.pl

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt – Straż Zwierząt Powiatu Grodziskiego-
stowarzyszenie
Prezes Marta Łapińska
Ilość członków 20
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000310505
Działalność Działanie na rzecz ochrony zwierząt i środowiska. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Kontakt z organizacją ul. Składowa 3,
05-825 Grodzisk Maz.
tel.: 798 058 283
e-mail: interwencje@strazzwierzat.pl
strona FB: straz_zwierzat

Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach
fundacja
Prezes Iwona Rok
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000447702
Działalność Działania na rzecz społeczności związanej ze szkołą, umacnianie wartości rodzinnych, ekologia, zdrowie, sport, kultura
Kontakt z organizacją Al. Marylskiego 3, Książenice
tel.: 509 109 081, 607 334 228
e-mail: fundacja@ksiazenice.net
strona www: fundacja.ksiazenice.net

Stowarzyszenie „Nowa kultura i edukacja”- 
stowarzyszenie
Prezes Piotr Strzemieczny
Ilość członków 15
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000439497
Działalność Działalność na rzecz edukacji i kultury poprzez upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i rozwoju osobistego.
Kontakt z organizacją ul. Kościuszki 41 m 3,
05-825 Grodzisk Maz.
tel.: 603 616 677
e-mail: nke@fyh.com.pl
strona www: nkie.pl
strona FB: facebook.com/nceassociation
Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej „Ku Lepszemu”

stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego

Prezes Adam Micewicz
Ilość członków 25
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000352745
Działalność Nieodpłatna kulturalno-edukacyjna działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania
Kontakt z organizacją ul. 11 Listopada 18,
Grodzisk Maz.
tel.: 22 755 29 93, 609 542 321
e-mail: kulepszemu@gmail.com
Stowarzyszenie Nasze Opypy

stowarzyszenie

Prezes Grażyna Jałgos-Dębska
Ilość członków 15 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000443015
Działalność Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kontakt z organizacją ul. Mazowiecka 234, Opypy
05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 506 152 734
e-mail: opypy1@tlen.pl

Stowarzyszenie 4 Czerwca- 
stowarzyszenie
Prezes Teresa Piwnik
Ilość członków 18 osób
Zarejestrowana
w
Krajowy Rejestr Sądowy 0000498172
Działalność Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona dóbr kultury i tradycji, wspomaganie rozwoju Przedsiębiorczości
Kontakt z organizacją ul. Fiołkowa 7, Opypy

05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 601 383 464
e-mail: kosowice@o2.pl

UKS Budo Grodzisk Mazowiecki- klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Jakub Malicki
Ilość członków 300 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 38
Działalność Upowszechnianie karate tradycyjnego wśród dzieci i młodzieży
Kontakt z organizacją ul. Królewska 59A
05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 692 695 227
e-mail: uks@budogrodzisk.pl
strona www: budogrodzisk.pl
strona FB: Facebook UKSBudo
Grodziski Klub Szermierczy- klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Krzysztof Karlicki
Ilość członków 15 osób
Zarejestrowana
w
Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 48
Działalność Upowszechnianie szermierki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Orzeszkowej 29
Grodzisk Mazowiecki
tel.: 605 048 440
e-mail: kkarlicki@gmail.com
strona www: szermierka-grodzisk.pl
strona FB: szermierka_grodzisk
Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego „Nikobushi”

Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia

Prezes Ewa Szelągowska-Kalman
Ilość członków 130
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 47
Działalność Upowszechnianie karate tradycyjnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Cedrowa 1d, Czarny Las
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 508 343 077, 535 504 604
e-mail: biuro@mkkt.pl
strona www: karatenikobushi.pl
strona FB: MKKT.NIKOBUSHI
Fundacja Piąty Element- fundacja
Prezes Agata Jarska
Ilość członków
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000406716
Działalność Działania na rzecz upowszechniania aktywności sportowej, zdrowego trybu życia. Aktywizowanie rodzin i grup społecznych z udziałem osób niepełnosprawnych .
Kontakt z organizacją ul. Traugutta 42a, Grodzisk Maz.

tel.: 502 407 303

e-mail: a.jarska@elemental.biz


Fundacja ANTEK- 
fundacja
Prezes Katarzyna Kania-Stróżewska
Ilość członków
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000546359
Działalność Wspieranie polskiej muzyki, w szczególności ludowej i folkowej. Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat polskiej kultury ludowej, instrumentów muzycznych, zwłaszcza zapomnianych.
Kontakt z organizacją ul. Mazowiecka 244, Opypy

05 – 825 Grodzisk Maz.

tel.: 605 854 138

e-mail: kania@galeria-folk.pl

strona www: fundacjaantek.pl 
strona FB: wioskafolkowa

KLUB SPORTOWY LIDER GRODZISK MAZOWIECKI- klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Wojciech Cynowski
Ilość członków 15 osób
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 50
Działalność Upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Westfala 3a

Grodzisk Mazowiecki

e-mail: info@biegigrodzisk.pl

strona www: lidergrodzisk.pl
strona FB: LiderGrodziskMazowiecki

Stowarzyszenie Promocji Twórczości Villa Foksal

stowarzyszenie

Prezes Sławomir Sadowski
Ilość członków 15 osób
Zarejestrowana
w
KRS 0000559998
Działalność Wspieranie i promocja twórczości artystycznej i artystów. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury.
Kontakt z organizacją ul. I. Krasickiego 36

05 - 825 Grodzisk Maz.

tel.: 728 350 240

e-mail: kontakt.villafoksal@gmail.com
strona www: villafoksal.org

Fundacja De Arte Athletica- fundacja
Prezes Diane Lewandowska
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000586199
Działalność Promocja, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia. Ochrona i promocja zdrowia. Akademia Wzorowego Rodzica.
Kontakt z organizacją ul. Jowisza 92, wieś Kozerki 05 - 825 Grodzisk Maz.

tel.: 516 171 747

e-mail: biuro@DeArteAthletica.pl

strona www: dearteathletica.pl

Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola (SNOW)- stowarzyszenie
Prezes Emilian Jędryka
Ilość członków 17
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000565558
Działalność Integracja społeczności lokalnej. Poprawa Jakości życia na terenach wiejskich
Kontakt z organizacją ul. Radosna 1

wieś Odrano Wola

05 - 825 Grodzisk Maz.

tel.: 604 101 563

e-mail: d.j.emil@vp.pl

Fundacja Wdzięczności Niepokornym im. księdza Sylwestra Zycha- fundacja
Prezes Andrzej Młocki
Ilość członków 10
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000565266
Działalność Integracja i wzmacnianie roli osób zasłużonych w działalności opozycyjnej w okresie PRL
Kontakt z organizacją ul. Garbarska 17/2

05 - 825 Grodzisk Maz.

tel.: 518 465 319

e-mail: e.mlocka@gmail.com; biuro@fundacjaksiedzazycha.pl

Uczniowski Klub Sportowy "Sporting"
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Bartosz Bartosiewicz
Ilość członków 120
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 35
Działalność organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych
Kontakt z organizacją ul. Drozda 15
wieś Szczęsne
05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 505 979 684
e-mail: ukssporting@vp.pl
Klub Motocyklowy "White Arrows"

klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia

Prezes Tomasz Pośnik
Ilość członków 11
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 55
Działalność popularyzacja ruchu motocyklowego i sportu motorowego; propagowanie bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym
Kontakt z organizacją ul. Merkurego 48 wieś Kozerki

05 - 825 Grodzisk Maz.

tel.: 513 399 864

e-mail: kmwhitearrovs@gmail.com

strona www: white-arrows.pl

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu

fundacja

Prezes Łukasz Andrzej Śledziński
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000643759
Działalność

Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych. Popularyzacja usportowienia i aktywnego spędzania czasu.

Kontakt z organizacją

tel.: 22 720 02 12
e-mail: fundacja@strefaruchuksiazenice.pl
strona www:strefaruchuksiazenice.pl

Fundacja Klub Tenisowy Astra
fundacja
Prezes Joanna Januchowska
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000644079
Działalność Upowszechnianie uprawiania sportu ze szczególnym uwzględnieniem tenisa oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
Kontakt z organizacją ul. Mazowiecka 174, wieś Książenice
05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 799 311 213
e-mail: kontakt@tenisgrodzisk.pl
strona www: tenisgrodzisk.pl
strona FB: KlubAstraNews
Loża Czarnych Lasek
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Czarnego Lasu
stowarzyszenie zwykłe
Prezes Ewa Błońska
Ilość członków 19
Zarejestrowana w Powiatowa Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych poz. 91
Działalność Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej.
Kontakt z organizacją ul. Limbowa 25, wieś Czarny Las
05 - 825 Grodzisk Maz.
tel.: 605 305 475
e-mail: ewablon@tlen.pl
stona FB: czarnylas.grodzisk

Klub Sportowy Taekwon-Do

klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Mariola Młynarska
Ilość członków 55
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 39
Działalność Upowszechnianie taekwon-do wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Francuska 2, wieś Janinów
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 501 010 336
e-mail: dariusz.mlynarski@interia.pl
strona FB: TaekwondoGrodziskMazowiecki
Uczniowski Klub Sportowy Szachowa Dwójka
klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Jacek Kiciński
Ilość członków 72
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 40
Działalność Upowszechnianie gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją ul. Westfala 3
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 511 834 619
e-mail: klub@szachygrodzisk.pl
strona www: szachygrodzisk.pl
strona FB:SzachowaDwojka
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "INSPIRACJA"
stowarzyszenie
Prezes Ewelina Florkiewicz
Ilość członków 5
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000661402
Działalność Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywaniem i krzywdzeniem
Kontakt z organizacją tel. 607 657 034
e-mail: inspiracjagrodzisk@gmail.com

Stowarzyszenie Motocykliści White Arrows
Prezes Wiesław Pietruszka
Ilość członków 7
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000703223
Działalność Upowszechnianie sportów motorowych. Promowanie turystyki motocyklowej i motorowej.
Kontakt z organizacją

wieś Chlebnia 24A
05–825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 790 633 903
e-mail: whitearrows@whitearrows.pl


Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "13"
Prezes Aneta Wiśniewska
Ilość członków 15
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0000717356
Działalność Organizowanie spotkań i warsztatów mających na celu zagospodarowanie wolnego czasu dla osób mających problem z integracją społeczną.
Kontakt z organizacją

ul. Starowiejska 16
05-825 Kady
tel.: 607 290 648
e-mail: chelidonium@wp.pl


Fundacja Ogarniająca Rodzinne Tematy FORT
Prezes Safona Kozielec
Ilość członków 8
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 000070114
Działalność Wszechstronne wspieranie rodzin we wszystkich etapach życia poprzez m.in.

  • szkoła rodzenia
  • wsparcie mam karmiących
  • spotkania dla rodziców i dzieci
  • wykłady, warsztaty rozwojowe
  • kręgi wsparcia
Kontakt z organizacją

ul. Sienkiewicza 51
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 512 506 307
e-mail: kontakt@fortgrodzisk.pl
strona www: fortgrodzisk.pl
strona FB: fortgrodzisk

Uczniowski Klub Sportowy „TOHO”  klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia
Prezes Kacper Flis
Ilość członków 30
Zarejestrowana w Księga ewidencyjna klubów sportowych Starosty Powiatu Grodziskiego pod numerem 48
Działalność Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Kontakt z organizacją

Królewska 6
05 – 827 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 504 – 416 - 094
e-mail: futsal.minifutbol@gmail.com
strona FB: UKSTohoGM2020

Stowarzyszenie "Dla Autyzmu"
Prezes Magdalena Malinowska
Ilość członków 20
Zarejestrowana w Rejestr stowarzyszeń zwykłych Starosty Powiatu Grodziskiego pod nr 50
Działalność Działanie na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o autyzmie, tworzenie kręgów wsparcia, miejsc rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych oraz domu stałego pobytu i mieszkań treningowych dla osób z autyzmem.
Kontakt z organizacją

05-825 Opypy ul. Piwoniowa 10
tel.604148448
e-mail: stowarzyszenie@dlaautyzmu.pl
www.dlaautyzmu.pl
FB www.facebook.com/dlaautyzmu

Fundacja "Bujaj Mnie"
Prezes Joanna Gruszczyńska
Ilość członków -
Zarejestrowana w Krajowy Rejestr Sądowy 0001056747
Działalność Celem fundacji jest m.in.: inicjowanie wszelkich działań gwarantujących zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w zakresie opieki, leczenia, edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia oraz udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem; prowadzenie opieki wytchnieniowej; tworzenie, wdrażanie i realizowanie programów terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych i wychowawczych;zakładanie i prowadzenie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy, w tym placówek wsparcia dziennego, mieszkań chronionych, mieszkań treningowych, warsztatów terapii zajęciowej.
Kontakt z organizacją

tel.: 791 831 591
e-mail: bujajmnie@op.pl
www.bujajmnie.org.pl

TOP