Gmina Grodzisk Mazowiecki

Widok na rondo obwodnicy Grodziska

Obwodnica Zachodnia

Umowa na budowę obwodnicy podpisana!

To był historyczny dzień dla Grodziska Mazowieckiego! 27 sierpnia 2020 r. w naszym mieście podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu.
Więcej..

Willa Niespodzianka

Willa „Niespodzianka” to jeden z najcenniejszych obiektów architektonicznych w Grodzisku Mazowieckim. Zbudowana została w 1903 r. w stylu secesyjnym wg projektu uznanego architekta epoki, a jednocześnie gospodarza budynku – Józefa Moszyńskiego. On był też pomysłodawcą nazwy willi ...

Więcej..

Grodzisk Mazowiecki polskim miastem przyszłości

W prestiżowym rankingu gazety Financial Times Grodzisk Mazowiecki zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało się najlepsze w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

Więcej..

Powierzchnia

Gmina Grodzisk Mazowiecki zajmuje powierzchnię 107 km2. W jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1 319 ha) oraz 35 wsi.

Wykres statystyczny gruntów gminy Grodzisk Mazowiecki: 72% użytki rolne, 16% grunty zabudowane, 9% grunty leśne, 2% pozostałe, 1% grunty pod wodami

Klimat

Teren gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, podobnie jak cała Polska. Pogodę kształtują ścierające się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Średnia temperatura lipca wynosi +18ºC, natomiast stycznia –2,5ºC. Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo zachodniego.

Ludność

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 46,5 tys

Odsetek dzieci do lat 14 18,6% (15% ogółem dla Polski w 2019 r.);

Odsetek osób starszych w wieku  65 i więcej 16,7% (przy 18% ogółem dla Polski w 2019 r.)

Od 1/10/2019 r. do 30.09.2020 urodziło się w gminie 509 dzieci.

Współczynnik urodzeń wyniósł 10,9‰ (średnia krajowa 9,8‰).

Przyrost naturalny na 1000 ludności wyniósł 1,96 (na poziomie kraju w 2019 odnotowano ubytek naturalny na poziomie -0,9 ‰)

Współczynnik małżeństw wyniósł 4,7‰ (przy średniej krajowej 4,8‰ w 2019 r.)

Współczynnik rozwodów 1,6‰ (ogółem dla Polski 1,7‰ w 2019 r.)

Na dzień 30.09.2020 r. liczba cudzoziemców zameldowanych w gminie wyniosła 173 osoby.

Gęstość zaludnienia – 409 osób/km².

Koło statystyk mieszkańców gminy: 62,3% osoby w wieku produkcyjnym, 21,7% osoby w wieku przedprodukcyjnym, 16% osoby w wieku poprodukcyjnym.

Liczba mieszkańców w gminie stale rośnie i w ciągu 4 ostatnich lat zwiększyła się o 3 332 osób, co ilustruje wykres.

Wykres z przyrostem liczby mieszkańców od 2021 roku

Wzrost liczby mieszkańców to zasługa dwóch czynników:  dodatniego przyrostu naturalnego  oraz  dodatniego salda migracji.

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15-64 lata wyniósł 70% ogółem.

Dla mężczyzn wskaźnik zatrudnienia wynosi 69%, a dla kobiet 71%.

Stopa bezrobocia 3,9% (wrzesień 2020).

Bezrobocie w gminie:

XI-XIII w.
W rejonie Grodziska istniało słowiańskie grodzisko, od którego najprawdopodobniej pochodzi nazwa miasta.

Zdjęcie z lotu ptaka na miejsce dawnej osady Grodzisko


1355 r.
Szlachcic Tomasz Grodziski ufundował kościół w istniejącej wówczas wsi - pierwsze pisemne wzmianki o Grodzisku.


22 lipca 1522 r.
Grodzisk otrzymał prawa miejskie z rąk Króla Zygmunta I Starego dzięki staraniom dwóch braci Okuniów - ówczesnych właścicieli miasta.

Czarno-białe zdjęcie z początku XX wieku, przedstawiające główny plac.


1623 r.
Miasto przeszło w ręce rodziny Mokronoskich. Okres trwający do połowy XVIII w. to najtrudniejszy czas w historii Grodziska, który wielokrotnie niszczony był przez wojny, epidemie i klęski głodu.


14 czerwca 1845 r.
Otwarcie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Szybkie połączenie Grodziska z Warszawą przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Stało się ono celem wycieczek i miejscem rekreacji mieszkańców stolicy.

Czarno-białe zdjęcie dworca kolejowego w Grodzisku z początku XX wieku.


1881 r.
Uruchomienie w Grodzisku pierwszej fabryki. Od tego momentu miasto stopniowo zdobywało pozycję jednego z najprężniejszych ośrodków przemysłowych południowo-zachodniego Mazowsza.

Czarno-białe zdjęcie placu Zygmunta z początku XX wieku.


1884 r.
Dr Michał Bojasiński otworzył w Jordanowicach (obecnie w granicach Grodziska) Zakład Wodoleczniczy. Wokół uzdrowiska powstała elegancka dzielnica willowa - letnie siedziby zamożnych przemysłowców warszawskich.

Zdjęcie aktualnej szkoły SP1 dawnego senatorium.


1889 r.
Do pobliskiej wsi Kuklówka sprowadził się znany polski malarz - Józef Chełmoński, który na swoich licznych obrazach uwiecznił malowniczy krajobraz ziemi grodziskiej.

Zdjęcie obrazu Chełmońskiego "Babie lato" z 1875 roku    Zdjęcie obrazu Chełmońskiego "Przed karczmą" z 1885 roku


1927 r.
Grodzisk zyskał dodatkowe połączenie z Warszawą drugą linią kolejową (Elektryczna Kolej Dojazdowa - obecnie WKD). Do największych Grodziskich przedsiębiorstw należały wówczas, Zakłady "Słoń" produkujące materiały ścierne oraz Zakłady Chemiczne "Grodzisk" - obecna "Polfa".

Czarno-białe zdjęcie ulicy 11tego Listopada z Elektryczną Koleją Dojazdową z początku XX wieku    Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Elektryczną Kolej Dojazdową obok autobusu z początku XX wieku


17 stycznia 1945 r.
Koniec okupacji niemieckiej w Grodzisku, która w ciągu 5 lat przyniosła miastu utratę ponad 5 tys. mieszkańców.

Czarno-białe zdjęcie ulicy i zniszconych budynków tuż po II Wojnie Światowej    Czarno-białe zdjęcie jednego z budynków grodziskich


1990 r.
Powrót do władz autentycznego samorządu - początek szybkiego i wszechstronnego rozwoju miasta, które zmieniło wygląd i po raz kolejny w historii wykorzystało swoją szansę.

Zdjęcie Urzędu Miasta od ulicy Kilińskiego

Urząd Stanu Cywilnego od ulicy Kościuszki


1991 r.
Rozpoczyna działalność Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki


1997 r.
Oddanie do użytku Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala.

Zdjęcie wejścia na Halę Sportową przy ulicy Westfala 3a.         Zdjęcie wnętrza hali podczas gry dzieci w koszykówkę.


1999 r.
Grodzisk Mazowiecki staje się ponownie siedzibą Starostwa Powiatowego.

Zdjęcie siedziby władz Powiatu Grodziskiego od ulicy Kościuszki    Zdjęcie siedziby władz Powiatu Grodziskiego od ulicy Kościuszki


2000 r.
Uroczyste otwarcie Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000"

Zdjęcie basenu rekreacyjnego na pływalni "Wodnik 2000"      Zdjęcie pływalni Wodnik 2000 od strony stadionu


 2002 r.
Oddanie do użytku nowoczesnego Szpitala Zachodniego.

Czarno-białe zdjęcie z budowy Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim      Widok z lotu ptaka na Szpital Zachodni. Zdjęcie aktualne.


2005 r.
Uroczyste obchody 650-lecie istnienia parafii św. Anny.

Czarno-białe zdjęcie kościała Świętej Anny w Grodzisku Mazowieckim, lata 60-70te XX wieku.       Zdjęcie na frontowe wejście do kościoła Świętej Anny, XXI wiek.


2008 r.
Otwarcie nowoczesnego Centrum Kultury.

Zdjęcie Centrum Kultury tuż po otwarciu.       Zdjęcie Centrum Kultury wieczorem,ok 10 lat po otwarciu.


2012 r.
Zakończenie rewitalizacji dwóch terenów wypoczynkowych miasta: Parku im.hr Skarbków i Stawów Goliana; w zrewaloryzowanej Willi Radogoszcz powstała galeria etnograficzna popularyzująca historię i tradycję Grodziska Mazowieckiego.

Zdjęcie kolorowej fontanny w parku Skarbków       Zdjęcie po zachodzie słońca stawów Goliana.

Otwarcie  nowej szkoły podstawowej  w Książenicach:

Zdjęcie z budowy szkoły w Książenicach.        Zdjęcie szkoły podstawowej w Książenicach tuż po wybudowaniu.


2014 r.
Budowa boiska i nowoczesnego zaplecza sportowego w Chlebni.

Zdjęcie budowy zaplecza sportowego w Chlebni       Zdjęcie zaplecza sportowego w Chlebni tuż po wybudowaniu.

Budowa świetlicy w Kozerkach:

Zdjęcie z otwarcia świetlicy w Kozerkach     Zdjęcie z otwarcia świetlicy w Kozerkach

Przebudowa Dworca PKP:

Zdjęcie dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim od strony torów.       Zdjęcie dworca PKP od strony miasta.

2015 r.
Rewitalizacja Szkoły Podstawowej nr 1:

Zdjęcie z rewitalizacji SP1      Zdjęcie z rewitalizacji SP1

Budowa wodnego placu zabaw:

Zdjęcie z budowy wodnego placu zabaw przy pływalni "Wodnik 2000" w Grodzisku Mazowieckim.     Zdjęcie z góry na plac wodny przy pływalni "Wodnik 2000"

Budowa ronda im. Wacławy „Ady” Obłękowskiej

     


2016 r.
Powstanie muralu przy stacji PKP

Zdjęcie muralu przy wejściu na dworzec PKP w Grodzisku Mazowieckim.       Zdjęcie muralu upamiętniającego gminę żydowską w Grodzisku Mazowieckim.

Rewitalizacja Stawów Walczewskiego

Widok boczny na Stawy Walczewskiego przed rewitalizacją, resztki śniegu, drzewa bez liści, szare niebo      Stawy Walczewskiego po rewitalizacji, widok z lotu ptaka

Pergola przy Dworcu PKP:

Pergola przy dworcu PKP     


2017 r.

Otwarcie Galerii Grodova

       

Otwarcie Poczekalni PKP

Wnętrze Poczekalni PKP    Poczekalnia PKP po remoncie

Otwarcie Galerii Retalia

Wizualizacja galerii Retalai     Zdjęcie Galerii Handlowej Retalia

Odrestaurowanie Willi Niespodzianka

Willa Niespodzianka przed renowacją       


2018 r.

Otwarcie świetlicy w Chlebni

Świetlica w Chlebni przed oficjalnym otwarciem         Tablica świetlicy wiejskiej w Chlebni udekorowana balonami czerwonymi i białymi

Otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5

Plac zabaw, dzieci na karuzeli      Plac zabaw, dzieci na zjedżalni

Otwarcie placu zabaw w Szczęsnem

Plac zabaw w Szczęsnem      Plac zabaw w Szczęsnem, w tle świetlica

Otwarcie Parku Ordona w Łąkach, dzielnicy Grodziska Mazowieckiego

Park Ordona w Łąkach       Kwietnik i ławka w parku Ordona

Otwarcie Mediateki

Zdjęcie z lotu ptaka na budowę Mediateki      Mediateka po oficjalnym otwarciu

Otwarcie parku Bałtycka

Widok boczny na park Bałtycka      Widok z lotu ptaka na park Bałtycka i okolice

Otwarcie Pumptracku

Rowerzysta jadący po trasie pumparku      Widok z lotu ptaka na niebieski szlak pumparku

Otwarcie Parku Daleka nad Mrowną

Budowa parku Daleka nad Mrowną      Mostek w parku Daleka nad Mrowną

Otwarcie parkingu "Park and Ride" przy ulicy Żydowskiej

     

Renowacja placu zabaw przy ulicy Dworskiej

Plac zabaw przy ulicy Dworskiej     

Renowacja placu zabaw przy ulicy Szkolnej

Plac zabaw przy ulicy Szkolnej      Plac zabaw przy ulicy Szkolnej


2019 r.

Otwarcie nowego kina "Wolność" w willi Radogoszcz

Wnętrze kina Wolność, czerwone rzędy foteli, szare ściany, czerwony dywan i załony.     

Unowocześnienie oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia ścieków     

Nowy parking przy Mediatece:

Parking przy Mediatece     

Kolejne ścieżki rowerowe:

Ścieżka rowerowa przy ulicy Królewskiejicy     Ścieżka rowerowa przy ulicy Bałtyckiej

Ścieżka rowerowa przy ulicy Traugutta      Budowa ścieżki rowerowej przy rondzie ul. Warszawska

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym:

Budowa sali gimnastycznej     

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5:

Budowa hali sportowej przy szkole SP5     

Budowa pomostów na Stawach Walczewskiego:

Budowa pomostów na Stawach Walczewskiego      


(*) Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6.234 dzieci:

 • 5 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1.453
 • 8 szkół podstawowych - 4.781

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Obecnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 26 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 1.746 dzieci:

- 16 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, oddziały „0” przy szkołach podstawowych - 1.068

- 8 szkół podstawowych - 678

Na terenie gminy funkcjonują cztery publiczne przedszkola prowadzone przez inne podmioty niż gmina, gdzie znalazło miejsce 325 dzieci.

Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 8305 dzieci.

Szkoły i Placówki Oświatowe prowadzone przez Powiat Grodziski (na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki):

 • Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 8c, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kilińskiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim,ul. Bałtycka 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 • Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żyrardowska 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Pozostałe Szkoły prowadzone przez Powiat Grodziski:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, ul. Piasta 14, 05-822 Milanówek,
 • Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku, ul. Wójtowska 3, 05-822 Milanówek,

Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim- liczba uczniów – 703 (na dzień 30.09.2020 r.)

Liceum Ogólnokształcące – klasy:
- lingwistyczno-geograficzna,
- humanistyczna,
- biologiczno-chemiczna,
- kulturowo-społeczna,
- matematyczno-fizyczna,
- prawnicza.

Technikum Nr 1 – zawody:
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik hotelarstwa,
- technik technologii żywności,
- technik organizacji turystyki,
- technik eksploatacji portów i terminali.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim- liczba uczniów – 1008 (na dzień 30.09.2020 r.)

Technikum – zawody:
- technik pojazdów samochodowych,
- technik informatyk,
- technik logistyk,
- technik organizacji reklamy.

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawody:
- mechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer,
- kucharz,
- magazynier-logistyk.

Centrum Kształcenia Zawodowego – prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektromechanik pojazdów samochodowych.

Centrum posiada ośrodek egzaminacyjny i przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych.

Zespół Szkół Specjalnych im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim- Liczba uczniów – 128 (na dzień 30.09.2020 r.)

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3,
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku Mazowieckim

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów i ich rodziców w Grodzisku Mazowieckim działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Poprzez organizacje zajęć specjalistycznych pracownicy Poradni udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej młodzieży, ale także wspierają rodziców w zakresie wychowania i kształcenia ich dzieci. Jednym z zadań Poradni jest diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży. Efektem tej diagnozy może być wydanie opinii lub orzeczenia, w tym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które potwierdza niepełnosprawność dziecka lub jego zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Poradnia wydaje opinie, na podstawie których szkoła dostosowuje wymagania
i organizację pracy do potrzeb dziecka.

Zdjęcie młodszych dzieci przy ławach, w trakcie zajęć plastycznych- kasztany i plastelinaW mieście działa również 14 prywatnych szkół języków obcych. Dzieci uczęszczające do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusz Bairda mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie i jeszcze wielu innych instrumentach. Natomiast Publiczne Ognisko Plastyczne im Jana Skotnickiego udostępnia swoim słuchaczom pracownie: rysunku, malarstwa, interdyscyplinarną (grafika, ceramika, rzeźba w glinie, kolaż), wiedzy o sztuce oraz pracownię fotograficzną.

Na terenie gminy Grodzisk funkcjonuje 8 ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których opieką objęto dzieci stwarzające szczególne problemy w wychowaniu, pochodzące przeważnie z rodzin o trudnej sytuacji społecznej. Z pomocy TPD stale korzysta około 250 wychowanków.

Przedszkole przy ul. GórnejUwarunkowania demograficzne oraz reforma systemu edukacji (obniżenie wieku szkolnego) wymagały podjęcia decyzji w sprawie zmian w infrastrukturze edukacyjnej. Wybudowano nowe przedszkole przy ul. Górnej (oddane do użytku – 1.09.2011 r.), 3 września 2012r. dzieci rozpoczęły naukę w Szkoły Podstawowej w Książenicach. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zdobyła tytuł Modernizacji Roku 2015 w kategorii Szkolnictwo.

Szkoła Podstawowa w KsiążenicachSzkoła Podstawowa w Książenicach

Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1

wyniki egzaminu 2017 rok

Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz pierwszego egzaminu ósmoklasisty 2018/2019:

Zdjęcie tabelki z wynikami egzaminów 208/2019

Wyniki egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

Tabelka z wynikami egzaminu ósmoklasisty 2020

Ze szczególną troską władze miasta dbają o zdrowie mieszkańców gminy. Na terenie Grodziska Mazowieckiego znajduje się siedem poradni rodzinnych oraz szesnaście poradni specjalistycznych, funkcjonuje trzynaście aptek oraz trzy medyczne laboratoria analityczne. Opieka lekarska sprawowana jest również poprzez prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne.

Zdjęcie z lotu ptaka Szpitala ZachodniegoWizytówką miasta jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim oddany do użytku w 2003 roku. Jest to obiekt w pełni nowoczesny, zapewniający leczenie na europejskim poziomie, o czym świadczy m. in. certyfikat  przynależności do Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
Posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością: Certyfikat EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, a także Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Oddziały szpitalne: Oddział Wewnętrzny, Oddział Ortopedii i Traumatologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Urologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Stacja Dializ, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Kardiologii Inwazyjnej.

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Adres: ul. Daleka 11
Telefony:
22 755 90 49 - informacja medyczna
22 755 90 75 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
www: https://szpitalzachodni.pl/

Nocna Pomoc Lekarska
Adres: ul. Daleka 11
Telefon: 22 755 90 06
Uwagi: NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od pracy 24 godz. na dobę.

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do osiedlania się w Polsce - co potwierdza ranking przygotowany przez magazyn "Wprost" (nr 37 z 12 września 2004 r.). W artykule pt. "Adres marzeń" Grodzisk zaliczony został do grona 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w kraju. Warto zaznaczyć, że w okolicach Warszawy, oprócz Grodziska, wskazano jeszcze tylko 8 miast.

Wzrost zainteresowania naszą gminą potwierdzają dane statystyczne z ostatnich lat. Stale rosnąca liczba napływowych mieszkańców i liczba wydawanych pozwoleń na budowę mówią same za siebie. Nowych mieszkańców przekonuje cisza i spokój, rozbudowana infrastruktura techniczna oraz dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą. Kolejnym atutem Grodziska są umiarkowane ceny, w porównaniu z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z grodziską ofertą mieszkaniową!

Nasze mocne strony to:

Dobra lokalizacja

Gmina leży 30 km na południowy zachód od Warszawy, do której można dostać się: drogą wojewódzką nr 719, trasą katowicką lub trasą poznańską, pociągiem PKP lub kolejką WKD.

Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma poprowadzenie przez teren gminy przebiegu autostrady A2 "Wolności". 4 km na północ od centrum Grodziska zaprojektowano węzeł zjazdowy. Uruchomienie autostrady A2 z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacyjnej gminy i jej terenów inwestycyjnych.

Planowana jest również budowa dwóch obwodnic miasta:
- Obwodnica południowa odbija od trasy Żyrardów - Warszawa (nr 719) we wsi Kozerki. Następnie biegnie blisko południowej granicy miasta, aby potem z powrotem połączyć się z drogą krajową nr 719 za Milanówkiem.
- Obwodnica zachodnia biegnie wzdłuż zachodniej granicy miasta i ma połączyć autostradę A-2 z trasą katowicką (E-67). Więcej informacji na temat budowy obwodnicy pod hasłem Obwodnica.

Czytelny układ przestrzenny

Atutem Grodziska, ułatwiającym planowanie rozwoju inwestycyjnego, jest czytelny układ przestrzenny. Linia kolejowa dzieli miasto i gminę na dwie strefy różniące się typem zabudowy i przeznaczeniem gruntów.

Po północnej stronie torów w granicach miasta znajduje się dzielnica przemysłowa. Dalej na północ, na terenach gminy, przeważają grunty rolne. Na terenach wsi Natolin powstanie nowa strefa przemysłowa, o powierzchni około 150 ha.

Południowa część miasta i gminy przeznaczona jest pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tereny wiejskie na tych obszarach będą przekształcane stopniowo w enklawy budownictwa jednorodzinnego. W celu zachowania tego malowniczego, typowo mazowieckiego krajobrazu, 1506 ha południowej części gminy zostało włączone w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pełne uzbrojenie działek

Co roku około 30% budżetu gminy przeznaczane jest na sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych i poprawę stanu lokalnych dróg, co zaowocowało wysoką pozycją Grodziska w "Wielkim Rankingu Miast" ogłoszonym przez Centrum Badań Regionalnych w listopadzie 2003 r. Grodzisk zajął 10 miejsce w Polsce w grupie powiatów ziemskich i zakwalifikował się do tzw. "ekstraklasy", czyli grupy miast o najwyższym potencjale rozwojowym w kraju.

Obecnie już 75% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60% z sieci kanalizacyjnej. W 2006 roku w gminie rozpoczęła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą 14,5 mln euro, w efekcie której wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostaną podłączone do wodociągu i kanalizacji.

W skład przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i południowych terenów Gminy Grodzisk Mazowiecki" będą wchodzić następujące projekty inwestycyjne:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Rozbudowa i modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

Szeroka oferta lokalnych deweloperów


Zdjęcie bloku firmy "Słoneczne Mieszkania""Słoneczne Mieszkania"
ALT Sp. z o.o.
telefon: 600-460-930, 600-352-582, 601-306-221,
www.sloneczne-mieszkania.pl

Proponujemy Państwu przytulne mieszkania za atrakcyjną cenę.
Nasza inwestycja jest zlokalizowana w Chrzanowie Małym, około 3 km od Grodziska Mazowieckiego.
Powierzchnia mieszkań od 28 do 55 m2. Termin oddania pierwszego z czterech budynków zaplanowany jest na grudzień 2010 r.

Zapraszamy Państwa do Słonecznych Mieszkań, które są wkomponowane w sielski i malowniczy krajobraz jezior i drzew.


Agri-Rol S.A.

Logo dewelopera Osiedle Książenice
tel. 22 734 32 86, 668 815 170 www.osiedleksiazenice.pl

Inwestor Osiedla Książenice - unikalnego projektu urbanistycznego - budowy miasta-ogrodu. Osiedle Książenice pozwala zamieszkać w otoczeniu ciszy i zieleni bez rezygnacji z wygód życia miejskiego. Mieszkańcy mogą korzystać z pełnej infrastruktury handlowo usługowej – sklepów spożywczych, apteki, oddziału bankowego, salonów urody, usług stomatologa, weterynarza i wielu innych. Na Osiedlu Książenice znajduje się nowoczesna Samorządowa Szkoła Podstawowa z placem zabaw i dwa przedszkola.

Osiedle Książenice jest doskonale skomunikowane z Warszawą – szybki dojazd do stolicy zapewniają autostrada A2 i Trasa S8 (Katowicka). Do stolicy można dojechać również pociągami WKD i PKP.

Książenice to idealne miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny!

MTG Agri-Rol S.A. oferuje:

- domy objęte programem Mieszkanie Dla Młodych (MDM)
- Domy szeregowe
- Domy bliźniacze
- Uzbrojone działki budowlane
- Lokale usługowe w świetnej lokalizacji

Na Osiedlu Książenice każdy znajdzie rozwiązanie idealne dla Siebie i Swojej Rodziny.

Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj!
Mapa Osiedla Agri-Rol S.A.

Więcej na temat Książenic przeczytasz na stronie www.ksiazenice.info oraz www.fundacjaksiazenice.org


Wizualizacja osiedla PlatyniumAS BUD-PROF Sp z o.o.
kontakt: 22 736 55 34,
biuro@asbp.pl,
www.osiedleplatinum.pl

Osiedle "PLATINUM" to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zaprojektowany w oparciu o najnowsze rozwiązania architektoniczne. W skład osiedla wchodzą dwa pięciokondygnacyjne budynki z garażami podziemnymi, przestronnymi windami oraz centralnie zaprojektowanymi dziedzińcami. Projektując osiedle, nasi projektanci zadbali o maksimum bezpieczeństwa i komfort zamieszkania przyszłych mieszkańców. Na dziedziniec prowadzi jedno wejście zlokalizowane bezpośrednio przy pomieszczeniu ochrony. Dwanaście kameralnych klatek schodowych (3 - 4 mieszkania na piętrze), do których przylega przestronna winda obsługująca wszystkie kondygnacje budynku, zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz ponadprzeciętną jakość zamieszkania.


Wizualizacje budynki firmy deweloperskiej BMR BaćkoBMR Baćko Sp. Jawna
kontakt: 600-282-350,
www.bmrdom.pl

„Inwestycja Żwirowa” to inwestycja nowoczesna z lokalami o pow. od 85 do 102 m2, skierowana do osób, które pragną niezależności i jednocześnie cenią sobie kameralność, bliskość natury i komfort mieszkania.

Szesnaście kameralnych segmentów zlokalizowanych będzie w spokojnej, mieszkalnej dzielnicy Grodziska Maz., przy ulicy Żwirowej 1. Każdy lokal składać się będzie z dwóch kondygnacji z poddaszem nieużytkowym. Wokół znajduję się teren zielony oraz niskie budownictwo jednorodzinne i szeregowe.

Na każdy lokal przypadać będzie miejsce postojowe. Elegancka przestrzeń wspólna składać się będzie z zadbanego terenu zielonego oraz podjazdów i chodników wykonanych z kostki brukowej. Teren inwestycji jest zamknięty, brama wjazdowa zlokalizowana jest od strony ulicy dojazdowej do posesji. Termin realizacji inwestycji I kw. 2016 r.


Wizualizacja dwóch budynków na osiedlu BairdaCity Living Polska Development Sp. z o.o. s.k.a
tel. 504 879 627
www.osiedlebairda.pl

Inwestycja „Osiedle Bairda” zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Bairda 38A, jest to osiedle z bardzo dobrą infrastrukturą miejską zapewniającą wygodne i komfortowe mieszkanie, a także infrastrukturą sportowo-rekreacyjną podnoszącą jakość życia. Nowo powstający budynek będzie posiadał V kondygnacji nadziemnych oraz I kondygnacje podziemną. Znajdować się będą w nim 64 mieszkania o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie, 65 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 3 lokale usługowe. W realizowanej inwestycji dostępne będą mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 31 m2 do 94 m2 posiadające balkony lub tarasy. Część mieszkań posiadać będzie dodatkową antresolę i dwa balkony. Komfort i wygodę przyszłym mieszkańcom zapewnią także przestronne klatki schodowe z windami, miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz lokale usługowe zlokalizowane na parterze budynku. Bardzo dużym atutem inwestycji jest jej lokalizacja.

    


Zdjęcie kamienic firmy deweloperskiej "fib" przy ulicy SienkiewiczaFIB - J. Murawski Sp.j.
telefon: +48 516 996 095
www.fib.com.pl

Lokale na sprzedaż i wynajem w całkowicie nowej kamienicy znajdującej się w samym sercu Grodziska Mazowieckiego, przy ul. Sienkiewicza, tuż przy drodze przelotowej Pruszkow-Żyrardów, w bliskim sąsiedztwie deptaka, stacji PKP, WKD i Centrum Kultury. Budynek posiada 3 kondygnacje, windę i parking samochodowy od strony podwórka. Lokale nadają się praktycznie na każdy rodzaj działalności: sklep, gastronomia, biuro, przychodnia, kancelaria itp.


Wizualizacja osiedla segmentów firmy "Grande Developer"Grande Developer BAU GL Sp.z o.o. Sp. k.
tel.+48 (0) 518 530 452,  48 (0) 519 130 519
www.grandedeveloper.pl

Grande Developer to dynamiczny, profesjonalny zespół, działający w segmencie budownictwa mieszkaniowego na terenie Grodziska Mazowieckiego.

Aktualnie prowadzimy ETAP I INWESTYCJI (8 lokali)– czas realizacji III kwartał 2016 r.
ETAP II INWESTYCJI – czas realizacji I kwartał 2017 r.
OSIEDLE NA LASKI – 20 lokali
Na Laski róg Grzybowa – to kameralne osiedle w Grodzisku Mazowieckim – najbardziej zielonej części miasta.
Nasza inwestycja to zabudowa w układzie bliźniaczym z wyodrębnionymi lokalami (segmenty).
Osiedle budowane jest w oparciu o technologię tradycyjną w stylu nowoczesnym oraz z najwyższej jakości materiałów.
Każdy lokal posiada niezależne wyjście do swojego ogrodu.
Każdy segment w etapie I posiada salon i trzy sypialnie, dwie łazienki , garaż oraz indywidualne miejsce parkingowe przed budynkiem.
Cena obejmuje pełny stan deweloperski wraz z piecem i grzejnikami.
Kolejne inwestycje już za rok.

 


Zdjęcie bloku zbudowanego przez GSMGrodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedle "Centrum": 22 755 65 40
Osiedle "Kopernik": 755 72 78, 755 72 00
Administracja Milanówek: 22 758 39 80, 22 724 81 00
www.gsm-grodzisk.pl

Od roku 1959 r. wybudowała w Grodzisku i Milanówku około 5000 mieszkań, około 450 garaży i około 50 lokali użytkowych. Obecnie oferuje lokale o powierzchni od 33 do 70 m2 w budynkach czterokondygnacyjnych położonych wśród zieleni we wschodniej części miasta oraz lokale usługowe.


„KASZMIR” Hubert Gradus
telefon: 601 327 201,
osiedleszczesne.pl

 

 

 


Domy w Czarnym Lesie "Key Developments"Key Developments Sp. z o.o.
tel. 22 734-46-00

Oferuje do sprzedaży w pełni uzbrojone działki budowlane o średniej powierzchni 1500 m2 położone we wsi Czarny Las - 10 km na południe od centrum miasta, na osiedlu domów wybudowanych w unikalnym angielskim stylu. Można również od zaraz wynająć segment wykończony o powierzchni 116 m2 oraz 119,5 m2, usytuowanych na działkach około 450 m2.


Zdjęcie osiedla segmentów wybudowanych przez MakBudMAKBUD s.c.
Telefon: 695-702-802
www.makbud.pl

Firma Makbud od wielu lat zajmuje się budową osiedli segmentów i bliźniaków na terenie Grodziska Mazowieckiego. Lokalizacje wszystkich inwestycji są dobierane pod kątem dostępności mediów (woda, prąd, gaz), szkół, przedszkoli, sklepów oraz dojazdu do pracy, szkoły lub Warszawy. Do 2012 roku firma zrealizowała budowę prawie 200 segmentów mieszkalnych i jest w trakcie budowy kolejnych osiedli. Aktualnie realizujemy drugi etap osiedla Sportowa II w Grodzisku Mazowieckim. Zamknięte osiedle segmentów jednorodzinnych jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Ceny segmentów rozpoczynają się już od 330 tys. zł za stan developerski. Każdy segment posiada własny ogródek oraz miejsce parkingowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.makbud.pl lub w naszym biurze sprzedaży przy ul. Nadarzyńskiej 77.Wizualizacja domów "SkapaConstruction"OSIEDLE CHAŁUBIŃSKIEGO
kontakt: (+48) 668 974 889
www.skapa-c.pl

Inwestycja

Nasza inwestycja obejmuje 36 lokali w 18 budynkach w zabudowie szeregowej z ogrodem, miejscem parkingowym oraz możliwością wykupienia garażu. Oferujemy lokale o powierzchni od 66,63 m2 do 74,76 m2.

Domy w naszej inwestycji zostały zaprojektowane według najnowszych trendów architektonicznych łączących nowoczesną bryłę razem z funkcjonalnymi rozkładami pomieszczeń. Materiały użyte przy budowie osiedla są najwyższej jakości co gwarantuje komfort mieszkania na wiele lat.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chałubińskiego, 1,6 km od głównej trasy dojazdowej Pruszków-Warszawa.

Okolice inwestycji to ciche i bardzo zielone tereny w których dominuje zabudowa jednorodzinna, pozwalające cieszyć się spokojem a jednocześnie będące blisko całej infrastruktury miejskiej. W odległości 25 minut piechotą znajdują się stacja WKD co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).


„Osiedle SZCZĘSNE”
Telefon: +48 601 327 201
ch19.pl

To 15 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej. Inwestycja usytuowana jest w miejscowości Szczęsne przy ulicach Puchacza i Czajki (boczne od Orlej i Drozda) w bliskiej odległości od centrum Grodziska Mazowieckiego.

Obecnie realizowany jest etap pierwszy (5 segmentów), którego zakończenie planowane jest na połowę 2014 roku.

Projekt architektoniczny sporządzony jest według własnych doświadczeń, koncepcji oraz konsultacji z potencjalnymi klientami, przez co jest niepowtarzalny i jednocześnie bardzo funkcjonalny. Domy składają się z części dziennej na parterze (salon, kuchnia, łazienka z prysznicem, dodatkowy pokój) oraz części nocnej na piętrze (3 lub 4 pokoje, salon kąpielowy, garderoby). W bryle budynku usytuowane są garaże. Możliwa jest adaptacja poddasza. Przewidziane jest też miejsce na kominek. Konstrukcja budynku umożliwia indywidualną aranżacje wnętrza (położenie ścianek działowych oraz wielkość pokoi). Wykonane będą podjazdy oraz tarasy z kostki brukowej. Budynki będą wyposażone we wszystkie media i będą ogrodzone.

Finalnie klient otrzyma dom wykończony w standardzie deweloperskim.


Logo firmy Pro-Bud DevelopmentRESIDENCE HOUSE

Inwestycja
PRO-BUD Sp z o.o. Sp.k.
Telefon: 668 974 889
Facebook

Nasza przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje 15 lokali mieszkalnych w 8 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jedna usługa na parterze. Do każdego z lokali przynależy jedno miejsce parkingowe w garażu oraz jedno miejsce postojowe bezpośrednio przed budynkiem.. W ofercie posiadamy lokale o powierzchni od 51,36 m² do 70,97 m². Lokale na parterze posiadają znacznych rozmiarów ogródki a lokale na piętrze przestronne tarasy.

Wizualizacja segmentów firmy Pro-Bud DevelpementLokalizacja

Inwestycja realizowana jest w centrum Grodziska Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej 27. Okolice inwestycji jest spokojna w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Bliskość miasta daje nam wiele możliwości i doskonałą komunikację. Niedaleko szkoła, przedszkole, kościół, sklepy, przychodnia zdrowia. W odległości 10 minut piechotą znajdują się stacja PKP co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).


Wysoki poziom nauczania w grodziskich szkołach.

Ogromne nakłady inwestycyjne poprawiły warunki funkcjonowania szkół i ściągnęły do gminy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Uczniowie grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów w testach końcowych od kilku lat osiągają jedne z najlepszych wyników w kraju.

Zobacz jeszcze hasło Edukacja w rubryce "Prezentacja Gminy".

Różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu.

W przeciwieństwie do wielu podwarszawskich miast, Grodzisk Mazowiecki jest nie tylko sypialnią stolicy, ale tętniącym życiem, niezależnym ośrodkiem miejskim z własnym rynkiem pracy oraz zapleczem handlowo-usługowym i rekreacyjnym. Do dyspozycji mieszkańców jest nowoczesna hala sportowa, basen, stadion piłkarski i korty tenisowe. Pod koniec 2008 r. zostało oddane do użytku nowe Centrum Kultury a w 2018r. Mediateka.

Najcenniejszym obiektem archeologicznym w gminie jest wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko położone we wsi Chlebnia, zwane potocznie "Szwedzkimi Górami". Grodzisko jest pozostałością istniejącej tu w XI i XII w. osady obronnej, która była najprawdopodobniej siedzibą rycerską. W otoczeniu warowni powstawały osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwinęła się wieś, a potem miasto Grodzisk.

Na terenie miasta znajdują się liczne, warte odwiedzenia, obiekty zabytkowe. Do najciekawszych z nich należą:

 • Kościół Parafialny p.w. Św. Anny (Pl. Króla Zygmunta Starego) - ufundowany przez Wojciecha Mokronoskiego w 1687 r. Murowany, wybudowany w stylu eklektycznym. We wnętrzu wyposażenie renesansowe i barokowe.
 • Kaplica p.w. Św. Krzyża (obok kościoła) - wybudowana w 1713 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu epidemii cholery.
 • Dwór Skarbków (ul. Parkowa 1) - wybudowany w II połowie XVIII w. w stylu barokowo-klasycystycznym. Rodowa siedziba kolejnych właścicieli Grodziska. We wnętrzu znajdują się unikalne polichromie autorstwa Jana Bogumiła Plerscha z 1782 r.
 • Cmentarz Żydowski (ul. Żydowska) - założony w 1780 r. Na jego dzisiejszym terenie znajduje się 277 zabytkowych nagrobków. Do 1941 r. stanowił miejsce pochówku Żydów mieszkających w Grodzisku i okolicach.
 • Budynek byłego Zakładu Wodoleczniczego dr Bojasińskiego (ul. J. Kilińskiego 12) - powstał w 1884 r. Aktualnie jest siedzibą wielu organizacji społecznych oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.
 • Willa "Foksal" (ul. W. Bartniaka 26) - wybudowana przez rodzinę Mokronoskich w 1845-46 r. z przeznaczeniem na dom zajezdny o charakterystycznym kształcie lokomotywki.
 • Willa "Kaprys" (ul. Okólna 1) - pochodzi z 1886 r. W jej otoczeniu znajduje się stara powozownia oraz zabytkowy park ze stawem i rzeźbami.
 • Willa "Radogoszcz" (ul. H. Sienkiewicza 31) - wybudowana w końcu XIX w. Obecnie siedziba wielu stowarzyszeń i organizacji kulturalnych. W budynku mieści się również galeria, w której Ośrodek Kultury organizuje około 6 różnorodnych wystaw rocznie.
 • Willa "Kniaziew" (ul. Suwalska 15) - postawiona w 1911 r. na letnią rezydencję gen. Eugeniusza Dmitriewicza Kniaziewa - inżyniera fortyfikacji wojennych wojsk rosyjskich stacjonujących w Warszawie.

Zdjęcie ulicy 11 Listopada, tzw. deptakaIstotne znaczenia dla krajobrazu miasta ma zabytkowy układ urbanistyczny centrum - budynki przy Pl. Wolności, Pl. Króla Zygmunta Starego oraz północna część zabudowań ul. Sienkiewicza. W latach 1993-1994 ze środków budżetu gminy zmodernizowano całkowicie główną ulicę miasta wyłączając ją z ruchu drogowego. Wzdłuż ul. 11 Listopada utworzono elegancki, reprezentacyjny pasaż miejski, urozmaicony wieloma skwerami zieleni, ławeczkami i ozdobnym oświetleniem. W ostatnich latach wzdłuż grodziskiego deptaka prywatni inwestorzy wybudowali wiele nowych kamienic, które znacznie poprawiły wizerunek miasta.

Ciekawie prezentuje się również architektura dworca PKP, wybudowanego w latach 20-tych XX w., który w 1995 r. z okazji obchodów 150-lecia otwarcia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej został poddany gruntownemu remontowi. Jest on jednym z najpiękniejszych przykładów zastosowania stylu dworkowego w budynkach użyteczności publicznej.

Zachowany do dziś krajobraz kulturowy obszarów wiejskich gminy kształtował się w końcu XIX i początku XX w. Najcenniejszą grupę obiektów zabytkowych stanowią zespoły dworskie - budynki wraz z otaczającymi je parkami. Część z nich jest obecnie własnością prywatną, dzięki czemu zostały odrestaurowane jak np. pałac w Opypach pochodzący z 1900 r., czy dwory w Adamowiźnie.

Natomiast najcenniejszym zabytkiem sakralnym gminy jest drewniany Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie wybudowany w latach 1676-1677 i remontowany dwukrotnie w XIX i XX w. Wystrój wnętrza pochodzi z okresu baroku (XVII/XVIII). Obok kościółka stoi drewniana dzwonnica z XVII w.

Nie mniej ważne są również walory przyrodnicze - zabytkowe parki, malowniczo wijące się rzeczki i liczne stawy oraz leśne uroczyska - ostoje dzikiej zwierzyny.

 Na terenie gminy znajdują się cztery hotele otoczone ogrodami, w których każdy odwiedzający gminę może odpocząć.

Przez południową część gminy przebiega niebieski szlak turystyczny "Śladami Chełmońskiego". 4 km na południe od miasta, we wsi Adamowizna na szlaku tym znajdują się dawne młyńskie stawy otoczone niewielkimi pagórkami porośniętymi lasem. Ten uroczy zakątek od dziesiątków lat zwany jest "Chełmońszczyzną" - nazwa ta pochodzi od nazwiska właścicieli stojącej nad stawem willi, wybudowanej w stylu polskich dworków, w której mieszkał dr Adam Chełmoński, lekarz - młodszy brat znanego malarza.

Atrakcje warte polecenia:

 • wycieczki rowerowe i piesze wędrówki - szlaki rowerowe mapka
 • wędkowanie w licznych akwenach wodnych
 • grzybobrania w okolicznych lasach
 • przejażdżki konne wierzchem lub bryczką
 • dla amatorów mocnych wrażeń - przeloty widokowe motolotnią
 • wizyta w Galerii Instrumentów Folkowych - jedynej tego typu galerii w Europie.
  Facebook

Wykaz zabytków gminy Grodzisk Mazowiecki

Obwodnica Zachodnia Grodziska Mazowieckiego

Umowa na budowę obwodnicy podpisana!

To był historyczny dzień dla Grodziska Mazowieckiego! 27 sierpnia 2020 r. w naszym mieście podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. Jej wartość to prawie 150 mln zł. Wykonawca – firma Strabag Polska – niebawem rusza z pracami, których zakończenie przewiduje się na 2022 rok. Obok obwodnicy wykonawca zbuduje drogi dojazdowe, wykona systemy odwodnieniowe i ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Projekt przewiduje powstanie trzech rond: w ciągu ul. Logistycznej w strefie przemysłowej, na przecięciu ul. Orlicz-Dreszera w Kozerach oraz na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 579 będzie miała niespełna 7,5 kilometra i przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową, w Chlebni, droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

- Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Teraz to się zmieni, dlatego ośmielę się stwierdzić, że jest to najważniejszy dzień dla Grodziska Mazowieckiego od czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Tomasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Koszt kontraktu wynosi ok. 150 mln zł, natomiast łącznie z kosztami pozyskania terenów to prawie 200 mln zł. Wykonawca jest przygotowany, my również. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Grodziska odczują wyraźną poprawę komunikacyjną, w postaci odciążenia od ruchu tranzytowego.

Na ten moment czekaliśmy długie lata. Dlaczego tak długo to trwało wyjaśnił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - Budowa takiej obwodnicy to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też ciągłych, powracających protestów i odwołań. Procedury w naszym kraju są określone i nie możemy ich pominąć, dlatego w tak silnie zurbanizowanych przestrzeniach jak ta, buduje się bardzo ciężko. Występujące tam konflikty są olbrzymie. Życzę wykonawcy, żeby sprawnie, bez utrudnień i przeciwności losu zrealizował tę obwodnicę.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki sytuacją formalno-prawną oraz postępami nad przygotowaniami dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat tej inwestycji. Poniżej znajdują się wszystkie aktualności dotyczące obwodnicy.

Warto przypomnieć, że inwestorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponieważ najbardziej na tej inwestycji zależy mieszkańcom naszej gminy, dlatego też od samego początku bardzo mocno zaangażowali się, w proces inwestycyjny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Swoją wiedzą merytoryczną czy doświadczeniem oraz wypracowanymi ścieżkami cały czas wspomagają zarówno pracowników Marszałka, jak i projektantów w celu maksymalnego przyspieszenia uzyskiwania decyzji. Niejednokrotnie pracownicy Urzędu Miejskiego przewozili pomiędzy poszczególnymi instytucjami dokumenty w celu skrócenia czasu niezbędnego na korespondencję urzędową czy opiniowanie przez poszczególne instytucje biorące udział w procesie inwestycyjnym.

rondo przy A2

Budowa obwodnicy ma charakter ponadregionalny co oznacza w praktyce, że z jednej strony stanowi odciążenie dotychczasowego układu komunikacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki i stworzy możliwość lokalizacji nowoczesnego, międzynarodowego biznesu, z drugiej strony - będzie stanowiło uzupełnienie układu drogowego, komunikującego północ i południe kraju. Droga wojewódzka nr 579 jest tak naprawdę pierwszą istotną drogą o przebiegu północ - południe na zachód od Warszawy, która łączy ze sobą dwie duże drogi krajowe tj. autostradę A2, czy drogę nr 92 relacji Warszawa - Poznań oraz drogę nr 8 relacji Białystok - Wrocław, która jest aktualnie podnoszona do kategorii drogi ekspresowej. W obecnym stanie technicznym doga wojewódzka nr 579 oraz jej przebieg przez centrum miasta powoduje drastyczne pogorszenie warunków jazdy nie tylko na tej drodze, ale też okolicznych dróg.

Wybudowanie obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz mieszkających w pobliżu mieszkańców, ale także do poprawy komunikacyjnej miasta oraz istniejących zakładów przemysłowych, które są zlokalizowane w pobliżu planowanego jej przebiegu.

Logo Kolei Mazowieckich                  Logo Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim czyli PKS                 Logo Warszawskiej Kolei Dojazdowej czyli WKD

Poniżej znajdziecie Państwo aktualne rozkład jazdy komunikacji miejskiej:

Linia_3a_1 (PDF-594 kB)

Linia_7_1 (PDF-234 kB)

Linia_10_1 (PDF-128 kB)

Linia_11 (PDF-283 kB)

Oraz rozkład jazdy komunikacji powiatowej:

WGR 2020 Rozklad jazdy od 01_10_2020

Herb Miasta - Bogorya

Jest to znak herbowy rodziny Mokronoskich, będących właścicielami miasta w XVII w. Jako herb miejski używany był już przed wojną. Na Sesji w dniu 28 czerwca 1995 roku Rada Miejska oficjalnie zatwierdziła, jako swój symbol, znak Bogorii: "w polu czerwonym dwie rogaciny srebrne grotami od siebie w słup".

Herb ten wywodzi się od miejscowości w woj. sandomierskim o nazwie Bogoria którą to nazwę nadano herbowi rodzin pochodzących z tamtej wsi. Kacper Nisiecki - wybitny polski heraldyk wywodzi genezę herbu Bogorya od czasów Bolesława Śmiałego i bitwy pod Snowskiem. Wszystkich zainteresowanych tą historia odsyłam do opracowania.

Flaga Miasta

Flagą Grodziska Mazowieckiego jest prostokątny płat tkaniny koloru białego o stosunku boków jak 8 do 5. W środku flagi znajduje się herb Grodziska Mazowieckiego "Bogoria".

Flaga miasta Grodzisk Mazowiecki

 

Logo gminy Grodzisk Mazowiecki

Wszelkich informacji związanych ze stosowaniem Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Grodzisk Mazowiecki udziela Wydział Promocji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: aneta.caban@grodzisk.pl, Aneta Caban tel. 22 463 46 16

Celem zamieszczania logotypu gminy Grodzisk Mazowiecki na wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez gminę Grodzisk Mazowiecki jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału gminy w danym przedsięwzięciu oraz budowanie spójnego wizerunku gminy.

Wzór i zasady stosowanie logo gminy Grodzisk Mazowiecki zwarte zostały w Księdze Znaku, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego nr 56/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

Wytyczne do stosowania logo gminy Grodzisk (plik PDF - 733,00 KB)

logo gminy Grodzisk Mazowiecki

Zdjęcie ulotek o wybranej Grodziska Mazowieckiego oraz pierwsza strona gazety "Financial Times"W prestiżowym rankingu gazety Financial Times Grodzisk Mazowiecki zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało się najlepsze w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. Nagrodę odebrał burmistrz Grodziska Mazowieckiego podczas uroczystej gali w Cannes we Francji.

Ranking oceniał takie dziedziny jak potencjał gospodarczy, dostępność komunikacyjna, przyjazna postawa wobec biznesu, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa inwestycji. Niekwestionowane zwycięstwo w trzech pierwszych wymienionych wcześniej podkategoriach i piąte miejsce w podkategorii kapitału ludzkiego dało sumaryczne pierwsze miejsce w całym rankingu.

Ponadto Grodzisk zajął zaszczytne siódme miejsce wśród wszystkich polskich miast, tuż za takimi metropoliami jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź. Na tak wysoki wynik w klasyfikacji ogólnej złożyło się drugie miejsce zaraz za Warszawą w podkategorii dostępności komunikacyjnej oraz dwa siódme miejsca tuż za tymi samymi wielkimi miastami w podkategorii potencjału gospodarczego oraz przyjaznej postawy wobec biznesu.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom. To nasz wspólny sukces!

Na górę