Gmina Grodzisk Mazowiecki

Obwodnica Zachodnia

Umowa na budowę obwodnicy podpisana!

To był historyczny dzień dla Grodziska Mazowieckiego! 27 sierpnia 2020 r. w naszym mieście podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. Jej wartość to prawie 150 mln zł. Wykonawca – firma Strabag Polska – niebawem rusza z pracami, których zakończenie przewiduje się na 2022 rok. Obok obwodnicy wykonawca zbuduje drogi dojazdowe, wykona systemy odwodnieniowe i ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Projekt przewiduje powstanie trzech rond: w ciągu ul. Logistycznej w strefie przemysłowej, na przecięciu ul. Orlicz-Dreszera w Kozerach oraz na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 579 będzie miała niespełna 7,5 kilometra i przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową, w Chlebni, droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

- Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Teraz to się zmieni, dlatego ośmielę się stwierdzić, że jest to najważniejszy dzień dla Grodziska Mazowieckiego od czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Tomasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Koszt kontraktu wynosi ok. 150 mln zł, natomiast łącznie z kosztami pozyskania terenów to prawie 200 mln zł. Wykonawca jest przygotowany, my również. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Grodziska odczują wyraźną poprawę komunikacyjną, w postaci odciążenia od ruchu tranzytowego.

Na ten moment czekaliśmy długie lata. Dlaczego tak długo to trwało wyjaśnił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - Budowa takiej obwodnicy to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też ciągłych, powracających protestów i odwołań. Procedury w naszym kraju są określone i nie możemy ich pominąć, dlatego w tak silnie zurbanizowanych przestrzeniach jak ta, buduje się bardzo ciężko. Występujące tam konflikty są olbrzymie. Życzę wykonawcy, żeby sprawnie, bez utrudnień i przeciwności losu zrealizował tę obwodnicę.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki sytuacją formalno-prawną oraz postępami nad przygotowaniami dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat tej inwestycji.

Więcej..

Willa Niespodzianka

Willa „Niespodzianka” to jeden z najcenniejszych obiektów architektonicznych w Grodzisku Mazowieckim. Zbudowana została w 1903 r. w stylu secesyjnym wg projektu uznanego architekta epoki, a jednocześnie gospodarza budynku – Józefa Moszyńskiego. On był też pomysłodawcą nazwy willi ...

Więcej..

Grodzisk Mazowiecki polskim miastem przyszłości

W prestiżowym rankingu gazety Financial Times Grodzisk Mazowiecki zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało się najlepsze w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

Więcej..

Powierzchnia

Gmina Grodzisk Mazowiecki zajmuje powierzchnię 107 km2. W jej skład wchodzą: miasto Grodzisk Mazowiecki (1 319 ha) oraz 35 wsi.

Klimat

Teren gminy znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, podobnie jak cała Polska. Pogodę kształtują ścierające się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Średnia temperatura lipca wynosi +18ºC, natomiast stycznia –2,5ºC. Dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo zachodniego.

Ludność

Ogólna liczba ludności gminy wynosi 43 764 (stan na 31.12.2017r.), w tym:
- mieszkańcy miasta – 28732 osób
- mieszkańcy terenów wiejskich - 15032 osób

Gęstość zaludnienia – 409 osób/km².

Liczba mieszkańców w gminie stale rośnie i w ciągu 4 ostatnich lat zwiększyła się o 1978 osób, co ilustruje wykres.

Wzrost liczby mieszkańców to zasługa dwóch czynników:  dodatniego przyrostu naturalnego  oraz  dodatniego salda migracji.
W 2016 roku odnotowano narodziny 522 dzieci(o 33 dzieci więcej niż w ubiegłum roku)  i 416 zgonów.
Przyrost naturalny w 2016r.wyniósł 106 osób.

Najpopularniejsze imiona w 2016r.
Dziewczynki:
Hanna, Julia, Amelia, Maria.
Chłopcy:
Jakub, Jan, Antoni, Mikołaj.

Infrastruktura techniczna (31.12.2015)

Wodociągi 317,6 km
(obszar miejski 119,3 km; obszar wiejski 198,3 km)
Kanalizacja 150,6 km
(obszar miejski 99,6 km ;obszar wiejski 51,0 km)
Oczyszczalnia ścieków
(wydajność)
14 000 m3/dobę
Drogi
(w tym utwardzone)
263km (119km)
Sieć gazowa
(długość gazociągów)
315,5km
Sieć energetyczna 817km

 

Szacunkowa liczba osób korzystających z sieci w Gminie Grodzisk Mazowiecki:

- wodociągowych - 35 517 os.

- kanalizacyjnych - 24 779 os.

PEŁNE UZBROJENIE DZIAŁEK

Największym priorytetem inwestycyjnym dla władz Grodziska jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Co roku ok. 30 % budżetu gminy przeznaczone jest na sukcesywne uzbrajanie terenów, budowę i modernizację dróg oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Obecnie już 86 % Mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60 % z sieci kanalizacyjnej. W grudniu 2009 roku zakończyła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą ok. 12 mln zł.

 

 

 

W efekcie wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostały podłączone do wodociągu i kanalizacji.
Modernizacja oczyszczalni polegała na wybudowaniu nowych obiektów oraz modernizacji istniejących, celem zapewnienia biologicznego usuwania azotu i fosforu oraz uzyskania efektu oczyszczania ścieków zgodnego z wymaganiami przepisów polskich i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Działalność gospodarcza

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grodziskim na koniec 09.2017: 3,7%

XI-XIII w.
W rejonie Grodziska istniało słowiańskie grodzisko, od którego najprawdopodobniej pochodzi nazwa miasta.

1355 r.
Szlachcic Tomasz Grodziski ufundował kościół w istniejącej wówczas wsi - pierwsze pisemne wzmianki o Grodzisku.

22 lipca 1522 r.
Grodzisk otrzymał prawa miejskie z rąk Króla Zygmunta I Starego dzięki staraniom dwóch braci Okuniów - ówczesnych właścicieli miasta.

1623 r.
Miasto przeszło w ręce rodziny Mokronoskich. Okres trwający do połowy XVIII w. to najtrudniejszy czas w historii Grodziska, który wielokrotnie niszczony był przez wojny, epidemie i klęski głodu.

14 czerwca 1845 r.
Otwarcie pierwszego odcinka Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Szybkie połączenie Grodziska z Warszawą przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Stało się ono celem wycieczek i miejscem rekreacji mieszkańców stolicy.

1881 r.
Uruchomienie w Grodzisku pierwszej fabryki. Od tego momentu miasto stopniowo zdobywało pozycję jednego z najprężniejszych ośrodków przemysłowych południowo-zachodniego Mazowsza.

1884 r.
Dr Michał Bojasiński otworzył w Jordanowicach (obecnie w granicach Grodziska) Zakład Wodoleczniczy. Wokół uzdrowiska powstała elegancka dzielnica willowa - letnie siedziby zamożnych przemysłowców warszawskich.

1889 r.
Do pobliskiej wsi Kuklówka sprowadził się znany polski malarz - Józef Chełmoński, który na swoich licznych obrazach uwiecznił malowniczy krajobraz ziemi grodziskiej.

   

1927 r.
Grodzisk zyskał dodatkowe połączenie z Warszawą drugą linią kolejową (Elektryczna Kolej Dojazdowa - obecnie WKD). Do największych Grodziskich przedsiębiorstw należały wówczas, Zakłady "Słoń" produkujące materiały ścierne oraz Zakłady Chemiczne "Grodzisk" - obecna "Polfa".

   

17 stycznia 1945 r.
Koniec okupacji niemieckiej w Grodzisku, która w ciągu 5 lat przyniosła miastu utratę ponad 5 tys. mieszkańców.

1990 r.
Powrót do władz autentycznego samorządu - początek szybkiego i wszechstronnego rozwoju miasta, które zmieniło wygląd i po raz kolejny w historii wykorzystało swoją szansę.

 

 

 

 

 

 

1991 r.
Rozpoczyna działalność Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki

1997 r.
Oddanie do użytku Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Westfala.

       

1999 r.
Grodzisk Mazowiecki staje się ponownie siedzibą Starostwa Powiatowego.

2000 r.
Uroczyste otwarcie Pływalni Miejskiej "Wodnik 2000"

     

 2002 r.
Oddanie do użytku nowoczesnego Szpitala Zachodniego.

     

2005 r.
Uroczyste obchody 650-lecie istnienia parafii św. Anny.

       

2008 r.
Otwarcie nowoczesnego Centrum Kultury.

       

2012 r.
Zakończenie rewitalizacji dwóch terenów wypoczynkowych miasta: Parku im.hr Skarbków i Stawów Goliana; w zrewaloryzowanej Willi Radogoszcz powstała galeria etnograficzna popularyzująca historię i tradycję Grodziska Mazowieckiego.

       

Otwarcie  nowej szkoły podstawowej  w Książenicach:

       

2014 r.
Budowa boiska i nowoczesnego zaplecza sportowego w Chlebni.

       

Budowa świetlicy w Kozerkach:

     

Przebudowa Dworca PKP:

       

2015r.
Rewitalizacja Szkoły Podstawowej nr 1:

     

Budowa wodnego placu zabaw:

     

2016 r.
Powstanie muralu przy stacji PKP

      

(*) Zdjęcia pochodzą z archiwum Urzędu Miejskiego

W gminie Grodzisk Mazowiecki funkcjonują 32 placówki przedszkolne (9 publicznych i 23 niepublicznych), a także oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Łącznie z wychowania przedszkolnego korzysta w tych placówkach 2.410 dzieci.

Gmina jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6.150 dzieci:

 • 4 przedszkola, 5 punktów przedszkolnych, oddziały „0” przy szkołach podstawowych - 1.397
 • 8 szkół podstawowych - 4.753

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Obecnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 29 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 1.306 dzieci:

 • 20 przedszkoli, 3 punkty przedszkolne, oddział „0” przy szkole podstawowej - 1.013
 • 6 szkół podstawowych - 293
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda

Szkoły powiatowe
Zespół Szkół im. H. Szczerkowskiego:
• Szkoła Podstawowa – 57 uczniów
• Gimnazjum – 64 uczniów
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 35 uczniów
• Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością – 15 uczniów

Grodziskie szkoły średnie połączone są w 3 zespoły szkół:

 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2
 • Zespół Szkół nr 1
 • Centrum Kształcenia Praktycznego

Kształcą one profesjonalistów w dziedzinach:
mechaniki, mechaniki samochodowej, gastronomii, hotelarstwa i krawiectwa oraz przygotowują do egzaminów na wyższe uczelnie.

Wykształceniem młodzieży zajmuje się ogółem ponad 400-u pedagogów i nauczycieli.

Dzięki utworzeniu w Grodzisku punktu konsultacyjnego, zarówno młodzież, jak i dorośli, mają możliwość zdobycia wyższego wykształcenia w kierunku ekonomicznym i pedagogicznym w swoim miejscu zamieszkania.

W mieście działa również 14 prywatnych szkół języków obcych. Dzieci uczęszczające do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusz Bairda mają możliwość nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, saksofonie i jeszcze wielu innych instrumentach. Natomiast Publiczne Ognisko Plastyczne im Jana Skotnickiego udostępnia swoim słuchaczom pracownie: rysunku, malarstwa, interdyscyplinarną (grafika, ceramika, rzeźba w glinie, kolaż), wiedzy o sztuce oraz pracownię fotograficzną.

Na terenie gminy Grodzisk funkcjonuje 8 ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w których opieką objęto dzieci stwarzające szczególne problemy w wychowaniu, pochodzące przeważnie z rodzin o trudnej sytuacji społecznej. Z pomocy TPD stale korzysta około 250 wychowanków.

Przedszkole przy ul. GórnejUwarunkowania demograficzne oraz reforma systemu edukacji (obniżenie wieku szkolnego) wymagały podjęcia decyzji w sprawie zmian w infrastrukturze edukacyjnej. Wybudowano nowe przedszkole przy ul. Górnej (oddane do użytku – 1.09.2011 r.), 3 września 2012r. dzieci rozpoczęły naukę w Szkoły Podstawowej w Książenicach. Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim zdobyła tytuł Modernizacji Roku 2015 w kategorii Szkolnictwo.

Szkoła Podstawowa w Książenicach

Szkoła Podstawowa w Książenicach

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

wyniki egzaminu 2017 rok

Ze szczególną troską władze miasta dbają o zdrowie mieszkańców gminy. Na terenie Grodziska Mazowieckiego znajduje się siedem poradni rodzinnych oraz szesnaście poradni specjalistycznych, funkcjonuje trzynaście aptek oraz trzy medyczne laboratoria analityczne. Opieka lekarska sprawowana jest również poprzez prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne.

szpitalWizytówką miasta jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Mazowieckim oddany do użytku w 2003 roku. Jest to obiekt w pełni nowoczesny, zapewniający leczenie na europejskim poziomie, o czym świadczy m. in. certyfikat  przynależności do Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
Posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością: Certyfikat EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, a także Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.

Oddziały szpitalne: Oddział Wewnętrzny, Oddział Ortopedii i Traumatologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologiczny i Udarowy, Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Kardiologiczny, Oddział Urologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Stacja Dializ, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Kardiologii Inwazyjnej.

SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Adres: ul. Daleka 11
Telefony:
22 755 90 49 - informacja medyczna
22 755 90 75 - Szpitalny Oddział Ratunkowy
www: https://szpitalzachodni.pl/

Nocna Pomoc Lekarska
Adres: ul. Daleka 11
Telefon: 22 755 90 06
Uwagi: NPL czynna jest codziennie: w dni powszednie w godz. 18.00 - 8.00, w weekendy i dni wolne od pracy 24 godz. na dobę.

Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do osiedlania się w Polsce - co potwierdza ranking przygotowany przez magazyn "Wprost" (nr 37 z 12 września 2004 r.). W artykule pt. "Adres marzeń" Grodzisk zaliczony został do grona 100 najlepszych miejsc do zamieszkania w kraju. Warto zaznaczyć, że w okolicach Warszawy, oprócz Grodziska, wskazano jeszcze tylko 8 miast.

Wzrost zainteresowania naszą gminą potwierdzają dane statystyczne z ostatnich lat. Stale rosnąca liczba napływowych mieszkańców i liczba wydawanych pozwoleń na budowę mówią same za siebie. Nowych mieszkańców przekonuje cisza i spokój, rozbudowana infrastruktura techniczna oraz dobre połączenia komunikacyjne z Warszawą. Kolejnym atutem Grodziska są umiarkowane ceny, w porównaniu z warszawskim rynkiem nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z grodziską ofertą mieszkaniową!

Nasze mocne strony to:

Dobra lokalizacja

Gmina leży 30 km na południowy zachód od Warszawy, do której można dostać się: drogą wojewódzką nr 719, trasą katowicką lub trasą poznańską, pociągiem PKP lub kolejką WKD.

Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju miasta ma poprowadzenie przez teren gminy przebiegu autostrady A2 "Wolności". 4 km na północ od centrum Grodziska zaprojektowano węzeł zjazdowy. Uruchomienie autostrady A2 z pewnością wpłynie na poprawę atrakcyjności komunikacyjnej gminy i jej terenów inwestycyjnych.

Planowana jest również budowa dwóch obwodnic miasta:
- Obwodnica południowa odbija od trasy Żyrardów - Warszawa (nr 719) we wsi Kozerki. Następnie biegnie blisko południowej granicy miasta, aby potem z powrotem połączyć się z drogą krajową nr 719 za Milanówkiem.
- Obwodnica zachodnia biegnie wzdłuż zachodniej granicy miasta i ma połączyć autostradę A-2 z trasą katowicką (E-67). Więcej informacji na temat budowy obwodnicy pod hasłem Obwodnica.

Czytelny układ przestrzenny

Atutem Grodziska, ułatwiającym planowanie rozwoju inwestycyjnego, jest czytelny układ przestrzenny. Linia kolejowa dzieli miasto i gminę na dwie strefy różniące się typem zabudowy i przeznaczeniem gruntów.

Po północnej stronie torów w granicach miasta znajduje się dzielnica przemysłowa. Dalej na północ, na terenach gminy, przeważają grunty rolne. Na terenach wsi Natolin powstanie nowa strefa przemysłowa, o powierzchni około 150 ha.

Południowa część miasta i gminy przeznaczona jest pod rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tereny wiejskie na tych obszarach będą przekształcane stopniowo w enklawy budownictwa jednorodzinnego. W celu zachowania tego malowniczego, typowo mazowieckiego krajobrazu, 1506 ha południowej części gminy zostało włączone w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Pełne uzbrojenie działek

Co roku około 30% budżetu gminy przeznaczane jest na sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych i poprawę stanu lokalnych dróg, co zaowocowało wysoką pozycją Grodziska w "Wielkim Rankingu Miast" ogłoszonym przez Centrum Badań Regionalnych w listopadzie 2003 r. Grodzisk zajął 10 miejsce w Polsce w grupie powiatów ziemskich i zakwalifikował się do tzw. "ekstraklasy", czyli grupy miast o najwyższym potencjale rozwojowym w kraju.

Obecnie już 75% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej, a prawie 60% z sieci kanalizacyjnej. W 2006 roku w gminie rozpoczęła się ogromna inwestycja, dofinansowana z unijnego Funduszu Spójności kwotą 14,5 mln euro, w efekcie której wszystkie miejscowości w południowej części gminy zostaną podłączone do wodociągu i kanalizacji.

W skład przedsięwzięcia pn. "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta i południowych terenów Gminy Grodzisk Mazowiecki" będą wchodzić następujące projekty inwestycyjne:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków
- Rozbudowa i modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody
- Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej

Szeroka oferta lokalnych deweloperów


"Słoneczne Mieszkania"
ALT Sp. z o.o.
telefon: 600-460-930, 600-352-582, 601-306-221,
www.sloneczne-mieszkania.pl

Proponujemy Państwu przytulne mieszkania za atrakcyjną cenę.
Nasza inwestycja jest zlokalizowana w Chrzanowie Małym, około 3 km od Grodziska Mazowieckiego.
Powierzchnia mieszkań od 28 do 55 m2. Termin oddania pierwszego z czterech budynków zaplanowany jest na grudzień 2010 r.

Zapraszamy Państwa do Słonecznych Mieszkań, które są wkomponowane w sielski i malowniczy krajobraz jezior i drzew.


Agri-Rol S.A.
tel. 22 734 32 86, 668 815 170 www.osiedleksiazenice.pl

Inwestor Osiedla Książenice - unikalnego projektu urbanistycznego - budowy miasta-ogrodu. Osiedle Książenice pozwala zamieszkać w otoczeniu ciszy i zieleni bez rezygnacji z wygód życia miejskiego. Mieszkańcy mogą korzystać z pełnej infrastruktury handlowo usługowej – sklepów spożywczych, apteki, oddziału bankowego, salonów urody, usług stomatologa, weterynarza i wielu innych. Na Osiedlu Książenice znajduje się nowoczesna Samorządowa Szkoła Podstawowa z placem zabaw i dwa przedszkola.

Osiedle Książenice jest doskonale skomunikowane z Warszawą – szybki dojazd do stolicy zapewniają autostrada A2 i Trasa S8 (Katowicka). Do stolicy można dojechać również pociągami WKD i PKP.

Książenice to idealne miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny!

MTG Agri-Rol S.A. oferuje:

- domy objęte programem Mieszkanie Dla Młodych (MDM)
- Domy szeregowe
- Domy bliźniacze
- Uzbrojone działki budowlane
- Lokale usługowe w świetnej lokalizacji

Na Osiedlu Książenice każdy znajdzie rozwiązanie idealne dla Siebie i Swojej Rodziny.

Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj!
Mapa Osiedla Agri-Rol S.A.

Więcej na temat Książenic przeczytasz na stronie www.ksiazenice.info oraz www.fundacjaksiazenice.org


FotoAS BUD-PROF Sp z o.o.
kontakt: 22 736 55 34,
biuro@asbp.pl,  http://www.osiedleplatinum.pl

Osiedle "PLATINUM" to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zaprojektowany w oparciu o najnowsze rozwiązania architektoniczne. W skład osiedla wchodzą dwa pięciokondygnacyjne budynki z garażami podziemnymi, przestronnymi windami oraz centralnie zaprojektowanymi dziedzińcami. Projektując osiedle, nasi projektanci zadbali o maksimum bezpieczeństwa i komfort zamieszkania przyszłych mieszkańców. Na dziedziniec prowadzi jedno wejście zlokalizowane bezpośrednio przy pomieszczeniu ochrony. Dwanaście kameralnych klatek schodowych (3 - 4 mieszkania na piętrze), do których przylega przestronna winda obsługująca wszystkie kondygnacje budynku, zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz ponadprzeciętną jakość zamieszkania.


FotoBMR Baćko Sp. Jawna
kontakt: 600-282-350,  http://www.bmrdom.pl

„Inwestycja Żwirowa” to inwestycja nowoczesna z lokalami o pow. od 85 do 102 m2, skierowana do osób, które pragną niezależności i jednocześnie cenią sobie kameralność, bliskość natury i komfort mieszkania.

Szesnaście kameralnych segmentów zlokalizowanych będzie w spokojnej, mieszkalnej dzielnicy Grodziska Maz., przy ulicy Żwirowej 1. Każdy lokal składać się będzie z dwóch kondygnacji z poddaszem nieużytkowym. Wokół znajduję się teren zielony oraz niskie budownictwo jednorodzinne i szeregowe.

Na każdy lokal przypadać będzie miejsce postojowe. Elegancka przestrzeń wspólna składać się będzie z zadbanego terenu zielonego oraz podjazdów i chodników wykonanych z kostki brukowej. Teren inwestycji jest zamknięty, brama wjazdowa zlokalizowana jest od strony ulicy dojazdowej do posesji. Termin realizacji inwestycji I kw. 2016 r.


City Living Polska Development Sp. z o.o. s.k.a
tel. 504 879 627 www.osiedlebairda.pl

Inwestycja „Osiedle Bairda” zlokalizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Tadeusza Bairda 38A, jest to osiedle z bardzo dobrą infrastrukturą miejską zapewniającą wygodne i komfortowe mieszkanie, a także infrastrukturą sportowo-rekreacyjną podnoszącą jakość życia. Nowo powstający budynek będzie posiadał V kondygnacji nadziemnych oraz I kondygnacje podziemną. Znajdować się będą w nim 64 mieszkania o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie, 65 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 3 lokale usługowe. W realizowanej inwestycji dostępne będą mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 31 m2 do 94 m2 posiadające balkony lub tarasy. Część mieszkań posiadać będzie dodatkową antresolę i dwa balkony. Komfort i wygodę przyszłym mieszkańcom zapewnią także przestronne klatki schodowe z windami, miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz lokale usługowe zlokalizowane na parterze budynku. Bardzo dużym atutem inwestycji jest jej lokalizacja.

    


FotoFIB - J. Murawski Sp.j.
telefon: 605-210-162  http://www.fib.com.pl

Lokale na sprzedaż i wynajem w całkowicie nowej kamienicy znajdującej się w samym sercu Grodziska Mazowieckiego, przy ul. Sienkiewicza, tuż przy drodze przelotowej Pruszkow-Żyrardów, w bliskim sąsiedztwie deptaka, stacji PKP, WKD i Centrum Kultury. Budynek posiada 3 kondygnacje, windę i parking samochodowy od strony podwórka. Lokale nadają się praktycznie na każdy rodzaj działalności: sklep, gastronomia, biuro, przychodnia, kancelaria itp.


Grande Developer BAU GL Sp.z o.o. Sp. k.
tel. 505 318 621 www.grandedeveloper.pl

Grande Developer to dynamiczny, profesjonalny zespół, działający w segmencie budownictwa mieszkaniowego na terenie Grodziska Mazowieckiego.

Aktualnie prowadzimy ETAP I INWESTYCJI (8 lokali)– czas realizacji III kwartał 2016 r.
ETAP II INWESTYCJI – czas realizacji I kwartał 2017 r.
OSIEDLE NA LASKI – 20 lokali
Na Laski róg Grzybowa – to kameralne osiedle w Grodzisku Mazowieckim – najbardziej zielonej części miasta.
Nasza inwestycja to zabudowa w układzie bliźniaczym z wyodrębnionymi lokalami (segmenty).
Osiedle budowane jest w oparciu o technologię tradycyjną w stylu nowoczesnym oraz z najwyższej jakości materiałów.
Każdy lokal posiada niezależne wyjście do swojego ogrodu.
Każdy segment w etapie I posiada salon i trzy sypialnie, dwie łazienki , garaż oraz indywidualne miejsce parkingowe przed budynkiem.
Cena obejmuje pełny stan deweloperski wraz z piecem i grzejnikami.
Kolejne inwestycje już za rok.

Serdecznie zapraszam na stronę www.grandedeveloper.pl i do kontaktu pod nr tel. 505 318 621.


FotoGrodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa
tel. 22 755-54-08, www.gsm-grodzisk.pl

Od roku 1959 r. wybudowała w Grodzisku i Milanówku około 5000 mieszkań, około 450 garaży i około 50 lokali użytkowych. Obecnie oferuje lokale o powierzchni od 33 do 70 m2 w budynkach czterokondygnacyjnych położonych wśród zieleni we wschodniej części miasta oraz lokale usługowe.


„KASZMIR” Hubert Gradus
telefon: 601 327 201,
22 731 97 88 https://osiedleszczesne.pl/

 

 

 

 


FotoKey Developments Sp. z o.o.
tel. 22 734-46-00

Oferuje do sprzedaży w pełni uzbrojone działki budowlane o średniej powierzchni 1500 m2 położone we wsi Czarny Las - 10 km na południe od centrum miasta, na osiedlu domów wybudowanych w unikalnym angielskim stylu. Można również od zaraz wynająć segment wykończony o powierzchni 116 m2 oraz 119,5 m2, usytuowanych na działkach około 450 m2.


FotoMAKBUD s.c.
www.makbud.pl – telefon: 695-702-802

Firma Makbud od wielu lat zajmuje się budową osiedli segmentów i bliźniaków na terenie Grodziska Mazowieckiego. Lokalizacje wszystkich inwestycji są dobierane pod kątem dostępności mediów (woda, prąd, gaz), szkół, przedszkoli, sklepów oraz dojazdu do pracy, szkoły lub Warszawy. Do 2012 roku firma zrealizowała budowę prawie 200 segmentów mieszkalnych i jest w trakcie budowy kolejnych osiedli. Aktualnie realizujemy drugi etap osiedla Sportowa II w Grodzisku Mazowieckim. Zamknięte osiedle segmentów jednorodzinnych jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta oraz Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Ceny segmentów rozpoczynają się już od 330 tys. zł za stan developerski. Każdy segment posiada własny ogródek oraz miejsce parkingowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.makbud.pl lub w naszym biurze sprzedaży przy ul. Nadarzyńskiej 77.SKAPAOSIEDLE CHAŁUBIŃSKIEGO
kontakt: (+48) 668 974 889
biuro@skapa-c.pl

Inwestycja

Nasza inwestycja obejmuje 36 lokali w 18 budynkach w zabudowie szeregowej z ogrodem, miejscem parkingowym oraz możliwością wykupienia garażu. Oferujemy lokale o powierzchni od 66,63 m2 do 74,76 m2.

Domy w naszej inwestycji zostały zaprojektowane według najnowszych trendów architektonicznych łączących nowoczesną bryłę razem z funkcjonalnymi rozkładami pomieszczeń. Materiały użyte przy budowie osiedla są najwyższej jakości co gwarantuje komfort mieszkania na wiele lat.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chałubińskiego, 1,6 km od głównej trasy dojazdowej Pruszków-Warszawa.

Okolice inwestycji to ciche i bardzo zielone tereny w których dominuje zabudowa jednorodzinna, pozwalające cieszyć się spokojem a jednocześnie będące blisko całej infrastruktury miejskiej. W odległości 25 minut piechotą znajdują się stacja WKD co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).


„Osiedle SZCZĘSNE” to 15 nowoczesnych domów w zabudowie szeregowej. Inwestycja usytuowana jest w miejscowości Szczęsne przy ulicach Puchacza i Czajki (boczne od Orlej i Drozda) w bliskiej odległości od centrum Grodziska Mazowieckiego.

Obecnie realizowany jest etap pierwszy (5 segmentów), którego zakończenie planowane jest na połowę 2014 roku.

Projekt architektoniczny sporządzony jest według własnych doświadczeń, koncepcji oraz konsultacji z potencjalnymi klientami, przez co jest niepowtarzalny i jednocześnie bardzo funkcjonalny. Domy składają się z części dziennej na parterze (salon, kuchnia, łazienka z prysznicem, dodatkowy pokój) oraz części nocnej na piętrze (3 lub 4 pokoje, salon kąpielowy, garderoby). W bryle budynku usytuowane są garaże. Możliwa jest adaptacja poddasza. Przewidziane jest też miejsce na kominek. Konstrukcja budynku umożliwia indywidualną aranżacje wnętrza (położenie ścianek działowych oraz wielkość pokoi). Wykonane będą podjazdy oraz tarasy z kostki brukowej. Budynki będą wyposażone we wszystkie media i będą ogrodzone.

Finalnie klient otrzyma dom wykończony w standardzie deweloperskim.


RESIDENCE HOUSE

Inwestycja
PRO-BUD Sp z o.o. Sp.k.
email:biuro@p-bud.pl
tel: 668 974 889

Nasza przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje 15 lokali mieszkalnych w 8 budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz jedna usługa na parterze. Do każdego z lokali przynależy jedno miejsce parkingowe w garażu oraz jedno miejsce postojowe bezpośrednio przed budynkiem.. W ofercie posiadamy lokale o powierzchni od 51,36 m² do 70,97 m². Lokale na parterze posiadają znacznych rozmiarów ogródki a lokale na piętrze przestronne tarasy.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana jest w centrum Grodziska Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej 27. Okolice inwestycji jest spokojna w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Bliskość miasta daje nam wiele możliwości i doskonałą komunikację. Niedaleko szkoła, przedszkole, kościół, sklepy, przychodnia zdrowia. W odległości 10 minut piechotą znajdują się stacja PKP co zapewnia bardzo dobrą i szybką komunikację. Odległość z Grodziska Mazowieckiego do centrum Warszawy wynosi ok. 30 km (dojazd samochodem w ciągu 30-40 min).

 

 


Wysoki poziom nauczania w grodziskich szkołach.

Ogromne nakłady inwestycyjne poprawiły warunki funkcjonowania szkół i ściągnęły do gminy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Uczniowie grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów w testach końcowych od kilku lat osiągają jedne z najlepszych wyników w kraju.

Zobacz jeszcze hasło Edukacja w rubryce "Prezentacja Gminy".

Różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu.

W przeciwieństwie do wielu podwarszawskich miast, Grodzisk Mazowiecki jest nie tylko sypialnią stolicy, ale tętniącym życiem, niezależnym ośrodkiem miejskim z własnym rynkiem pracy oraz zapleczem handlowo-usługowym i rekreacyjnym. Do dyspozycji mieszkańców jest nowoczesna hala sportowa, basen, stadion piłkarski i korty tenisowe. Pod koniec 2008 r. zostało oddane do użytku nowe Centrum Kultury a w 2018r. Mediateka.

Najcenniejszym obiektem archeologicznym w gminie jest wczesnośredniowieczne słowiańskie grodzisko położone we wsi Chlebnia, zwane potocznie "Szwedzkimi Górami". Grodzisko jest pozostałością istniejącej tu w XI i XII w. osady obronnej, która była najprawdopodobniej siedzibą rycerską. W otoczeniu warowni powstawały osady podgrodowe. Na miejscu jednej z nich rozwinęła się wieś, a potem miasto Grodzisk.

Na terenie miasta znajdują się liczne, warte odwiedzenia, obiekty zabytkowe. Do najciekawszych z nich należą:

 • Kościół Parafialny p.w. Św. Anny (Pl. Króla Zygmunta Starego) - ufundowany przez Wojciecha Mokronoskiego w 1687 r. Murowany, wybudowany w stylu eklektycznym. We wnętrzu wyposażenie renesansowe i barokowe.
 • Kaplica p.w. Św. Krzyża (obok kościoła) - wybudowana w 1713 r. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu epidemii cholery.
 • Dwór Skarbków (ul. Parkowa 1) - wybudowany w II połowie XVIII w. w stylu barokowo-klasycystycznym. Rodowa siedziba kolejnych właścicieli Grodziska. We wnętrzu znajdują się unikalne polichromie autorstwa Jana Bogumiła Plerscha z 1782 r.
 • Cmentarz Żydowski (ul. Żydowska) - założony w 1780 r. Na jego dzisiejszym terenie znajduje się 277 zabytkowych nagrobków. Do 1941 r. stanowił miejsce pochówku Żydów mieszkających w Grodzisku i okolicach.
 • Budynek byłego Zakładu Wodoleczniczego dr Bojasińskiego (ul. J. Kilińskiego 12) - powstał w 1884 r. Aktualnie jest siedzibą wielu organizacji społecznych oraz Szkoły Podstawowej Nr 1.
 • Willa "Foksal" (ul. W. Bartniaka 26) - wybudowana przez rodzinę Mokronoskich w 1845-46 r. z przeznaczeniem na dom zajezdny o charakterystycznym kształcie lokomotywki.
 • Willa "Kaprys" (ul. Okólna 1) - pochodzi z 1886 r. W jej otoczeniu znajduje się stara powozownia oraz zabytkowy park ze stawem i rzeźbami.
 • Willa "Radogoszcz" (ul. H. Sienkiewicza 31) - wybudowana w końcu XIX w. Obecnie siedziba wielu stowarzyszeń i organizacji kulturalnych. W budynku mieści się również galeria, w której Ośrodek Kultury organizuje około 6 różnorodnych wystaw rocznie.
 • Willa "Kniaziew" (ul. Suwalska 15) - postawiona w 1911 r. na letnią rezydencję gen. Eugeniusza Dmitriewicza Kniaziewa - inżyniera fortyfikacji wojennych wojsk rosyjskich stacjonujących w Warszawie.

Istotne znaczenia dla krajobrazu miasta ma zabytkowy układ urbanistyczny centrum - budynki przy Pl. Wolności, Pl. Króla Zygmunta Starego oraz północna część zabudowań ul. Sienkiewicza. W latach 1993-1994 ze środków budżetu gminy zmodernizowano całkowicie główną ulicę miasta wyłączając ją z ruchu drogowego. Wzdłuż ul. 11 Listopada utworzono elegancki, reprezentacyjny pasaż miejski, urozmaicony wieloma skwerami zieleni, ławeczkami i ozdobnym oświetleniem. W ostatnich latach wzdłuż grodziskiego deptaka prywatni inwestorzy wybudowali wiele nowych kamienic, które znacznie poprawiły wizerunek miasta.

Ciekawie prezentuje się również architektura dworca PKP, wybudowanego w latach 20-tych XX w., który w 1995 r. z okazji obchodów 150-lecia otwarcia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej został poddany gruntownemu remontowi. Jest on jednym z najpiękniejszych przykładów zastosowania stylu dworkowego w budynkach użyteczności publicznej.

Zachowany do dziś krajobraz kulturowy obszarów wiejskich gminy kształtował się w końcu XIX i początku XX w. Najcenniejszą grupę obiektów zabytkowych stanowią zespoły dworskie - budynki wraz z otaczającymi je parkami. Część z nich jest obecnie własnością prywatną, dzięki czemu zostały odrestaurowane jak np. pałac w Opypach pochodzący z 1900 r., czy dwory w Adamowiźnie.

Natomiast najcenniejszym zabytkiem sakralnym gminy jest drewniany Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie wybudowany w latach 1676-1677 i remontowany dwukrotnie w XIX i XX w. Wystrój wnętrza pochodzi z okresu baroku (XVII/XVIII). Obok kościółka stoi drewniana dzwonnica z XVII w.

Nie mniej ważne są również walory przyrodnicze - zabytkowe parki, malowniczo wijące się rzeczki i liczne stawy oraz leśne uroczyska - ostoje dzikiej zwierzyny.

 Na terenie gminy znajdują się cztery hotele otoczone ogrodami, w których każdy odwiedzający gminę może odpocząć.

Przez południową część gminy przebiega niebieski szlak turystyczny "Śladami Chełmońskiego". 4 km na południe od miasta, we wsi Adamowizna na szlaku tym znajdują się dawne młyńskie stawy otoczone niewielkimi pagórkami porośniętymi lasem. Ten uroczy zakątek od dziesiątków lat zwany jest "Chełmońszczyzną" - nazwa ta pochodzi od nazwiska właścicieli stojącej nad stawem willi, wybudowanej w stylu polskich dworków, w której mieszkał dr Adam Chełmoński, lekarz - młodszy brat znanego malarza.

Atrakcje warte polecenia:

Wykaz zabytków gminy Grodzisk Mazowiecki

Obwodnica Zachodnia Grodziska Mazowieckiego

Umowa na budowę obwodnicy podpisana!

To był historyczny dzień dla Grodziska Mazowieckiego! 27 sierpnia 2020 r. w naszym mieście podpisana została umowa na budowę długo wyczekiwanej obwodnicy zachodniej. To jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. Jej wartość to prawie 150 mln zł. Wykonawca – firma Strabag Polska – niebawem rusza z pracami, których zakończenie przewiduje się na 2022 rok. Obok obwodnicy wykonawca zbuduje drogi dojazdowe, wykona systemy odwodnieniowe i ciągi piesze i pieszo-rowerowe. Projekt przewiduje powstanie trzech rond: w ciągu ul. Logistycznej w strefie przemysłowej, na przecięciu ul. Orlicz-Dreszera w Kozerach oraz na Radziejowickiej w Kałęczynie. Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej 579 będzie miała niespełna 7,5 kilometra i przebiegnie od autostradowego węzła Grodzisk Mazowiecki przez Natolin, Chlebnię, Chrzanów Duży, Wólkę Grodziską, Kozery, Kozerki i Kałęczyn. Za strefą przemysłową, w Chlebni, droga zacznie omijać Grodzisk Mazowiecki od zachodu.

- Budowa obwodnicy jest warunkiem dalszego rozwoju Grodziska Mazowieckiego. Bez niej mielibyśmy problem ze „sprowadzaniem” do nas kolejnych firm, które w Grodzisku inwestują, a także nowych mieszkańców. Jedni i drudzy są nadzieją na przyszłość, a zablokowane korkami miasto po prostu odstrasza. Teraz to się zmieni, dlatego ośmielę się stwierdzić, że jest to najważniejszy dzień dla Grodziska Mazowieckiego od czasów uruchomienia u nas Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – powiedział burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Tomasz Lewandowski, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Koszt kontraktu wynosi ok. 150 mln zł, natomiast łącznie z kosztami pozyskania terenów to prawie 200 mln zł. Wykonawca jest przygotowany, my również. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Grodziska odczują wyraźną poprawę komunikacyjną, w postaci odciążenia od ruchu tranzytowego.

Na ten moment czekaliśmy długie lata. Dlaczego tak długo to trwało wyjaśnił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - Budowa takiej obwodnicy to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też ciągłych, powracających protestów i odwołań. Procedury w naszym kraju są określone i nie możemy ich pominąć, dlatego w tak silnie zurbanizowanych przestrzeniach jak ta, buduje się bardzo ciężko. Występujące tam konflikty są olbrzymie. Życzę wykonawcy, żeby sprawnie, bez utrudnień i przeciwności losu zrealizował tę obwodnicę.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki sytuacją formalno-prawną oraz postępami nad przygotowaniami dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat tej inwestycji. Poniżej znajdują się wszystkie aktualności dotyczące obwodnicy.

Warto przypomnieć, że inwestorem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponieważ najbardziej na tej inwestycji zależy mieszkańcom naszej gminy, dlatego też od samego początku bardzo mocno zaangażowali się, w proces inwestycyjny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Swoją wiedzą merytoryczną czy doświadczeniem oraz wypracowanymi ścieżkami cały czas wspomagają zarówno pracowników Marszałka, jak i projektantów w celu maksymalnego przyspieszenia uzyskiwania decyzji. Niejednokrotnie pracownicy Urzędu Miejskiego przewozili pomiędzy poszczególnymi instytucjami dokumenty w celu skrócenia czasu niezbędnego na korespondencję urzędową czy opiniowanie przez poszczególne instytucje biorące udział w procesie inwestycyjnym.

rondo przy A2

Budowa obwodnicy ma charakter ponadregionalny co oznacza w praktyce, że z jednej strony stanowi odciążenie dotychczasowego układu komunikacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki i stworzy możliwość lokalizacji nowoczesnego, międzynarodowego biznesu, z drugiej strony - będzie stanowiło uzupełnienie układu drogowego, komunikującego północ i południe kraju. Droga wojewódzka nr 579 jest tak naprawdę pierwszą istotną drogą o przebiegu północ - południe na zachód od Warszawy, która łączy ze sobą dwie duże drogi krajowe tj. autostradę A2, czy drogę nr 92 relacji Warszawa - Poznań oraz drogę nr 8 relacji Białystok - Wrocław, która jest aktualnie podnoszona do kategorii drogi ekspresowej. W obecnym stanie technicznym doga wojewódzka nr 579 oraz jej przebieg przez centrum miasta powoduje drastyczne pogorszenie warunków jazdy nie tylko na tej drodze, ale też okolicznych dróg.

Wybudowanie obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego, przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa użytkowników oraz mieszkających w pobliżu mieszkańców, ale także do poprawy komunikacyjnej miasta oraz istniejących zakładów przemysłowych, które są zlokalizowane w pobliżu planowanego jej przebiegu.

Herb Miasta - Bogorya

Jest to znak herbowy rodziny Mokronoskich, będących właścicielami miasta w XVII w. Jako herb miejski używany był już przed wojną. Na Sesji w dniu 28 czerwca 1995 roku Rada Miejska oficjalnie zatwierdziła, jako swój symbol, znak Bogorii: "w polu czerwonym dwie rogaciny srebrne grotami od siebie w słup".

Herb ten wywodzi się od miejscowości w woj. sandomierskim o nazwie Bogoria którą to nazwę nadano herbowi rodzin pochodzących z tamtej wsi. Kacper Nisiecki - wybitny polski heraldyk wywodzi genezę herbu Bogorya od czasów Bolesława Śmiałego i bitwy pod Snowskiem. Wszystkich zainteresowanych tą historia odsyłam do opracowania.

Flaga Miasta

Flagą Grodziska Mazowieckiego jest prostokątny płat tkaniny koloru białego o stosunku boków jak 8 do 5. W środku flagi znajduje się herb Grodziska Mazowieckiego "Bogoria".

W prestiżowym rankingu gazety Financial Times Grodzisk Mazowiecki zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało się najlepsze w bezpłatnym rankingu fDi Intelligence na Polskie Miasto Przyszłości 2017/2018 w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. Nagrodę odebrał burmistrz Grodziska Mazowieckiego podczas uroczystej gali w Cannes we Francji.

Ranking oceniał takie dziedziny jak potencjał gospodarczy, dostępność komunikacyjna, przyjazna postawa wobec biznesu, kapitał ludzki i styl życia oraz efektywność kosztowa inwestycji. Niekwestionowane zwycięstwo w trzech pierwszych wymienionych wcześniej podkategoriach i piąte miejsce w podkategorii kapitału ludzkiego dało sumaryczne pierwsze miejsce w całym rankingu.

Ponadto Grodzisk zajął zaszczytne siódme miejsce wśród wszystkich polskich miast, tuż za takimi metropoliami jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Łódź. Na tak wysoki wynik w klasyfikacji ogólnej złożyło się drugie miejsce zaraz za Warszawą w podkategorii dostępności komunikacyjnej oraz dwa siódme miejsca tuż za tymi samymi wielkimi miastami w podkategorii potencjału gospodarczego oraz przyjaznej postawy wobec biznesu.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom. To nasz wspólny sukces!

Na górę