Pozyskane dotacje

Stawy
Walczewskiego

Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

Więcej..

Parkingi przy ul. Żydowskiej i Piaskowej

W ramach projektu partnerskiego z miastem Żyrardów w Grodzisku Mazowieckim powstają parking wielopoziomowy przy ul. Żydowskiej i parking naziemny przy...

Więcej..

Willa
Niespodzianka

Projekt współfinansowany ze środków RPOWM 2014-2020, Oś priorytetowa V – „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3. – „Dziedzictwo kulturowe”...

Więcej..

1) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Na górę