Nazwa projektu: CitiEnGov /City Energy Governance/ - Zarządzanie energią przez miasta

Nazwa programu: Interreg Central Europe 2014-2020

Nazwa osi Priorytetowej w ramach program: 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej

Nazwa celu szczegółowego: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

 

Cele projektu:

-utworzenie lub wzmocnienie komórek zarządzania energią w administracji publicznej

-przejęcie przez władze miejskie aktywnej roli w kształtowaniu polityki energetycznej

-harmonizacja lokalnych polityk energetycznych w celu utworzenia zintegrowanej, ponadnarodowej sieci

-stworzenie nowych narzędzi politycznych do ograniczania zmian klimatycznych

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Okres kwalifikowalny: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2019 r.

 

Budżet Grodziska Mazowieckiego w ramach projektu: 172 500 EUR

Poziom dofinansowania przez UE: 85% tj. 146 625 EUR

Wkład własny: 25 875 EUR

 

Partnerzy Projektu:

• Partner wiodący/koordynator/: SIPRO Agencja Rozwoju-Ferrara (Włochy)

• Miasto Bydgoszcz (Polska)

• Centrum Innowacji W.E.I.Z.  (Austria)

• Miasto Split (Chorwacja)

• Gmina Grodzisk Mazowiecki (Polska)

• Agencja energetyczna Golea, Nova Gorica (Słowenia)

• Władza regionalna Hajdu-Bihar, Debreczyn (Węgry)

• LEAG Lokalna Agencja Energetyczna Gorenjska (Słowenia)

• Sinergis srl (Włochy)

• Miasto Ludwigsburg (Niemcy)

TOP