Dofinansowanie  dla gminy Grodzisk Mazowiecki zadania inwestycyjnego  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku.

Do Grodziska Mazowieckiego napłyną  środki finansowe  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
w 2013 roku.

W dniu 18 lipca 2013 r. Władze gminy podpisały umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja drogi gminnej  (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice.

Inwestycja jest niezwykle ważna dla mieszkańców Gminy, gdyż jest to droga łącząca wieś Radonie i Książenice, dla mieszkańców południowej części Gminy będąca wygodnym dojazdem do trasy katowickiej. Ponadto,  wnioskowany o dofinansowanie odcinek usprawni komunikacje oraz zapewni lepszy dostęp do nowo wybudowanej nowoczesnej  Szkoły Podstawowej w miejscowości  Książenice.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę jezdni na odcinku o łącznej długości około 636 metrów,
  • Przebudowę chodnika, budowa zjazdów do posesji,
  • Budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o długości około
    30 metrów, przebudowa sieci wodociągowej na odcinku około 40 metrów oraz przebudowę sieci teletechnicznej na odcinku około 100 metrów.

Dnia 9 maja 2013 r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych
nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice. W dniu 24 maja 2013 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty i 18 czerwca 2013 r. podpisana została umowa
z Wykonawcą, firmą Granar Sp. z o.o. – Pełnomocnik i Lider konsorcjum.

Termin zakończenia prac ustalono  na dzień 30 września 2013 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 roku wynosi 330 193,00 zł brutto, Gmina na realizacje zadania przeznaczyła kwotę w wysokości 270 193,25 zł brutto wkładu własnego, oraz  środków  partnerów zadania o łącznej kwocie 60 000,00 zł brutto. Partnerami  gminy w realizacji inwestycji są Powiat Grodziski oraz Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

Na górę