W celu ułatwienia Państwu załatwiania spraw w naszym Urzędzie
poniżej prezentujemy

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Szanowni Państwo,
W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami COVID-19, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim do odwołania wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

Należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery kont zamieszczone w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 rok lub na rachunek bankowy Gminy:

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

lub osobiście w kasie urzędu

KASA CZYNNA:

poniedziałek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
wtorek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
środa: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
czwartek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
piątek: 8:00-13:00 (gotówka i karta)

 

Więcej informacji na temat podatków: https://podatkiioplaty.grodzisk.pl/

Podatki i opłaty

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) należy dokonywać na rachunek bankowy:

49 1240 1037 1111 0010 5107 9773

(w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, wpłata za jaki okres)

lub w kasie na Targowisku Miejskim.

TARGOWISKO MIEJSKIE - KASA CZYNNA:

poniedziałek: 9:00-14:00 (gotówka) 9:00-16:30 (karta)
wtorek: 8:00-13:30 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
środa: 8:00-13:00 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
czwartek: 8:00-13:30 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
piątek: 8:00-12:30 (gotówka) 8:00-14:30 (karta)

1. Wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP: umgrodziskmaz/SkrytkaESP

3. Osobiście na Sali Obsługi Mieszkańca w budynku głównym, ul. T. Kościuszki 32a, wejście klatka A (UWAGA: obowiązuje limit 8 osób jednocześnie przebywających na sali, nie licząc pracowników urzędu).

Wszystkie formularze dostępne są pod adresem: https://grodzisk.pl/formularze/.

Ponadto, przy formularzach tam, gdzie jest możliwe ich złożenie online, zostały utworzone specjalne linki z przekierowaniem do usługi.

Pozostałe opłaty dokonujemy na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

lub osobiście w kasie urzędu

KASA CZYNNA:

poniedziałek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
wtorek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
środa: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
czwartek: 8:00-14:00 (gotówka i karta)
piątek: 8:00-13:00 (gotówka i karta)

Obsługa Interesantów Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych odbywa się codziennie w godz.:

poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek: 8:00-13:00

Na terenie Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Wydziału Gospodarki Odpadami (Targowisko Miejskie) należy
ZACHOWAĆ BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI, NOSIĆ MASECZKĘ I RĘKAWICZKI

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, można pobrać worki na odpady,
które umieszczane są na stojakach przed budynkiem oraz na Targowisku Miejskim

W pilnych sprawach należy kontaktować się z Sekretariatem Burmistrza
tel. 22 724-34-35, 22 755-51-46

KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Najważniejsze numery telefonów

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • wypis i wyrys
 • zaświadczenie o rewitalizacji
 • warunki zabudowy

numery telefonów:
22 463-46-33
22 755-55-34
wew. 127, 128

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • wycinka drzew
 • wymiana pieca
 • zwrot kosztów sterylizacji/kastracji zwierząt

numery telefonów:
22 463-46-38
22 755-55-34
wew. 156, 158, 179, 187, 179

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 • sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • wydzierżawienie gruntu
 • podział nieruchomości
 • ustalenie numeru porządkowego budynku

numery telefonów:
22 463-46-26
22 463-46-27
22 463-46-30
22 755-55-34

wew. 142, 220, 126, 129

WYDZIAŁ FINANSOWY – podatki i opłaty

 • deklaracje podatkowe
 • umorzenie zaległości
 • zwrot opłaty skarbowej

numery telefonów:
22 463-46-13
22 463-86-77
22 463-46-11
22 755-55-34
wew. 229, 228, 227, 137, 109

REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI

 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • licencje taxi
 • wniosek CEIDG-1 o wpis/ zmianę/ zawieszenie/ wznowienie/ wykreślenie działalności gospodarczej

numery telefonów:
22 463-46-59
22 755-55-34
wew. 213, 212

WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

 • płatności za odbiór odpadów
 • deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • informacje o wysokości opłat/zaległości

numery telefonów:
22 120-29-03
22 755-55-34
wew. 262, 261, 260, 265, 263

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • wnioski dot. zameldowania
 • dowodów osobistych
 • aktów stanu cywilnego
 • wybory

numery telefonów:
22 463-46-19
22 463-46-18
22 755-62-40
22 755-55-34
wew. 106, 107, 133

PUNKT INFORMACJI

numery telefonów:
22 755-55-34
22 755-20-16

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek-czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Na górę