W celu ułatwienia Państwu załatwiania spraw w naszym Urzędzie
poniżej prezentujemy

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery kont zamieszczone w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 rok lub na rachunek bankowy Gminy:

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

lub osobiście w kasie urzędu

KASA CZYNNA:

poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek: 8:00-13:00

 

Więcej informacji na temat podatków: https://podatkiioplaty.grodzisk.pl/

Podatki i opłaty

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) należy dokonywać na rachunek bankowy:

49 1240 1037 1111 0010 5107 9773

(w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, wpłata za jaki okres)

lub w kasie Referatu Gospodarki Odpadami ul. T. Kościuszki 32A.

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI - KASA CZYNNA:

poniedziałek: 9:00-15:00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek: 8:00-13:00

 

1. Wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 12a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. W formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznych, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych, za pośrednictwem platformy ePUAP: umgrodziskmaz/SkrytkaESP

Adres skrytki ESP: /umgrodziskmaz/SkrytkaESP
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

3. Osobiście w Biurze Podawczym, stanowiska nr 3 – 6 na Sali Obsługi Mieszkańca.

Sala Obsługi Mieszkańca, Biuro Podawcze

Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie. Podanie powinno być podpisane przez wnoszącego (art. 63 § 3 Kpa).

 

Wszystkie formularze dostępne są pod adresem: https://grodzisk.pl/formularze/.

Ponadto, przy formularzach tam, gdzie jest możliwe ich złożenie online, zostały utworzone specjalne linki z przekierowaniem do usługi.

Pozostałe opłaty dokonujemy na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

lub osobiście w kasie urzędu

KASA CZYNNA:

poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek: 8:00-13:00

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, można pobrać worki na odpady,
które umieszczane są na stojakach przed budynkiem przy ul. Kościuszki 32A

KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Najważniejsze numery telefonów

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 • wypis i wyrys
 • zaświadczenie o rewitalizacji
 • warunki zabudowy

numery telefonów:
22 463-46-33
22 755-55-34
wew. 127, 128

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • wycinka drzew
 • wymiana pieca
 • zwrot kosztów sterylizacji/kastracji zwierząt

numery telefonów:
22 463-46-38
22 755-55-34
wew. 156, 158, 179, 187, 179

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 • sprzedaż lokalu mieszkalnego
 • wydzierżawienie gruntu
 • podział nieruchomości
 • ustalenie numeru porządkowego budynku

numery telefonów:
22 463-46-26
22 463-46-27
22 463-46-30
22 755-55-34

wew. 142, 220, 126, 129

WYDZIAŁ FINANSOWY – podatki i opłaty

 • deklaracje podatkowe
 • umorzenie zaległości
 • zwrot opłaty skarbowej

numery telefonów:
22 463-46-13
22 463-86-77
22 463-46-11
22 755-55-34
wew. 229, 228, 227, 137, 109

REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI

 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • licencje taxi
 • wniosek CEIDG-1 o wpis/ zmianę/ zawieszenie/ wznowienie/ wykreślenie działalności gospodarczej

numery telefonów:
22 463-46-59
22 755-55-34
wew. 213, 212

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

 • płatności za odbiór odpadów
 • deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • informacje o wysokości opłat/zaległości

numery telefonów:
22 120-29-03
22 755-55-34
wew. 262, 261, 260, 265, 263

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • wnioski dot. zameldowania
 • dowodów osobistych
 • aktów stanu cywilnego
 • wybory

numery telefonów:
22 463-46-19
22 463-46-18
22 755-62-40
22 755-55-34
wew. 106, 107, 133

PUNKT INFORMACJI

numery telefonów:
22 755-55-34
22 755-20-16

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

TOP