W celu ułatwienia Państwu załatwiania spraw w naszym Urzędzie
poniżej prezentujemy

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA

Szanowni Państwo,
W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami COVID-19, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim do odwołania wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

Należności z tytułu podatków należy dokonywać na indywidualne numery kont zamieszczone w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2020 rok lub na rachunek bankowy Gminy:

Bank Pekao SA 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Więcej informacji na temat podatków: https://podatkiioplaty.grodzisk.pl/

Podatki i opłaty

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) należy dokonywać na rachunek bankowy:

49 1240 1037 1111 0010 5107 9773

(w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, wpłata za jaki okres)

lub w kasie na Targowisku Miejskim.

TARGOWISKO MIEJSKIE - KASA CZYNNA:

poniedziałek: 9:00-14:00 (gotówka) 9:00-16:30 (karta)
wtorek: 8:00-13:30 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
środa: 8:00-13:00 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
czwartek: 8:00-13:30 (gotówka) 8:00-15:30 (karta)
piątek: 8:00-12:30 (gotówka) 8:00-14:30 (karta)

1. Wysłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
ul. T. Kościuszki 32a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP: umgrodziskmaz/SkrytkaESP

3. Przed urzędem, budynek główny klatka A, dostępna jest skrzynka, w której można składać dokumenty.

Wszystkie formularze dostępne są pod adresem: https://grodzisk.pl/formularze/.

Ponadto, przy formularzach tam, gdzie jest możliwe ich złożenie online, zostały utworzone specjalne linki z przekierowaniem do usługi.

Obsługa Interesantów Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych odbywa się codziennie w godz.:

poniedziałek: 8:00-15:00
wtorek: 8:00-14:00
środa: 8:00-14:00
czwartek: 8:00-14:00
piątek: 8:00-13:00

Na terenie Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Wydziału Gospodarki Odpadami (Targowisko Miejskie) należy
ZACHOWAĆ BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI, NOSIĆ MASECZKĘ I RĘKAWICZKI

Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, można pobrać worki na odpady,
które umieszczane są na stojakach przed budynkiem oraz na Targowisku Miejskim

W pilnych sprawach należy kontaktować się z Sekretariatem Burmistrza
tel. 22 724-34-35, 22 755-51-46

KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI URZĘDU

Najważniejsze numery telefonów:

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (wypis i wyrys, zaświadczenie o rewitalizacji, warunki zabudowy)
  tel. 22 463-46-33, 22 755-55-34 wew. 127, 128

 

 • WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
  (wycinka drzew, wymiana pieca, zwrot kosztów sterylizacji/kastracji zwierząt)
  tel. 22 463-46-38, 22 755-55-34 wew. 156, 158, 179, 187, 179

 

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  (sprzedaż lokalu mieszkalnego, wydzierżawienie gruntu, podział nieruchomości, ustalenie numeru porządkowego budynku)
  tel. 22 463-46-26, 22 463-46-27, 22 463-46-30, 22 755-55-34 wew. 142, 220, 126, 129

 

 • WYDZIAŁ FINANSOWY – podatki i opłaty
  (deklaracje podatkowe, umorzenie zaległości, zwrot opłaty skarbowej)
  tel. 22 463-46-13, 22 463-86-77, 22 463-46-11, 22 755-55-34 wew.229, 228, 227, 137, 109

 

 • REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI
  (zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje taxi, wniosek CEIDG-1 o wpis/ zmianę/ zawieszenie/ wznowienie/ wykreślenie działalności gospodarczej)
  tel. 22 463-46-59, 22 755-55-34 wew. 213, 212

 

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
  (płatności za odbiór odpadów, deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje o wysokości opłat/zaległości)
  tel. 22 120-29-03, 22 755-55-34 wew. 262, 261, 260, 265, 263

 

 • URZĄD STANU CYWILNEGO
  (wnioski dot. zameldowania, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, wybory)
  tel. 22 463-46-19, 22 463-46-18, 22 755-62-40, 22 755-55-34 wew. 106, 107, 133

 

 • PUNKT INFORMACJI
  tel. 22 755-55-34, 22 755-20-16

Najważniejsze numery telefonów:

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
  (wypis i wyrys, zaświadczenie o rewitalizacji, warunki zabudowy)
  tel. 22 463-46-33, 22 755-55-34 wew. 127, 128

 

 • WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
  (wycinka drzew, wymiana pieca, zwrot kosztów sterylizacji/kastracji zwierząt)
  tel. 22 463-46-38, 22 755-55-34 wew. 156, 158, 179, 187, 179

 

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  (sprzedaż lokalu mieszkalnego, wydzierżawienie gruntu, podział nieruchomości, ustalenie numeru porządkowego budynku)
  tel. 22 463-46-26, 22 463-46-27, 22 463-46-30, 22 755-55-34 wew. 142, 220, 126, 129

 

 • WYDZIAŁ FINANSOWY – podatki i opłaty
  (deklaracje podatkowe, umorzenie zaległości, zwrot opłaty skarbowej)
  tel. 22 463-46-13, 22 463-86-77, 22 463-46-11, 22 755-55-34 wew.229, 228, 227, 137, 109

 

 • REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI
  (zezwolenia na sprzedaż alkoholu, licencje taxi, wniosek CEIDG-1 o wpis/ zmianę/ zawieszenie/ wznowienie/ wykreślenie działalności gospodarczej)
  tel. 22 463-46-59, 22 755-55-34 wew. 213, 212

 

 • WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI
  (płatności za odbiór odpadów, deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje o wysokości opłat/zaległości)
  tel. 22 120-29-03, 22 755-55-34 wew. 262, 261, 260, 265, 263

 

 • URZĄD STANU CYWILNEGO
  (wnioski dot. zameldowania, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, wybory)
  tel. 22 463-46-19, 22 463-46-18, 22 755-62-40, 22 755-55-34 wew. 106, 107, 133

 

 • PUNKT INFORMACJI
  tel. 22 755-55-34, 22 755-20-16

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek-czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00

Na górę